27 januari 2023

Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (€ 99,- in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vanaf 2014 gemeente verantwoordelijk
Vanaf 2014 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. Op dit moment is nog niet bekend hoe de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard dit gaat doen. Het beleid hiervoor wordt op dit moment ontwikkeld. Eind 2014 is er meer bekend.

Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart invult geeft u het CAK toestemming om informatie over te dragen aan de gemeente. De gemeente kan deze informatie gebruiken voor de uitvoering van het nieuwe beleid. De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens van het CAK. Wij sturen u dan informatie zodra deze bekend is.
Het terugsturen van de antwoordkaart betekent dus niet dat u automatisch een vervangende bijdrage ontvangt. Dit is afhankelijk van hoe de gemeente hier invulling aan gaan geven. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u later vanzelfsprekend wel zelf nog informatie opvragen bij de gemeente.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 via deze gemeentepagina in de krant en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 ook per post.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Ook de Wtcg wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014. De Wtcg werden gehandicapten en chronisch zieken gecompenseerd voor de meerkosten die zij hebben ten opzichte van gezonde mensen. Omdat de Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald, wordt de tegemoetkoming over gemaakte kosten in 2013 dit jaar nog wel overgemaakt. De beschikking krijgt u vanaf oktober, de tegemoetkoming over 2013 kunt u in december 2014 verwachten.

Laat wat van je horen

*