19 september 2021

Vogel- en natuurvriendelijke schoolpleinen

Specht bij de Bergerhof

Specht bij de Bergerhof

Vogelbescherming vindt het belangrijk dat kinderen in contact komen met vogels in hun directe omgeving. Een vogel- en natuurvriendelijk schoolplein biedt ruimte aan vogels in de vorm van voedsel, nestgelegenheid en ruimte om te schuilen. Tegelijk zijn groene schoolpleinen ook voor kinderen prettiger. Dit najaar heeft Vogelbescherming daarom een campagne gelanceerd om schoolpleinen vogel- en natuurvriendelijker in te richten: denk aan smulhagen, groene wanden en vogelvoerplekken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. [Lees meer…]

Natuurwerkdag in het Leenderbos: leerzaam en plezierig

Bewoners van het Leenderbos

Bewoners van het Leenderbos

Een bijdrage leveren aan het onderhoud van de natuur
Staatsbosbeheer en Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind organiseren op zaterdag 2 november 2013 de Landelijke Natuurwerkdag in het Leenderbos. De locatie is bij de Hasselsvennen in het Leenderbos tussen Leende en Valkenswaard. Dit is een bijzonder gebied met heide, vennen, naaldbos en houtsingels. De werkzaamheden bestaan uit jonge bomen zagen, uittrekken of afknippen op de heide en het opschonen van de houtsingels.  Deelnemers wordt aangeraden stevige schoenen/laarzen en werkkleding mee te nemen. Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd.
Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Naast de werkzaamheden worden er hutten gebouwd en de boswachters vertellen over de heide en de vennen.
De Natuurwerkdag begint om 10 uur (ontvangst vanaf 9.30) en eindigt rond 15 uur. In de pauzes wordt door Staatsbosbeheer en Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind voor koffie/thee, soep en broodjes gezorgd. De locatie is het beste te bereiken vanaf de ingang van het Leenderbos aan de Valkenswaardseweg (N396) tussen Leende en Valkenswaard.
Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/leenderbos-leende/67
Locatieleider: Paul van Liempt, 06-13311549

Vandaag Paddenstoelenwandeling in de Herbertusbossen

Nu volop Vliegenzwammen

Nu volop Vliegenzwammen

IVN Heeze-Leende organiseert op zondag 20 oktober 2013 om 14 uur een Paddestoelenwandeling door de Herbertusbossen te Heeze, in samenwerking met het IVN Asten-Someren.

De Herbertusbossen in Heeze zijn in de verre omgeving bekend om de soortenrijkdom aan paddestoelen.Vertrek vanaf de parkeerplaats bij Crematorium Heeze, voor de kinderen om 13.30 uur en voor de volwassenen om 14 uur.
Meer informatie: Jac Staals, tel. 040 206 1857, staalsjm@xs4all.nl. Deelname is gratis.

LTO: Vergroening mag niet leiden tot braken akkerbouwgrond

De vergroening van het Europese landbouwbeleid mag niet leiden tot het uit productie nemen van landbouwgrond. Dure grond ongebruikt laten is aan de samenleving niet uit te leggen, vindt de vakgroep LTO Akkerbouw. “De strijd tegen honger is wereldwijd, er moet de komende decennia veel meer voedsel geproduceerd worden. Dan gaan we hier toch geen goede landbouwgrond braak laten liggen. Het is de wereld op z’n kop”, zegt vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra. [Lees meer…]

Meer dood hout in bossen trekt kevers aan

Het onstuimige weer van de afgelopen tijd heeft veel boomtakken doen sneuvelen. Gelukkig speelt dood hout tegenwoordig een belangrijke rol in het bosbeheer en mogen de gevallen takken blijven liggen. Ook ontstaan er langzamerhand grotere en oudere bossen. Dit alles is te merken aan de kevers die aan hout gebonden zijn.

Een aanzienlijk aantal keversoorten is gebonden aan dode of kwijnende bomen. Ze leven van vers dood hout, schimmels en paddestoelen of molm. Deze kevers trekken weer andere gespecialiseerde roofkevers aan. Onderzoek in Vlaanderen aan deze kevergroep toonde aan dat enkele bosreservaten goed op weg zijn om een zeer waardevolle doodhoutkeverfauna te herbergen: in drie bosreservaten werden meer dan 400 doodhoutkeversoorten aangetroffen. Toch kwam ook een knelpunt naar voren. De soorten die afhankelijk zijn van vermolmde bomen ontbreken vooralsnog grotendeels. Het zijn stuk voor stuk slechte verspreiders en de verwachting is dat pas als er netwerken van zeer oude bossen zijn, er voor deze soorten kolonisatiekansen ontstaan.

Netwerken noodzakelijk

Vermiljoenkever (foto Tim Faasen)

Vermiljoenkever (foto Tim Faasen)

In Nederland is de strikt beschermde vermiljoenkever een soort die gebonden is aan dood hout en recent ons land heeft weten te bereiken door de aanwezigheid van meer dood hout in onze bossen. De soort koloniseert waarschijnlijk pas nieuwe gebieden als er een grote hoeveelheid recent gestorven bomen aanwezig is, vaak na een grote verstoring zoals een waterstandsverhoging of storm. Na enkele jaren zijn de dode bomen niet meer geschikt voor de kevers en moeten ze in de omgeving nieuw geschikt biotoop vinden. Ook hieruit blijkt dat er een netwerk van oude bossen moet zijn, wil de vermiljoenkever zich duurzaam in een gebied kunnen handhaven.

Bron: EIS-Nederland en Stichting De Levende Natuur

Bouw ecoducten vordert gestaag

Voldoende breed

Voldoende breed

De bouw van de drie ecoducten of wildbruggen in de regio Heeze-Leende vordert gestaag. Op de foto is te zien dat de betonbouw van de brug over de A2 ter hoogte van restaurant De Wildenberg gereed is. Even verderop ligt op de achtergrond de wildbrug over de spoorlijn Eindhoven-Weert die daar parallel aan de A2 loopt.
Goed is te zien dat wildbruggen bouwwerken van flinke proporties zijn. Ze vormen op die manier dan ook echt de verbindingen tussen natuurgebieden die door autowegen doorsneden zijn. Zie ook Facebook over het belang van de natuur van ecoducten.

Nog volop vlinders

Kleine vuurvlinder (foto Kars Veling)

Kleine vuurvlinder (foto Kars Veling)

Hoewel mei tot en met augustus als de vlindermaanden worden gezien, is er zeker in september en begin oktober nog genoeg te genieten van de fladderende juwelen. Als het niet te koud en wat zonnig is vliegen nog zeker 15 soorten.

De koolwitjes hebben twee tot drie generaties per jaar en nu vliegen alle drie de soorten nog: klein koolwitje, klein geaderd witje en groot koolwitje. De kleine vuurvlinder heeft vaak in september zijn beste tijd en ook nu wordt dit prachtige kleine vlindertje op veel plaatsen gemeld. [Lees meer…]

Rigoreus ingrijpen voor behoud Natte natuurparel

Rigoreuze aanpak

Rigoreuze aanpak

Reusachtige machines en enorme vrachtwagens verstoren op dit moment de rust en de stilte van een gedeelte van de Strabrechtse Heide. De uitvoering van antiverdrogingsmaatregelen op de Strabrechtse Heide is in volle gang. Dat wil zeggen, er worden bomen gekapt in de buurt van water, om ervoor te zorgen dat er meer water in de vennen blijft staan en in de Witte Loop. De Witte Loop wordt ontdaan van wilgenstruwelen en minder diep gemaakt. Daardoor ontwatert hij minder en voert hij minder water af. Zo moet de heide langer water vasthouden. Daarvan profiteren weer allerlei plantensoorten als dopheide en gentianen.

De Witte Loop is ook bekend als de Rielloop. Het beekje stroomt tussen het Beuven en de Kleine Dommel. De Witte Loop ligt voor het grootste deel in het Natura 2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven. De provincie Noord-Brabant heeft de waardevolste natte natuurgebieden, waaronder de Strabrechtse Heide, aangeduid als Natte natuurparel.

Steenuilen beleven opmerkelijk broedseizoen

Steenuilen begonnen dit jaar in heel Nederland vaak een week tot tien dagen later dan normaal met het leggen van hun eieren. Ook was de grootte van de legsels gemiddeld kleiner dan andere jaren. Dat heeft in een aantal gebieden geleid tot mislukte nesten, maar in andere gebieden heeft de steenuil juist een prima broedsucces gehad.

STONE (Steenuilenoverleg Nederland) meldt dat overal in Nederland de uilen dit jaar laat met de eileg begonnen, vaak een week tot tien dagen later dan normaal. De gemiddelde legselgrootte (3,5 eieren per legsel) was in de meeste regio’s aanmerkelijk kleiner dan andere jaren. Verder komen uit het hele land meldingen dat opvallend veel vaste nestplekken dit voorjaar niet bezet waren. Mogelijk hangt dat samen met grotere sterfte onder de volwassen uilen in de winter. Opmerkelijk was in ieder geval wel dat de steenuilvrouwen over het algemeen betrekkelijk licht van gewicht waren. Een aanwijzing dat de winter zijn tol heeft geëist?

Steenuil (foto Menno Hornman)

Steenuil (foto Menno Hornman)

Dat heeft in enkele regio’s tot mislukte nesten geleid. Uit Brabant bijvoorbeeld wordt melding gemaakt van weinig muizen, veel smerige nesten en daarmee samenhangend een slechtere conditie van de jongen. Dit wordt meestal veroorzaakt door een groot aandeel regenwormen op het menu, kenmerkend voor een slechte voedselsituatie (muizenschaarste). Niettemin worden uit diverse regio’s goede broedsuccessen gemeld. Ondanks de kleinere legsels vlogen er per nest relatief veel jongen uit en verkeerden ze in prima conditie. In die gebieden waren in de nesten vaak stapels muizen op voorraad.

Bron: Sovon Vogelonderzoek

Bomenwandeling op Kreyl en in De Nieuwe Hoeven

Indrukwekkende  bast

Indrukwekkende bast

Kijken naar bomen, praten en discussiëren over bomen, dat doet de bomengroep van het IVN Heeze-Leende met plezier, zo’n tien keer per jaar. Bomen in Leende, Sterksel en Heeze, bomen in Eindhoven, Geldrop en Someren, we raken er niet op uitgekeken. Van oudsher hebben mensen een bijzondere band met bomen. Ze staan met hun wortels in de aarde en reiken met hun kroon naar de hemel. Ze zijn symbolisch voor de kringloop van het leven. [Lees meer…]