9 augustus 2022

Voorkomen is beter dan genezen

REGIO – Reumavereniging regio Eindhoven organiseert samen met Remedica de lezing:

Voorkomen is beter dan genezen op woensdag 15 maart 19.00 – 21.30 uur.

Aandoeningen die gepaard gaan met het stijgen van de jaren kunnen vaak op een simpele manier worden verlicht en soms zelfs voorkomen. Daarover organiseert Reumavereniging regio Eindhoven een thema avond. Er is een lezing en een informatiemarkt rond hart- en vaatziekten, diabetes en artrose. Liefhebbers worden geprikt door een verpleegkundige ter meting van hun cholesterol en krijgen de uitslag direct mee.

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom

Locatie: Wijkcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven

Vragen? Bel gerust: 06 83 40 78 50 of mail: info@rveindhoven.nl

Junioravond bij Sterrenwacht Strabrecht

GELDROP – Op vrijdag 10 maart is er weer een publieksavond voor junioren in de leeftijdsgroep van 9 t/m 13 jaar én hun begeleiders.
Het thema van deze avond is: “Mercurius en Venus”.
“Er zijn in het zonnestelsel twee planeten, die zich dichter bij de Zon bevinden dan de Aarde: Mercurius en Venus. Beide hebben een rotsachtig oppervlak. Zijn er verschillen en is er verschil met de Aarde en de Maan? Wat weten we van hun beweging om de Zon en de draaiing om hun eigen as? Waar en wanneer kunnen we deze planeten aan de hemel zien? Hebben zij een atmosfeer en wat is het verschil met de Aarde? Zijn er ruimtevaartuigen naar toe geweest en wat hebben die gezien?

de Maan (c) foto margot van den boer

de Maan
(c) foto margot van den boer

Als het onbewolkt is gaan we natuurlijk ook met onze computergestuurde telescoop naar de Maan kijken.

We beginnen stipt om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.00 uur. De entree-kosten bedragen € 2,00 voor volwassenen, €1 voor het 1e kind en € 0,50 voor het 2e kind.

Het adres van de Sterrenwacht Strabrecht is: Grote Bos 2, Geldrop. Ingang: 30 meter rechts van de hoofdingang van de school. Parkeergelegenheid voor de school.”

Het waarnemen van planeten
Mercurius is deze maand niet zichtbaar vanuit de sterrenwacht. Venus is ’s avonds zichtbaar in het westen en is begin maart nog zichtbaar. Elke avond staat hij iets lager boven de horizon. Mars bevindt zich in het zuidwesten, maar gaat nog altijd 3 uur na de zon onder. Jupiter komt voor middernacht op en is dan de rest van nacht zichtbaar in het sterrenbeeld Maagd. In de nacht van 14 op 15 maart de Maan de planeet. Saturnus komt in de tweede helft van de nacht op staat ’s morgens laag in het oostzuidoosten in het sterrenbeeld Boogschutter. Op 20 maart bevindt de Maan zich in de buurt van Saturnus.

de Maan (c) foto margot van den boer

de Maan
(c) foto margot van den boer

Week van de Hoogbegaafdheid: 11 t/m 19 maart 2017

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Intelligentie is een essentieel onderdeel van hoogbegaafdheid, maar het is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid die vaak genoemd worden. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Tijdens de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ worden bijna 100 activiteiten door het hele land georganiseerd, want hoogbegaafdheid komt overal voor!

Het team achter de Week van de Hoogbegaafdheid biedt een platform waar de organisatoren van de activiteiten hun evenement plaatsen. Er zijn dit jaar opnieuw veel activiteiten aangemeld en deze staan getoond op de kaart van Nederland en België, op www.weekvandehoogbegaafdheid.nlen www.weekvandehoogbegaafdheid.be. De activiteiten zijn heel divers: van symposia tot informatieve lezingen of koffiemomentjes met hoogbegaafdheidsspecialisten. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, hoogbegaafde volwassenen, professionals en andere belangstellenden.
 
Tijdens ‘De week van de Hoogbegaafdheid’ staat het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid centraal. Op diverse plaatsen in Nederland en België kunnen mensen deelnemen aan activiteiten die een rechtstreekse link hebben met hoogbegaafdheid. Hierdoor vergroten zij hun kennis en kunnen ze sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid herkennen bij zichzelf, hun kind of bijvoorbeeld een collega.

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching &Consultingen iQBegrijp/iQMaak

Reumavereniging regio Eindhoven organiseert samen met Remedica de lezing

REGIO – Voorkomen is beter dan genezen: woensdag 15 maart 19.00 – 21.30 uur.

Aandoeningen die gepaard gaan met het stijgen van de jaren kunnen vaak op een simpele manier worden verlicht en soms zelfs voorkomen. Daarover organiseert Reumavereniging regio Eindhoven een thema avond. Er is een lezing en een informatiemarkt rond hart- en vaatziekten, diabetes en artrose. Liefhebbers worden geprikt door een verpleegkundige ter meting van hun cholesterol en krijgen de uitslag direct mee.

De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Locatie: Wijkcentrum de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven

Vragen? Bel gerust: 06 83 40 78 50 of mail: info@rveindhoven.nl

KBO-Brabant: informele cliëntondersteuning onmisbaar bij Wmo-aanvraag

KBONOORD-BRABANT – Twee jaar ervaring met Brabants Wmo-beleid laat zien dat senioren betere Wmo-voorzieningen krijgen door de inzet van vrijwillige cliëntondersteuners en laagdrempelig juridisch advies. Onafhankelijke, informele cliëntondersteuning is daarmee een belangrijke pijler voor het Wmo-beleid, zo stelt KBO-Brabant in een brief aan staatssecretaris Van Rijn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) heeft iedereen recht op ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ bij het keukentafelgesprek. In dat gesprek bespreken gemeente en burger welke zorg en/of ondersteuning nodig zijn. Vervolgens geeft de gemeente een beschikking af waarin het recht op zorg of ondersteuning wordt vastgelegd. Geen eenvoudig traject. Vooral voor senioren die niet gewend zijn met ambtenaren te spreken of te onderhandelen over hun rechten, blijkt het lastig. Daarom is ondersteuning daarbij erg belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat cliëntondersteuning nog lang niet in alle gemeenten goed geregeld is. De Tweede Kamer maakt zich daar zorgen om en staatssecretaris Van Rijn deelt die mening. Hij heeft op korte termijn een brief over het onderwerp toegezegd.

Cliëntondersteuning van KBO-Brabant uniek
Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, roept Van Rijn op om daarbij gebruik te maken van de ervaring met 150 vrijwillige cliëntondersteuners in Brabant. Schrover: “Dankzij een breed netwerk van vrijwilligers, en met hulp van laagdrempelige juridische ondersteuning, werden in al zeker een derde van de Brabantse gemeenten, voor meer dan 150 cliënten, betere afspraken met de gemeente gemaakt. Afspraken die hen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen en regie over hun eigen leven te houden”.

Voorbeeld mantelzorg
Eén voorbeeld: de uitspraak dat mantelzorg niet afgedwongen kan worden. Cliëntondersteuners in de gemeente Etten-Leur en onze procesondersteuner Bert van ’t Laar, een oud-rechter die zijn juridische expertise als vrijwilliger van KBO-Brabant inzet, stonden een oudere inwoner van die gemeente bij die huishoudelijke hulp kreeg van haar (uitwonende) dochter. Die hulp, waarvoor dochter voorheen altijd werd betaald, mag door de gemeente niet als gratis mantelzorg worden afgedwongen. Dit resultaat, met landelijke impact, was niet bereikt zonder de inzet van de vrijwillige cliënt- en procesondersteuners van KBO-Brabant. Zoals Schrover het verwoordt: “het is voor veel mensen – en zeker voor kwetsbare, hoogbejaarde zorgvragers – mentaal erg zwaar om tegen de gemeente in te gaan. Deze groep laat geschillen daarom meestal niet tot bij de rechter komen. Met als gevolg dat de overheid in veel gevallen het onterechte beleid kan voortzetten. Betaalde, formele organisaties voor cliëntondersteuning kunnen nooit hetzelfde niveau van onafhankelijkheid garanderen”.

Pas op voor formalisering
Maatwerk is de kern van de Wmo. Informele cliëntondersteuning (vrijwillige hulp voor en door hulpvragers zelf) is een belangrijke pijler om dat voor elkaar te krijgen. KBO-Brabant wijst de staatssecretaris erop dat ondersteuning van de cliëntondersteuning niet moet uitmonden in verdere formalisering van de dienstverlening. Er moet ruimte blijven voor vrijwilligers. Zij brengen:
– meer onafhankelijkheid;
– betere juridische mogelijkheden;
– meer tijd en meer kennis van de doelgroep;
– meer keuzemogelijkheden voor hulpvragers.

Kortom, de combinatie van goed opgeleide vrijwilligers, echte onafhankelijkheid en laagdrempelige juridische expertise zoals nu geregeld in Brabant, zou brede navolging moeten krijgen elders in het land.

_________________________________________________________________

KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd bijna 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. In de wet is bepaald dat iedere gemeente verplicht is om een burger die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een cliëntondersteuner. Alle ouderen in Brabant kunnen een beroep doen op de cliëntondersteuners van KBO-Brabant, werkzaam in bijna alle gemeenten. Deze cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning gehad en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen.

Bert van ‘t Laar is oud-bestuursrechter en zet zich in als juridisch procesondersteuner om leden van KBO-Brabant bij te staan in Wmo-zaken tegen de gemeente. Van ’t Laar is bereid tot het geven van een interview. Hij heeft reeds vele tientallen bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd en heeft uitgebreide ervaring met het Wmo-beleid in de verschillende Brabantse gemeenten.

Veiling van nostalgische Philips apparatuur

REGIO – Bij het leegmaken van een pand in Eindhoven had Stichting Wereldhuis Eindhoven het geluk om op een zolder een grote collectie nostalgische apparatuur aan te treffen van Philips. Het betreft meer dan 60 – jaar oude apparatuur zoals bakelieten luidsprekers, testapparatuur, antieke koptelefoons, een speeltafel en intercom. Ook krultangen, koffieapparaten en scheerapparaten met de bekende Philips design.

Om vele Eindhovenaren een kans te geven de bijzondere apparaten te bemachtigen heeft de Stichting alle goederen onder gebracht in een veiling. Tot en met zaterdag 18 februari kan er een bod worden uitgebracht. Om 15.00 uur sluit dan de veiling waarna de hoogste bieder meteen zijn buit mee naar huis kan nemen.

De opbrengst van de veiling is voor een project in Namibië. Voor €300,- kan een jongere een 4 – jarige beroepsopleiding volgen o.a. voor electriciën. Met een diploma op zak ziet zijn toekomst en die van het ontwikkelingsland er beter uit!

Het Kringloopwarenhuis in de Laagstraat 288a is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!

Voor vragen kunt u bellen naar de veilingmeester Peter van Rooij 040-255 54 59.

Jongeren lijken ten onrechte te denken dat hun ‘sexts’ op Snapchats veilig zijn

Meer dan driekwart seksueel getinte foto’s en berichten verstuurd via Snapchat

sextingSexting is een actueel probleem. Voor jongeren kan het verspreiden van naaktfoto’s of foto’s in ondergoed voor grote problemen zorgen. Uit recent Nederlands onderzoek onder jongeren van 12 tot 17 jaar blijkt dat Snapchat verreweg het populairste sexting-medium is. Maar liefst 76,1% van de seksueel getinte foto’s en berichten versturen jongeren via deze app. “Daar is een groot risico aan verbonden”, zegt Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland. “Dat de beelden niet automatisch op internet worden opgeslagen lijkt veilig, maar is het niet. Een screenshot is immers zo gemaakt én verspreid.”

Op 7 februari 2017 is het Safer Internet Day. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt in meer dan honderd landen wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. In het kader van deze dag zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek ‘Jongeren en online-veiligheid. Over risicovol mediagebruik en de rol van ouders’ is een initiatief van Kliksafe (in samenwerking met Dr. Annemarie van Oosten van de Universiteit van Amsterdam) en het onderzoek ‘Safer Internet Day 2017: Sexting onderzocht’ in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland. Het actuele probleem sexting is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat bijna een kwart (23%) van de jongeren tussen 12 en 17 jaar wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed heeft ontvangen. Meisjes ontvangen vaker ‘sexts’ (24,5%) dan jongens (21,6%). Zij doen zelf ook vaker aan sexting: 7,1% van de meisjes tegenover 5,5% van de jongens.

Het gevaar van Snapchat
Van de jongeren die aan sexting doen gebruikt meer dan driekwart Snapchat – 76,1% van de pikante foto’s wordt via dit medium verstuurd. WhatsApp komt met 47,8% op de tweede plaats. Facebook vult met 9% de top 3 aan. “Dat Snapchat zo populair is voor sexting komt mede doordat de foto’s die je zo verstuurd niet automatisch op internet worden opgeslagen”, zegt Marjolijn Bonthuis van Safer Internet Centre Nederland. “Dit is een enorme valkuil, want zo lijkt het medium veilig voor sexting, maar dat is het niet. Het klopt dat je foto of bericht binnen no-time uit Snapchat verdwenen is, maar je moet niet vergeten dat een screenshot snel gemaakt én verspreid is. Zo kan een naaktfoto die je voor je vriend of vriendin maakte je nog jaren blijven achtervolgen.”

Bewustwording vergroten door te praten
De bewustwording van het risico op verspreiding van sexts is aanzienlijk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat 9 op de 10 jongeren verwacht dat de beelden verder verspreid worden, terwijl 64% dat zeker weet. Vorig jaar wist slechts 10% dit zeker.

Ouders blijken veruit de belangrijkste informatiebron (77,2%) voor jongeren als het gaat om online-risico’s. In Nederland bespreekt 93% van de ouders het internetgedrag van hun kind(eren) en 65,1% heeft het specifiek over sexting. Na roken geven ouders over dit onderwerp de meeste voorlichting. “Als er thuis veel over het onderwerp wordt gesproken, werkt dat risico-verlagend”, zegt Bert Jan Peters, directeur van Kliksafe. “Hierbij blijken vragend en belangstellend informeren (“Vertel eens…”) en een wederzijds gesprek (samen afspraken maken) aanmerkelijk beter te werken dan eenrichtingsverkeer (met opdrachten en preken) en onderhandelen (“Als jij dit doet, mag je dat”).” De meerderheid van de ouders kiest voor de constructieve eerste twee manieren van communiceren.

Gespreksgroep voor mensen met angst- en dwangklachten

REGIO – ADF stichting start op 17 februari in Eindhoven: Gespreksgroep voor mensen met angst-en dwangklachten.

Je zal er maar mee zitten:

Niet meer de straat op durven
Het gas niet 1 keer, niet 2 keer, maar 30 keer checken
Altijd maar piekeren, over werkelijk alles
Je sociale leven zien afbrokkelen omdat je de hele dag je huis ‘moet’ poetsen
Of in blinde paniek raken, zomaar, zonder reden….

Het komt vaker voor dan je denkt. Eén op de vijf mensen kampt met angst- en dwangklachten en tobt er vaak al jaren mee. En dat terwijl er echt iets aan te doen is. Daarom organiseert de Angst Dwang en Fobiestichting al enige jaren gespreksgroepen voor mensen die last hebben van angst‐ of dwangklachten. Omdat het helpt.

Op 17 februari start een nieuwe groep in Eindhoven.

Nooit alleen
Angst en dwang heb je nooit alleen. Het kan zo dwingend zijn dat je hele gezin eronder lijdt. Alle reden om jezelf dit te gunnen. Want je bent ook niet alleen: in de groep ontmoet je mensen met dezelfde soort problemen. Door ervaringen te delen ervaar je steun, begrip en herkenning en krijg je praktische tips om je angst de baas te worden. Twee getrainde ervaringsdeskundigen begeleiden de groep.

Voor wie?

Volwassenen met angst- of dwangklachten, zoals paniekstoornis, sociale fobie, smetvrees, controledwang, dwanggedachten.

De cursuskosten bedragen € 25,- voor de hele cursus inclusief koffie of thee.
Om deel te nemen is het nodig lid te worden van de ADF stichting. Door dit lidmaatschap kan je meteen gebruik maken van alle faciliteiten van de ADF stichting, waaronder online hulp en advies en doorverwijzing naar gespecialiseerde therapeuten.

De groep start bij voldoende aanmeldingen.

Locatie: Elf13 in de Pastoor van Arskerk, St. Philomenastraat 11, 5622 CG Eindhoven

Start 17 februari 2017
Volgende bijeenkomsten: 17/03, 21/04, 19/05, 16/06
Tijd: 19.30-21.30

Meer informatie en aanmelding: www.adfstichting.nl
Email: trainingen@adfstichting.nl
Telefoon: 0900 2008711

De Groene academie: alle natuurcursussen in Noord-Brabant op één website!

schapen grazen op de heide (c) margot van den boer

schapen grazen op de heide
(c) margot van den boer

REGIO – Vanaf nu heeft de inwoner van Brabant één website voor alle  natuurcursussen: www.degroeneacademie.nl.

De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen. De Groene academie is een initiatief van IVN Brabant, in samenwerking met Brabants Landschap, De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Soortenorganisaties. De website wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.

De Groene academie biedt een brede keuze in kennis en training in natuurcursussen op maat voor de natuurliefhebber, natuurvrijwilliger als de natuurkenner. Zowel natuurorganisaties als andere organisaties en zelfstandige natuurdocenten bieden hun cursussen via dit podium aan.

Betrekken bij Groen
De samenwerkende organisaties hebben de ambitie zoveel mogelijk Brabanders te betrekken bij het groen in hun directe leefomgeving en bundelen hun krachten. Vanuit deze visie is het idee ontstaan om het gezamenlijke aanbod op één plek aan te bieden.

Aanbod indienen
De Groene academie staat open voor iedereen die een natuurcursus zoekt, maar ook voor vrijwilligersorganisaties, bedrijven en docenten die cursussen op dit gebied aanbieden. Aanvullend kunnen ook groene vrijwilligers via de website geworven worden. Organisaties en bedrijven die interesse hebben om hun aanbod op de Groene academie te plaatsen, kunnen voor inloggegevens een e-mail sturen naar brabant@degroeneacademie.nl

Kookstrijd zoekt Kooktalenten uit regio Eindhoven

REGIO – Ook dit jaar strijden kooktalenten tot en met 17 jaar om de titel ‘Kookstrijder 2017’. De strijd gaat beginnen vanaf 8 februari met de audities in Vershal ’t Veem op Strijp-S in Eindhoven. Door middel van ruiken, proeven, voelen en bereiden worden de talenten getest op de kennis van koken. De beste kandidaten mogen uiteindelijk door naar de eerste ronde waarin ze gaan koken in een echt restaurant. Ter voorbereiding hierop krijgen zij een Masterclass aangeboden van een bekende chef. Na 2 strijdrondes in de restaurants blijven enkele kandidaten over, die in de Finalestrijd mogen gaan strijden om de titel “Kookstrijder 2017”.

De kookwedstrijd is bedoeld voor kooktalenten tot en met 17 jaar die wonen of naar school gaan in de gemeentes: Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Best, Oirschot, Bladel, Reusel-De Mierden en Sint-Oedenrode. Er wordt gestreden in 2 leeftijdscategorieën n.l. de basisschooljeugd en de middelbare schooljeugd.

Deelnamekosten bedragen € 15,- per persoon. Hiervoor ontvangen de kandidaten een echt Kookstrijd kookschort, deelname aan de auditie en maken zij kans om zichzelf te kwalificeren voor de strijdronde en dus om te mogen koken in een echt restaurant. Aanmelden voor de kookstrijd kan via www.kookstrijd.nl. Ook is op deze website uitgebreide informatie te vinden over de kookwedstrijd.

Restaurants
Restaurants uit de genoemde regio die wedstrijddecor willen worden van de kookstrijd kunnen via www.kookstrijd.nl nadere informatie vinden over deelname. Ook kunnen zij contact opnemen met de organisatie via: 040-2230088 of info@kookstrijd.nl