28 september 2021

NOC*NSF begeleidt idee naar nieuwe opzet van uw sportvoorziening

HEEZE – LEENDE – In de sportvisie hebben sportverenigingen en de gemeente aangegeven dat zij een verkennend onderzoek zouden gaan uitvoeren naar de mogelijkheid om sportaccommodaties op termijn te centraliseren, met andere woorden om deze waar mogelijk samen te voegen. De gemeente Heeze-Leende heeft de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen binnen onze gemeente gevraagd om dit verkennend onderzoek samen op te pakken. De Sportraad op haar beurt gaat hierover in overleg met de sportverenigingen. Het doel van dit verkennend onderzoek is geen bezuiniging. De gemeentelijke uitgaven aan sport zijn ruim € 1,2 miljoen per jaar en dat blijft ook zo. Momenteel gaat echter 90% van dit geld naar de gebouwen en sportcomplexen. Door eventuele aanpassingen van terreinen en accommodaties kan er wellicht meer geld overblijven voor de verenigingen en de sport zelf!

We kennen immers allemaal ambities
Alle sportverenigingen hebben wel een wens of een ambitie, voor de een zal dat een extra (kunstgras)veld zijn, voor de ander meer gezelligheid en omzet in de kantine en voor weer een andere vereniging uitbreiding van sportfaciliteiten. Door samen met elkaar en met NOC-NSF deze ambities te delen, kunnen ze ook kijken hoe deze wensen en ambities realiseerbaar worden.

Hoe verloopt het haalbaarheidsonderzoek?
Het onderzoek wordt in enkele fases uitgewerkt. Allereerst heeft de gemeente gekeken naar alle huidige sportvoorzieningen. Daarbij kunt u denken aan de ligging van sportaccommodaties, onderhoudsstaat van het terrein en de ontwikkelmogelijkheden van vrijkomende locaties. De gemeente legt daarbij ook een relatie tot onderwijshuisvesting en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente.

En verder?
Met de sportverenigingen willen ze een aantal ontwikkelingsscenario’s schetsen en uitwerken. Dit gebeurt door samen met elkaar en met NOC-NSF onze ambities te delen en met elkaar te praten over de mogelijkheden om deze wensen en ambities te realiseren. Daarbij krijgen we van NOC-NSF mooie praktijkvoorbeelden te zien van gecentraliseerde sportaccommodaties die u vast en zeker zullen inspireren. Ze gaan daarbij ook op zoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor geschikte locaties voor één of meerdere centrale sportvoorzieningen. Vraag aan u als sportvereniging is om een eigen verenigingsanalyse uit te voeren. U kunt hierbij denken aan aspecten als organisatiekracht, ledenontwikkeling en toekomstperspectief van de sport.

Financiële haalbaarheid
Hierna gaat de gemeente een toets uitvoeren op financiële haalbaarheid van de voorstellen en over de resultaten daarvan terugkoppeling zoeken met de Sportraad. Verder wordt uiteraard het draagvlak van u als gebruiker onderzocht. En daar starten ze dus mee op maandag 7 juli aanstaande.

Kom naar de bijeenkomst en meld u aan!
Graag presenteert de Sportraad de onderzoeksaanpak en de uitkomsten van fase 1 aan de besturen van de sportverenigingen in de gemeente. Verder willen ze een aanzet maken om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het centraliseren van sportvoorzieningen. Het NOC*NSF zal deze avond begeleiden en zowel in theorie als in praktijk de kansen van het centraliseren van sportvoorzieningen laten zien.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 juli 2014 (rustdag WK Voetbal) vanaf 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging DOSL in Leende. De Sportraad hoopt op een grote opkomst van de verenigingen en indien mogelijk met minimaal 2 bestuurders, gezien de importantie van dit onderwerp. Mocht uw vereniging bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, dan vragen zij u om u aan te melden bij ondergetekende, Piet Philipsen, lid van de sportraad via e-mail: info@sportraadheezeleende.nl.

Draag uw sportvereniging een warm (en centraal) hart toe en kom naar de bijeenkomst op 7 juli. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Sportraad Heeze-Leende (-Sterksel)
Piet Philipsen
p.philipsen70@gmail.com
M 06-46623329

Sport en Speldag

HEEZE – Donderdag 19 juni waren de klaslokalen van de Merlebosschool leeg. De leerlingen, leerkrachten en ouders waren actief bezig tijdens de jaarlijkse Sport en Speldag. Hoofdkleur: oranje! Natuurlijk ontbrak het water niet.

IMG_20140619_115917

King Art

Janske Thijs en Daan Geurts, leerlingen groep 6 Basisschool Dirk Hezius: winnaars King Art

Janske Thijs en Daan Geurts, leerlingen groep 6 Basisschool Dirk Hezius: winnaars King Art

HEEZE – LEENDE – King Art: ‘Wat maak jij voor de koning?’
King Art is een project naar aanleiding van het beeld dat is gemaakt van koning Willem-Alexander voor de raadzaal in het gemeentehuis. Het idee ontstond om ook kinderen een kunstwerk van de koning te laten maken. Alle basisscholen konden meedoen en zich aanmelden voor 11 april.Tijdens de atelierroute, 31 mei en 1 juni waren ook werken van leerlingen te zien van de basisscholen Merlebos en Dirk Hezius in Heeze en St. Jan in Leenderstrijp.

De opdracht was om iets nieuws te maken voor de koning, een kunstwerk dat in de raadzaal van het gemeentehuis kan komen staan bij het werk van kunstenares Ine van Lierop. Dat kon zijn een schilderij, een beeld, maar ook een koningsschoen, een medaille, een kroon, een kledingstuk etc. Het werk mocht individueel of in groepjes worden gemaakt. Het project heeft de naam King Art meegekregen en is geïnitieerd en begeleid door de gemeentelijke cultuurcoach. Doel van het project is om kinderen vertrouwd te maken met kunst in de breedste zin van het woord.

Wedstrijd
Omdat er geen 400 werken in de raadzaal passen, is ervoor gekozen om het project in wedstrijdvorm te gieten. In overleg met het basisonderwijs is ervoor gekozen om de wedstrijd te houden voor de middenbouw. Scholen kiezen zelf de werkstukken van leerlingen of groepswerken uit de middenbouw die meedingen naar de prijs: een ereplaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De jury bestaat uit drie kunstenaars en tevens leden van Kunstkring Eymerick, namelijk Marja Vierstraete, Ine van Lierop en Sjef Cox. Daarnaast is wethouder Mathieu Moons, die kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft, als jurylid toegevoegd.

Leerlingen van groep 6 en hun leerkracht van basisschool Dirk Hezius uit Heeze zijn donderdag 12 juni uitgenodigd op het gemeentehuis. Burgemeester Verhoeven zal de groep welkom heten en de leerlingen wat vertellen over de monarchie. Kunstenares Ine van Lierop is aanwezig om te vertellen over haar werk als kunstenares en over haar beeld van de koning dat in de raadzaal staat.
Twee leerlingen van de groep hebben samen een kunstwerk gemaakt, waarmee zij hebben gewonnen (tijdens de atelierroute gekozen door een jury). Zij zullen een filmpje tonen over de totstandkoming van hun werk. En natuurlijk ontvangen zij de felicitaties van de burgemeester en kunstenares.

Koeienfestijn

HEEZE – Weet jij alles over koeien? Hoe slaapt een koe eigenlijk ?koeienscheepers-645 - kopie.ARW Beleef het platteland op het koeienfestijn…
Op 15 juni van 10.00 tot 15.30 uur organiseert ZLTO afdeling Kempen Zuidoost een koeienfestijn. Iedereen hoort wel eens de uitspraak dat veel mensen niet weer weten waar melk vandaan komt. Deze komt nog altijd uit een heuse koe en tijdens het koeienfestijn kan iedereen met eigen ogen zien hoe koeien gehouden worden op een moderne melkveehouderij. Op deze dag is er volop vertier voor zowel jong als oud.

Tevens zullen vele vragen beantwoord worden door Boer Janus en Koen en hun familie. Tijdens de open dag op hun bedrijf met fonkelnieuwe stal kun u vele zaken zien..
-Hoe slaapt een koe?
-Hoe wordt een koe gemolken?
-Waar gaat een koe naar de wc ?
Hiernaast is er volop speelplezier in de boerenefteling met onder andere een megazandbak of een heus strokasteel.
U bent van harte uitgenodigd om dit met eigen ogen te komen bezichtigen onder het genot van een hapje van streekproducten of een drankje..
Datum: 15 juni 2014
Tijd: 10 uur tot 15.30 uur
Adres: Hazenhurk 1, Heeze
Download de speciale kleurplaat via www.onsplatteland.nl, lever deze op zondag 15 juni in en maak kans op mooie prijzen!

Inschrijving activiteiten VakantieKomité Heeze

HEEZE – Maandag 18 Augustus start het 57e programma van VakantieKomité Heeze. Gedurende 1 week organiseert de stichting dagactiviteiten voor de basisschoolkinderen (en voortgezet onderwijs 1e en 2e jaar) uit de gemeente Heeze-Leende.
De deelnemers dienen zich via voorinschrijving aan te melden voor de diverse activiteiten.

De inschrijfformulieren zijn verspreid via de basisscholen (groep 3 t/m 8) in Heeze.
De formulieren dienen uiterlijk 4 juni terug ingeleverd te worden, per brief of mail.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs en eventuele logeetjes kunnen deelnemen mits zij een inschrijfformulier downloaden via www.vakantiekomiteheeze.nl of zelf afhalen en weer tijdig (uiterlijk 2 juni) inleveren bij: Dave Keuten Schutsakker 7 of Heidi Verguld Olieslager 8.

De deelnemerskaarten, polsbandje en begeleidende brief dienen op donderdag 12 juni of donderdag 19 juni tussen 18.30 en 20.30 uur afgehaald te worden in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48. Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk, dan alleen op de dag zelf (bij voldoende plaatsen) d.m.v. dagkaarten.
Het vertrek en terugkomst is elke dag vanaf de speelplaats van Kindcentrum De Parel (voorheen Bergerhofschool) aan de Past. Gastlaan, behalve de Sport- en Speldag, (Voetbalvelden RKSV Heeze.)
De hoofdleiders gedurende deze activiteiten zijn: Henk Engelen, Dave Keuten en Heidi Verguld.
Zij zullen bijgestaan worden door een 20-tal leiders en leidsters.

Programma:

Maandag 18 augustus:
Alle kinderen kunnen vandaag aan de Themadag deelnemen.
Aanvang: 10.00 uur. Einde omstreeks 16.30 uur.

Dinsdag 19 augustus:
Vandaag gaan we naar Irrland te Kevelaer, Duisland.
Vertrek: 09.30 uur. Thuiskomst omstreeks 20.00 uur

Woensdag 20 augustus:
Vandaag hebben we weer een heuse Sport- en Spel festijn op de velden van voetbalvereniging RKSV Heeze aan de Sterkselseweg.
Op het programma staan onder meer een grote western hindernisbaan, een schietsalon, en een stoere rodeo stier.
Aanvang: 10.00 uur. Einde omstreeks 16.30 uur.

Donderdag 21 augustus:
Alle kinderen kunnen vandaag aan de Survivaltocht deelnemen.
Aanvang: 10.00 uur. Einde omstreeks 16.30 uur.

Vrijdag 22 augustus:
Vandaag gaan we naar Bobbejaanland.
Vertrek: 9.00 uur. Thuiskomst omstreeks 19.00 uur.

Tijdens de diverse uitstapjes zullen de jongste kinderen (groep 3 en 4) steeds onder begeleiding van een leider of leidster de diverse attracties bezoeken. De oudste kinderen kunnen zelfstandig de diverse attracties bezoeken; er is hier wel steeds leiding als controle aanwezig.

Heb je zin en/of interesse, lever dan het inschrijfformulier tijdig (uiterlijk 2 juni) in op je school of je kunt deze ook rechtstreeks terug sturen via de mail. Voor meer info kijk op www.vakantiekomiteheeze.nl of bij vragen stuur een mail naar info@vakantiekomiteheeze.nl

Artistiek Heeze en King Art

HEEZE – Het is kunst wat de (koninklijke) klok slaat komende tijd in Heeze. Op 26 mei, 31 mei, 1 juni en 5 juni wordt
Atelierroute ‘Artistiek Heeze’, scholenproject King Art en onthulling beeld koning gehouden.

Atelierroute ‘Artistiek Heeze’
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni, beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur, vindt in Heeze de atelierroute van Kunstkring Eymerick plaats. Met behulp van een plattegrond kunnen de Kunst-Kazerne in Heeze en diverse ateliers en galeries in Heeze bezocht worden voor het bezichtigen van kunstwerken van diverse lokale kunstenaars. Bij de atelierroute zijn 31 leden van de kunstkring, 18 individuele kunstenaars met eigen atelier en drie galeries betrokken. Bezoekers kunnen genieten van diverse soorten kunstwerken zoals schilderijen, poppen, glas in lood, beelden, porselein, keramiek, foto en film, sieraden en andere objecten.
Centraal in de route staan twee exposities: een expositie in de Kunst-Kazerne en de twee tenten tegenover in de gemeentetuin en een expositie in de showroom Schilders aan de Kapelstraat.

Op zondag 1 juni van 12.00 tot 17.30 uur is het ook mogelijk om deel te nemen aan het ‘Walking dinner meets Art’. Tijdens dit event kunnen bezoekers een tocht door Heeze maken en van diverse soorten kunst genieten, afgewisseld met een culinaire proeverij die uit zes gerechtjes met bijpassende drankjes bestaat. Een deel van de atelierroute kan worden afgelegd per fiets om de afstanden tussen de deelnemende ateliers te overbruggen. Voor fietsen wordt gezorgd. 

Opening met live muziek
Op zaterdag 31 mei om 11 uur opent en onthult burgemeester Paul Verhoeven de atelierroute in de Kunst-Kazerne. Vanaf 10.45 uur is er live muziek te horen van de groep ‘Mannen onder Mekaar’; drie muzikanten met gitaar, accordeon en contrabass die volledig akoestisch spelen en het betere en ronduit ‘foute’ Europese lied van Shaffy tot Schlager en van Brel tot Ben Cramer ten gehore brengen.

Onthulling beeld koning
Aansluitend om 12.00 uur deze zaterdag wordt een bronzen beeld van de koning onthuld in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit beeld is ontworpen door de Heezer kunstenares Ine van Lierop.
Kunstenaars uit onze gemeente konden afgelopen jaar in de periode augustus-oktober voorstellen doen voor een nieuwe beeltenis van koning Willem-Alexander in de raadzaal van het gemeentehuis. Hiervoor is meerdere keren een oproep geplaatst.
Kunstkring Eymerick uit Heeze en het gemeentebestuur hadden in nauwe samenwerking een projectplan opgesteld. Een selectiecommissie, die bestond uit drie inwoners van Heeze, Leende en Sterksel, een onafhankelijke voorzitter, de burgemeester en een medewerkster van het bestuurssecretariaat hebben uiteindelijk uit het totaal van inzendingen het concept van kunstenares Ine van Lierop uit Heeze gekozen. De afgelopen maanden heeft zij hard gewerkt aan het bronzen beeld.

King Art: ‘Wat maak jij voor de koning?’
Tijdens de atelierroute zijn ook werken van leerlingen te zien van de basisscholen Merlebos en Dirk Hezius in Heeze en St. Jan in Leenderstrijp.
Naar aanleiding van het beeld dat is gemaakt van koning Willem-Alexander voor de raadzaal in het gemeentehuis ontstond het idee om ook kinderen een kunstwerk van de koning te laten maken. Alle basisscholen konden meedoen en zich aanmelden voor 11 april.
De opdracht was om iets nieuws te maken voor de koning, een kunstwerk dat in de raadzaal van het gemeentehuis kan komen staan bij het werk van kunstenares Ine van Lierop. Dat kon zijn een schilderij, een beeld, maar ook een koningsschoen, een medaille, een kroon, een kledingstuk etc. Het werk mocht individueel of in groepjes worden gemaakt. Het project is geïnitieerd en begeleid door de gemeentelijke cultuurcoach en is bedoeld om kinderen vertrouwd te maken met kunst in de breedste zin van het woord.

Wedstrijd
Omdat er geen 400 werken in de raadzaal passen, is ervoor gekozen om het project in wedstrijdvorm te gieten. In overleg met het basisonderwijs is ervoor gekozen om de wedstrijd te houden voor de middenbouw. Scholen kiezen zelf de werkstukken van leerlingen of groepswerken uit de middenbouw die meedingen naar de prijs: een ereplaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De jury bestaat uit drie kunstenaars en tevens leden van Kunstkring Eymerick, namelijk Marja Vierstraete, Ine van Lierop en Sjef Cox. Daarnaast is wethouder Mathieu Moons, die kunst en cultuur in zijn portefeuille heeft, als jurylid toegevoegd.

Bij de Kunst-Kazerne komen de ‘wedstrijdwerken’ van de leerlingen uit de middenbouw te hangen of te staan. In dorpshuis ’t Perron zijn de andere werken te zien.
Tijdens de atelierroute wordt bekendgemaakt welk werk wint en in de raadzaal van het gemeentehuis komt. Dit kunstwerk krijgt tijdens de atelierroute een speciaal ‘label’ en een prominente plek.

Bezoek aan scholen
De deelnemende scholen krijgen op maandagmiddag 26 mei a.s. bezoek van burgemeester Verhoeven en kunstenares Ine van Lierop. Tijdens het bezoek krijgen de kinderen van de burgemeester uitleg over de monarchie en Ine van Lierop zal wat vertellen over haar werk als kunstenares en over haar beeld van de koning. De scholen ontvangen een prijs (groot spandoek met opdruk) uit handen van de burgemeester als dank voor hun deelname aan de King Art wedstrijd. Om 13.15 uur wordt basisschool Merlebos in Heeze bezocht en om 14.30 uur basisschool Sint Jan in Leenderstrijp. Het bezoek aan de Dirk Hezius is komen te vervallen.

Ontvangst leerlingen in gemeentehuis
Op donderdag 5 juni van 10.30 uur tot 11.30 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis het winnende kunstwerk van een leerling feestelijk onthuld. De hele klas van die leerling wordt daarvoor uitgenodigd en getrakteerd op ‘koninklijk’ gebak. Burgemeester Verhoeven ontvangt de leerlingen.

Lezing Relaties & Opvoeding

HEEZE – Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Toch is opvoeden vaak niet gemakkelijk. We weten allemaal dat we het goede voorbeeld moeten geven. Maar dat is niet altijd eenvoudig.
Zijn we ons bewust van hoe we met elkaar omgaan? Hoe is onze communicatie? Hoe gaan we om met emoties en conflicten? Ons gedrag heeft altijd een weerslag op onze kinderen, zowel positief als negatief. Gelukkig mogen we leren en ons ontwikkelen. Met vallen en opstaan. Dat geldt voor kinderen en ook voor ouders.
Centrum Helena organiseert een lezing over relaties en opvoeden. Daarbij staat uw rol als opvoeder in de communicatie en omgang met uw kind centraal. De lezing wordt verzorgd door Paula Smits-Franke en Wilma Kammeraat. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Wanneer: Donderdag 12 juni 2014 Tijdstip: 20:00 uur. Aanmelden via: Info@kumariheeze.nl
Zij zullen tijdens deze lezing ook informatie geven de cursus: “Hoe goed ken ik mijzelf in het begeleiden van mijn kind?”. Deze cursus start in september 2014 en geeft praktische handvatten voor positief en creatief opvoeden.

Natuursprong: gymles op de Strabrechtse heide

De touwbrug, wedstrijdje?

De touwbrug, wedstrijdje?

HEEZE – Gemeente Heeze-Leende en Staatsbosbeheer werken samen om kinderen te laten bewegen in de natuur. Duizend kinderen uit de gemeente Heeze-Leende krijgen additionele buitengymles in mei, juni en juli als ze deelnemen aan educatieprogramma Natuursprong. Onder het motto ‘spelen tot je groen ziet’ gaan kinderen sporten en bewegen op de Strabrechtse heide te Heeze. Daarbij mag de kleding vies worden! Op woensdag 21 mei opende wethouder Mathieu Moons van gemeente Heeze-Leende en districtshoofd Marniks Maris van Staatsbosbeheer samen met 120 kinderen de samenwerking op De Plaetse te Heeze. Zij gaan geheel in sportieve stijl van Natuursprong ten strijde met elkaar op de touwbrug.
Waardevol
Buiten zijn is uitdagend en gezond! Het is voor kinderen heel waardevol om regelmatig buiten bezig te zijn. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen. En met heel hun lijf.

Natuursprong
Spelen en bewegen is gezonder dan stil zitten. En buiten bewegen is nóg gezonder! In de natuur is van alles te zien en te doen. Hutten bouwen, sporen zoeken en boompje klimmen. Spannende kruip-door-sluip-door paadjes volgen tijdens het stippenspel, zelf touwbruggen bouwen en spellen als ‘ren je rot’ en ‘herken je boom’. Tijdens Natuursprong leren kinderen allerlei uitdagende en leuke spelletjes die ze na afloop ook zelf kunnen doen, samen met vriendjes en vriendinnetjes en het liefst in een (speel)bos of natuurlijke omgeving.

Duizend kinderen doen mee
In mei, juni en juli zullen in totaal 35 klassen uit de gemeente Heeze-Leende deelnemen aan Natuursprong, in totaal zijn dit 955 kinderen. Het programma is samengesteld door Staatsbosbeheer en de sportconsulenten van de gemeente Heeze-Leende. Heidegidsen, speciaal opgeleide vrijwilligers van Staatsbosbeheer, zullen de kinderen begeleiden. De deelname van de kinderen wordt dit jaar gefinancierd door de gemeente Heeze-Leende.

Bumet RKSV Heeze schoolvoetbaltoernooi

De jongste jongens

De jongste jongens

HEEZE – De eerste avond van het Bumet schoolvoetbaltoernooi was, ondanks alle nattigheid, zeer geslaagd. Onder leiding van de jeugdige scheidsrechters van de RKSV Heeze werd er door de kinderen met veel enthousiasme en plezier gevoetbald. Ook het publiek genoot (van onder de paraplu). De spannende finale tussen de jongensteams van de de Parel (voorheen Bergerhof) en De Merlebos werd na strafschoppen gewonnen door de Merlebos. Uiteindelijk gingen de volgende teams met de wisselbekers naar huis :

Groep 3 jongens : Barcelona ( Dirk Hezius)
Meisjes groep 3/4 : De Smileys ( Dirk Hezius)
Jongens groep 5 : De Trumknallers ( Trumakkers)
Meisjes groep 8 : De Voetbalselfies ( Merlebos )
Jongens groep 8 : Merlebos

De tweede avond was het zeer druk op het sportpark. Het mooie weer werkte deze avond wel mee. En wat werd er leuk gevoetbald. Ook deze avond werd er heel wat gejuicht en werd er veel gescoord. Na afloop mochten de volgend e teams de bekers in ontvangst nemen:
Groep 3 gemengd : De Voetbalkippen ( Dirk Hezius)
Groep 4 gemengd : De Voetbalknallers ( Merlebos)
Groep 6 gemengd/ jongens : Turkey Jurkeys ( Merlebos)schoolvoetbaltoernooi 120515 copyrightfoto margot van den boer 39 (22)
Meisjes groep 6 : Trappertjes ( Dirk Hezius)
Meisjes groep 7 : Trumgirls 7 ( Trumakkers)

De uitslag van de laatste avond
Groep 7/8 jongens: FC Klas ( Dirk Hezius)
Groep 4 jongens: De Haaien ( Dirk Hezius)
Groep 5 meisjes: De Voetbalgirls ( Merlebos)
Groep 7/8 gemengd: De Konijnen ( Merlebos)
Nico Verbeek Sportiviteitsbeker: Winnaar de Talententoren

Verkeersexamens

verkeersexamen140414-35 (6)

Heeze – Leende – De verkeersexamens zijn afgerond. In totaal legden 214 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel legden het verkeersexamen af. Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Lauren Koops van basisschool de Triangel uit Leende slaagde cum laude.