7 februari 2023

Gemeente Heeze-Leende start met Burgerpanel

De gemeente Heeze-Leende wil graag nog meer inzicht krijgen in de meningen en wensen van haar inwoners. Daarom wordt gestart met een Burgerpanel. Een Burgerpanel is een groep geïnteresseerden die met enige regelmaat meedoet aan onderzoek van de gemeente Heeze-Leende. Zo weet de gemeente nog beter wat er leeft bij haar inwoners en kan zij hen nog beter van dienst zijn.
Deze week ontvangt u een uitnodiging voor dit Burgerpanel in de brievenbus.

Wie kan er meedoen?

Iedereen uit gemeente Heeze-Leende van 12 jaar en ouder is van harte welkom om deel te nemen aan het Burgerpanel. U kunt zowel online als schriftelijk deelnemen. Gemeente Heeze-Leende is erg benieuwd naar iedere mening. Of u nu vaak met de gemeente te maken heeft, of slechts af en toe.

Wat kunt u verwachten als panellid?
Wanneer u meedoet maakt u onderdeel uit van een vast panel. U ontvangt dan twee tot vijf maal per jaar via e-mail (of per post) een uitnodiging om online (of schriftelijk) een korte vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld over veiligheid, onderwijs, sport, uw eigen wijk, plannen van de gemeente en nog veel meer. Zo kunt u meedenken en meepraten over zaken die belangrijk zijn voor uw wijk, dorp en onze gemeente.

Meedoen aan het panel kost weinig tijd. U bepaalt zelf waar en wanneer u de vragenlijst invult. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. En na afloop van ieder onderzoek informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek waar u aan heeft meegedaan. Zo ziet u ook hoe andere inwoners over hetzelfde onderwerp denken.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 9 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 9 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 2 februari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 9 maart, 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 2 februari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 9 maart, 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Nieuwjaarsconcert fanfare St Nicasius zeer succesvol!

HEEZE – Op zondag 11 januari vond het Nieuwjaarsconcert met een Gouden randje van fanfare St Nicasius plaats. Dit concert is een traditie die steeds meer publiek weet te trekken.
Het dorpshuis ’t Perron was tot de laatste stoel bezet voor deze middag met een combinatie van muziek en een informele Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gouden randje werd gevormd door de 10 aanwezige Gouden paren en zelfs 1 Diamanten paar. Natuurlijk werden deze jubilarissen extra in het zonnetje gezet.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook wethouder Moons en burgemeester Verhoeven welke laatste een mooie en , gelet op de recente gebeurtenissen in Frankrijk, ook passende toespraak hield.
Zowel de slagwerkgroep, het fanfareorkest als de Nicasiusbende verzorgden deze middag een optreden.
De jeugdige leden van de Nicasiusbende lieten horen dat het met de toekomst van de fanfare wel goed zit. Vol overgave brachten zij hun nummers ten gehore wat op veel bijval kon rekenen.

De slagwerkgroep verzorgde een veelzijdig optreden met behalve veel ritme ook zeer veel melodie. De oplettende kijker kon ook Prins Edwin d’n 1e en adjudant Andre Kuijten van CV de Kraaienvangers in deze groep ontdekken.

Het fanfareorkest besloot de middag met een gevarieerd optreden dat in stijl werd afgesloten met enkele Weense walsen. Als toegift werd er voor alle jubilerende paren Lang zullen ze leven gespeeld. en werd het muzikale deel van de middag besloten met het nummer dat niet mag ontbreken, Heeze , de Parel van Brabant. Dit werd door alle aanwezigen vol overgave meegezongen.

Na het concert werd er nog lang gezellig nagepraat en werden diverse nieuwjaarswensen uitgewisseld.
Een prachtig begin van 2015 voor fanfare St Nicasius.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 26 oktober a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdatum voor het inloopspreekuur dit jaar is: 30 november, van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie

De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wordt op maandag 5 januari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in de Rabozaal van dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze gehouden. Tijdens deze receptie zal burgemeester Verhoeven zijn Nieuwjaarstoespraak houden en wordt ook de Verbinder van het Jaar bekend gemaakt.

Bestuur Sportraad Heeze-Leende-Sterksel zoekt 3 bestuursleden

HEEZE – LEENDE – “Een bestuur moet zich regelmatig vernieuwen; dat is de reden dat twee leden van de Sportraad plaats gaan maken voor nieuwe bestuursleden. Wij zoeken kandidaten die geïnteresseerd zijn in sport en die willen opkomen voor sport binnen onze gemeentepolitiek”. Aan het woord is René Menting, voorzitter van de Sportraad.
De Sportraad vertegenwoordigt 17 sportverenigingen uit Heeze, Leende en Sterksel. Daaronder ressorterenruim 4.500 sporters. De Sportraad is voortgekomen uit het burgerinitiatief Sportvisie. Daarbij is samen met de ambtenaren en B&W van de gemeente gewerkt aan een sportvisie. Deze sportvisie werd in 2012 door de gemeenteraad aangenomen. De sportvisie was een co-productie van een groot aantal sportverenigingen. De gemeente vervulde daarin een faciliterende rol.

Doel Sportraad
Het belangrijkste doel van de Sportraad is uiteraard voor tegenwicht te zorgen wanneer politieke besluiten een bedreiging gaan vormen voor de mogelijkheden van sport in Heeze, Leende en Sterksel. Dan is de Sportraad aan zet om er voor te waken dat het beschikbare budget voor de buitensportcomplexen, sporthal en sportzalen behouden blijft.
De huidige coalitie heeft in haar coalitieakkoord een tweetal belangrijke wapenfeiten uit de sportvisie opgenomen, namelijk behoud van het jaarlijkse budget van ruim € 1,2 miljoen voor sport en het behoud van de sportconsulenten voor de komende jaren.

Successen
In zijn tweejarig bestaan heeft de Sportraad al een aantal successen weten binnen te halen. Naast de eerder genoemde afspraken in het coalitieakkoord heeft de Sportraad weten te bereiken dat twee sportconsulenten de scholen ondersteunen in het geven van gymnastiekonderwijs.
Daarnaast zal één van de sportconsulenten de komende jaren extra aandacht kunnen gaan geven aan beweging voor ouderen. Hiervoor is budget ter beschikking gesteld. In Leende is eerder dit jaar al een initiatief gestart om bewegen voor ouderen te stimuleren. Dat gebeurt iedere vrijdagochtend in de beweegtuin achter De Meent.

Verder denken we samen met de sportverenigingen na of we in de toekomst de binnen- en buitensportverenigingen vanuit één sportcomplex of vanuit meerdere complexen willen laten sporten.
Eind 2017 of uiterlijk in 2018 zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen over het al dan voortzetten van de verzelfstandiging van sportcomplexen.
Tijdens deze besprekingen verkennen we ook andere mogelijkheden van samenwerken. Uiteraard nemen we daarin ook de ontwikkelingen bij Kempenhaeghe mee.

De besturen van diverse sportverenigingen hebben elkaar in de afgelopen jaren veel beter kennen. Het blijkt dat ze elkaar goed weten te vinden. Dat zien we terug in de gesprekken over de MFA in Leende. Dat bleek onder andere ook toen de tennishal van TV Heeze verbouwd zou gaan worden. Toenhebben een aantal sportverenigingen samen met het bestuur van TV Heeze, de gemeente en het bestuur van Basisschool Dirk Hezius nagedacht of, en op welke wijze, er tot een betere invulling van de tennishal zou kunnen worden overgegaan. Aan de verenigingen is daarbij een kans geboden om hun idealen vorm te geven.

Verder kan het niemand zijn ontgaan dat de weekbladen iedere week meer dan ooit te voren berichten vermelden over sport in onze gemeente.


Geen speelbal van de politiek

Zoals aangegeven zoekt het bestuur van de Sportraad drie nieuwe leden, die het belang van sport binnen onze gemeente willen blijven bewaken. Daarmee komt het team op zeven personen, wat genoeg is voor onze drie dorpen. De Sportraad heeft als doel sportverenigingen te vertegenwoordigen richting de gemeente, zodat sport geen speelbal wordt van toekomstige politieke willekeur. Daarom roepen wij u op om als vertegenwoordiger dienstbaar te zijn voor de sportverenigingen in onze gemeente.
U kunt zich aanmelden voor een verkennend gesprek bij Wim Tindemans, secretaris van de Sportraad via Sportraadheezeleendesterksel@gmail.com of door hem te bellen op 06-48436614.

Gladheidbestrijding @Gem_HeezeLeende

Het winterseizoen 2014/2015 staat weer voor de deur. De eerste nachtvorst hebben we al achter de rug. Voor de gemeente Heeze-Leende betekent dat weer alert zijn op de weersomstandigheden om de doorgaande wegen goed berijdbaar te houden. Om dit te bereiken wordt een groot aantal wegen gestrooid.

Gladheidbestrijding kan de gemeente op twee manieren uitvoeren. Ze kunnen strooien als het al glad is, of voordat het glad wordt.
Gemeente Heeze-Leende strooit zoveel mogelijk voordat het glad wordt. Het kan dus voorkomen dat ze al rond het middaguur strooien, terwijl het pas in de nacht glad kan worden. Dit doen ze door te strooien met zogenaamd natzout. Dit is wegenzout dat ze mengen met een vloeistof, in de verhouding 70% droog en 30% nat. Doordat zmet vocht de zoutkorrels zwaarder hebben gemaakt, kleeft het strooimiddel meteen aan het wegdek. Daardoor treedt minder verwaaiing op tijdens het strooiproces en heeft de luchtwerveling door passerend verkeer geen nadelig effect.

Lees meer op www.heeze-leende.nl