27 januari 2023

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 12

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning 

  • Bert Buijsenstraat 1,3,5 en 7 Heeze: oprichten van 4 woningen
  • Kapelstraat 43b Heeze: veranderen van een constructie
  • Oostrikkerstraat 1 Leende: kappen van een kastanjeboom
  • Ven 1c Heeze: oprichten van een woonhuis

Aangevraagde omgevingsvergunning

  • Diverse bouwlocaties in Heeze: in kader van Brabantsedag 2013
  • Geldropseweg 40 Heeze: wijziging verleende vergunning

Beschikking intrekking vergunning (regulier)

  • Julianalaan 3 Heeze: betreft het oprichten van een woonhuis
  • Pandijk 6a Sterksel: betreft het oprichten van een jongveestal

Verordeningen en reglementen

Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Heeze-Leende 2013 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 5 maart 2013 ieder voor hun eigen bevoegdheden het ‘Algemene bevoegdhedenbesluit gemeente Heeze-Leende 2013’ met bijbehorend bevoegdhedenregister vastgesteld.

Jouw slimste idee voor de koning

Burgemeester coacht jonge uitvinders
Samen met 10 andere gemeenten uit de Brainportregio Eindhoven doet gemeente Heeze-Leende mee aan de wedstrijd ‘Jouw Slimste Idee’. Deze keer met de toevoeging ‘voor de koning’, in verband met de kroning op 30 april. Vorig jaar leverde deze wedstrijd een winnares op uit Heeze-Leende. Jente Janson van basisschool St. Jan in Leenderstrijp won toen de publieksprijs met haar idee van het automatische droogrek. De gemeente roept alle inwoners tot en met 14 jaar op om vóór 30 april met een slim idee voor de koning te komen: ‘Een uitvinding die hij zelf kan gebruiken, of een uitvinding die hij aan anderen kan geven.’

iPad
Alle kinderen mogen hun ideeën plaatsen op www.jouwslimsteidee.nl. Daarna kunnen ze stemmen werven voor hun ideeën. De beste inzendingen met de meeste stemmen maken kans op een plek in de finale in De Ontdekfabriek in Eindhoven. Daar mogen de bedenkers op 3 juni, tijdens de Dutch Technology Week, hun ideeën presenteren. De eventuele finalisten uit onze gemeente hoeven dat niet alleen te doen: ze worden gecoacht door de burgemeester. Het winnende idee wordt natuurlijk aangeboden aan de koning en de winnaar krijgt een iPad!
Voor scholen en verenigingen is een speciale workshop ontwikkeld met een ‘slimste regio quiz’ ,een ‘ideeënrap’ en een echte ‘ideeënmachine’ om kinderen op originele ideeën te brengen.

Twitter: @BrainTriggerNL

Heeze luidde de lente in met…

...met nog even een warme jas.

…nog even een warme jas.

of een shawl voor één euro.

of een shawl voor één euro.

... met kunst voor een prikkie.

… met kunst voor een prikkie.

...met gezellige muziek van Double Dutch

…en gezellige muziek van Double Dutch.

Spitters legt glasvezel aan

Na maanden van voorbereiding is het zover: HSLnet, het unieke glasvezelinitiatief in Heeze-Leende, heeft de definitieve overeenkomsten met alle partners getekend zodat de aanleg van het glasvezelnetwerk kan beginnen. Spitters BV uit Waalre gaat de glasvezel aanleggen tot in de meterkast.
Op 11 maart is is begonnen met het zogenaamde ‘schouwen’.  De schouwers zullen huis-aan-huis aanbellen om binnenshuis te bekijken waar de aansluiting op het glasvezel binnen moet komen en waar het moet worden afgemonteerd. In de meeste gevallen zal dat in de meterkast zijn, maar het kan ook op een andere plaats. De medewerkers van Spitters leggen vanaf dat moment alles geautomatiseerd vast met foto’s en alle afspraken die per huis worden gemaakt. Het hele proces, tot en met de definitieve aansluiting, wordt in dit systeem vastgelegd. De schouwers bespreken ook de tuinboringen (aanleg glasvezel tot de ‘voordeur’) met de bewoners en vragen hiervoor toestemming. Als er voldoende huizen zijn geschouwd, komt er een ploeg de tuinboringen verrichten, wordt de glasvezel in de grond gelegd en de verbinding gemaakt tussen de verdeelstations (zogenaamde POP’s) en de huisaansluiting. Later komt er een installateur in huis die het modem plaats en zorgt dat de tv, de telefoon en internet werken. Voor het eind van het jaar zijn de kernen Heeze, Leende en Sterksel voorzien van glasvezel. De graafwerkzaamheden starten in de kern van Heeze-Oost in week  15 (week van 8 april). Tijdens Heeze luidt de lente in’ zondag op 17 maart kunnen de inwoners in de kramen van HSLnet en zijn partners kennisnemen van de exacte planning op wijkniveau.

Getuigen van brand in loods gezocht

Heeze – In een loods aan de Heipolderstraat is zondagochtend rond 6.25 uur brand uitgebroken. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt de zaak.
Bij de loods zou die bewuste zondagochtend een man met een stevig postuur van naar schatting 60 jaar, 1.65 meter lang met blond haar zijn gezien. Hij zou een rood jack hebben gedragen. De politie wil graag in contact komen met deze persoon of met mensen die mogelijk weten wie deze man is. Ook getuigen, die iets gezien of gehoord hebben dat hoe dan ook in relatie zou kunnen staan tot de brand in deze loods, worden verzocht om contact op te nemen met de politie op 0900-8844. Anoniem melding doen kan uiteraard ook. Bel dan 0800-7000.

Raad van State stelt Europe Metals in het gelijk aangaande beroep bestemmingsplan De Poortmannen

Uitbreiding nu mogelijk

Uitbreiding met drie hectare nu mogelijk

Op 27 februari 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure aangaande het bestemmingsplan De Poortmannen. In dit plan kan een uitbreiding van het industrieterrein de Poortmannen, ten zuiden van Heeze, worden gerealiseerd. Dit is een uitbreiding van ruim drie hectare grond en de aanleg van een ontsluiting naar de Sterkselseweg. Dit is de laatste uitbreiding van het industrieterrein. Hiermee is het bedrijventerrein voltooid.

Een van de appellanten, Europe Metals, dat gevestigd is op De Poortmannen, is op een aantal punten in het gelijk gesteld. Het bedrijf had beroep aangetekend tegen enkele zaken die in het oude bestemmingsplan wel toegestaan waren maar niet in het nieuwe plan. Zo was het in het oude plan toegestaan de grond binnen vijf meter van de erfafscheiding te gebruiken voor bijvoorbeel opslag van goederen, maar in het nieuwe niet meer. De maximale bedrijfsoppervlakte was voorheen 15.000 m2 en zou nu 5000 m2 worden. Ook wilde de gemeente een beperking van de hoogte van de erfafscheiding doorvoeren in het nieuwe plan.

In een eerder stadium had Europe Metals zijn bezwaren schriftelijk en in een hoorzitting kenbaar gemaakt en toegelicht, waarop de gemeente gedeeltelijk het plan heeft aangepast. De rechter van de Raad van State heeft nu uitspraak gedaan ten aanzien van die bezwaren waaraan de gemeente niet tegemoet wilde komen. De rechter heeft het beroep van Europe Metals gegrond verklaard en het bestemmingsplan op die punten vernietigd. De gemeente moet het plan nu op die punten herschrijven en opnieuw in procedure brengen.

Lees de volledige uitspraak

Crisis tempert bevolkingsgroei in Brabant

In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei onder het niveau van de laatste jaren. Onder invloed van de financieel-economische crisis zijn vooral de geboorteaantallen teruggelopen. Ook pakten de binnen- en buitenlandse migratiesaldi iets lager uit. Samenhangend met de toenemende vergrijzing liepen de sterfteaantallen juist verder op. Op 1 januari 2013 telt Brabant bijna 2.471.000 inwoners.   [Lees meer…]

Nieuwe politieke groepering in Heeze-Leende

Op donderdagavond 7 maart 2013 komen initiatiefnemers bij elkaar in dorpshuis ’t Perron om een plan te bespreken voor het oprichten van een progressieve linkse politieke partij in Heeze-Leende. Deze partij zou bestaan uit de PvdA en GroenLinks. Vragen die aan de orde komen zijn: Waarom willen we dit? Hoe loopt dit in andere plaatsen? Welke programmapunten vinden we essentieel? Hoe gaan we dit vormgeven? Wat is op dit moment de stand van zaken? Hetty Tindemans is als wethouder werkzaam voor Progressief Landerd in de gemeente Landerd. Zij komt vertellen over haar ervaringen in Landerd met een progressieve partij waar ook GroenLinksers deel van uitmaken.
Tijd en plaats: ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze, van 20 tot 22 uur, vanaf half 8 inloop. Iedereen is welkom.

 

Vrouw en twee mannen aangehouden na burenruzie

Leende – De politie heeft op 4 maart om 13.05 uur op de Jan Steenlaan twee mannen van 29 en 37 jaar en een vrouw van 31 aangehouden. Ze worden verdacht van bedreiging en mishandeling van een 53-jarige buurtgenoot. Aanleiding was een ruzie tussen betrokkenen. Terwijl de politie het verhaal aanhoorde van de 53-jarige man werd deze plotseling belaagd door een vrouw (een van de verdachten). Kort hierna kwamen nog eens twee mannen zich ermee bemoeien en sloegen en schopten het slachtoffer. De agressieve mannen en de vrouw werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek

Verwarde man schiet met spijkers op agenten

Heeze – Agenten zijn donderdagavond 28 februari met een spijkerpistool beschoten. Een verwarde man lostte rond 18.45 uur op een camping in Heeze enkele schoten. Niemand raakte gewond. De 43-jarige man uit Heeze kon met behulp van een onderhandelaar worden aangehouden. Agenten gingen naar de camping na een melding van een verwarde man in een gehuurd chalet. Toen de agenten de man aanriepen verscheen deze in een raam met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Daarop hoorden de agenten enkele knallen. Uit voorzorg namen zij vervolgens een veilige positie in. Een onderhandelaar van de politie kon de man uiteindelijk overtuigen zich over te geven. De politie kon hem daarop aanhouden. Het stuk gereedschap van de man is in beslag genomen. Niemand raakte bij het incident gewond. De politie heeft ter plaatse technisch onderzoek verricht. De man is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.