29 september 2021

Droge en goedbezochte Sint Jansviering in Leenderstrijp

Theo van der Paalen

Theo van der Paalen 60 jaar lid

Op maandag 24 juni werd voor de 52e keer de Sint Jansviering in Leenderstrijp gehouden. Ondanks de regen die nog een uur voor aanvang van de viering uit de lucht viel, werd de viering in de open lucht goed bezocht. Tijdens de viering bleef het overigens droog en brak er zelfs een enkel zonnestraaltje door de bewolking.

De organisatie van de viering was ook dit jaar in handen van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp, dat de viering ook met gilde-eer opluisterde. In verband met de opheffing van het KVO-koor werd de muzikale opluistering van de openluchtmis dit jaar verzorgd door de beide parochiële koren. Ook de jeugd van Jong Nederland Leende was volgens goed gebruik aanwezig. En ook dit jaar mocht Pastoor Van Meijl de in grote getale meegebrachte Sint Janstrossen zegenen.
In zijn preek ging Pastoor Van Meijl in op de vraag waarom men naar Leenderstrijp is gekomen. Hij onderstreepte daarbij twee gedachten: verbondenheid en inspiratie.
Na afloop van de Sint Jansviering huldigde het Strijper gilde in gildehuis De Hospes zijn gildebroeder Theo van der Paalen vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Begonnen als tamboer is hij nog zeer regelmatig aanwezig bij schietwedstrijden en is hij nog betrokken bij het Strijper gilde. Vanwege dit diamanten jubileum mocht de Regerend Deken hem het zilveren schild van het gilde opspelden.

Laat wat van je horen

*