8 december 2022

College kiest voor behoud bibliotheek in ’t Perron

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad op 4 november a.s. voor om de bibliotheek in ’t Perron in Heeze te behouden. Dit voorstel is in samenspraak met bibliotheek de Kempen gemaakt. De kern van het voorstel, dat rechtstreeks uit de koker van de bibliotheek komt, is dat de bibliotheek in ’t Perron kan blijven wanneer wordt gewerkt met een minimale inzet van betaald personeel en daarvoor in de plaats vrijwilligers worden aangetrokken. Door het huidige inname- en uitleensysteem van boeken volledig digitaal te laten plaatsvinden, kan bezuinigd worden op personeel. De vrijwilligers houden tijdens de openingstijden van de bibliotheek toezicht en krijgen ondersteuning van het personeel. De taken van het personeel beperken zich verder tot enkele administratieve taken en het contact met (basis)scholen om leesbevordering voor de jeugd te kunnen waarborgen.
Het is de bedoeling om het zogenoemde RFID-systeem vanaf 2015 verder in te voeren, waarna leden volledig zelf hun boeken kunnen scannen bij uitleen en inname.
Het bestuur van ’t Perron hecht belang aan het behoud van een bibliotheekvoorziening in ’t Perron en is bereid mee te denken in flexibele oplossingen voor personeelsbezetting, zoals de bibliotheek nu voorstelt.
Met dit voorstel wordt minder bezuinigd op de bibliotheek: in plaats van de beoogde 150.000 euro per jaar wordt dit nu ruim 70.000. Daarmee kan de dienstverlening voor het grootste deel toch overeind kan blijven.

Wat vooraf ging
Op 27 juli 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Kadernota 2014, waarin een bezuiniging van 150.000 euro op het bibliotheekwerk als doel werd gesteld. In reactie daarop heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om in samenspraak met bibliotheek de Kempen te gaan onderzoeken wat de gevolgen van technologische vernieuwingen gaan inhouden voor de bibliotheek. Daarnaast is verzocht om samen met de besturen van bibliotheek de Kempen en ’t Perron te onderzoeken of een alternatieve invulling tot de mogelijkheden behoort. Het college heeft deze motie overgenomen en komt nu met een concreet voorstel naar de gemeenteraad.

Bron: gemeente Heeze-Leende

Laat wat van je horen

*