28 maart 2023

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

DCF 1.0LEENDE – De Misintenties voor de komende week:
Zaterdag 21 juni om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof. Bijzondere intentie.

Zondag 22 juni om 10.00 uur: Hoogmis. Cor en Tiny van den Vorstenbosch en Cor de zoon. Miet Noten- Engelen en Jan Noten. Pastoor Martinus Vogels. Ida Bekkers- van Bree.

Dinsdag 24 juni om 19.30 uur: St. Jansviering bij het kapelletje in Leenderstrijp met medewerking van het dames- en mannenkoor Ria Farjon-van Asten. Frida Bax-Thijs en Wout Bax. Sjef van Meijl namens broers en zussen. Driek en Hanne van Zon-Fransen en overleden familie. Willem en Marie Peeters-van Baar. Jan Bax-van der Kruijs en Siraar van der Palen. Petronella van der Palen-Dommels als jaargetijde en Gerardus van der Palen en overleden familie. Overleden ouders Winters –van der Paalen en zuster Maria Winters. Anny en Jan van der Palen-Verduijn. Toon en Nel Maas-van Mierlo, Mariël Verduijn en Bertha Maas- Maas. Henrica Maria van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders. Piet van Meijl. Janus Seijkens , Melchior Hendriks, Marinus Seijkens en Elisabeth Altink. Michiel Galama. Overleden familie Verhoeven- Suijkerbuijk en overleden familie Janssen- van de Heuvel. Petrus Smulders, Catharina Smulders-van Asten en zonen Petrus, Fried en Harrie Smulders. Antonius van der Palen, Hendrika van der Palen- Hulsen Johannes Hulsen en Wilhelmina Hulsen-van der Linden. Levende en overleden gildebroeders en gildezusters van en het gilde St. Jan Baptista te Leenderstrijp, in het bijzonder de gildebroeders die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, te weten Theo Cardinaal, Frans Hurkmans en Frans van Hooff. En voor een spoedig herstel van enkele zieke gildebroeders. Overleden ouders Bax-van Hoof en overleden familie. Overleden ouders Raaijmakers- Steenbakkers en overleden familie. Riek van Hoof Snoeijen, Theo van Hoof en hun zoon Hans.