28 september 2021

Dorpsraad Leende

dorpsraad leendeLEENDE – De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma.

De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Laat wat van je horen

*