16 augustus 2022

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende

Zaterdag 19 juli om 16.30 uur: Eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 20 juli om 10.00 uur: hoogmis.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Piet van der Palen als jaargetijde, Gerardus van der Palen, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Frits Bax.
Overleden ouders Winters-van der Paalen en zuster Maria Winters.
Opa en oma van der Heijden.
Pietje Vlemmix en Gijs Vlemmix.
Overleden ouders Jutten-van Kuijk.
Els van Houts.
Toos Adams-van Weert als jaargetijde.
Wim en Anneke Verhoeven-Thijs en kleindochter Desiréé .
Lies en Graard Thijssen-Roefs.
Gerard en Anna de Werdt-Timmermans.
Kobus van Kuik als jaargetijde en Lies van Kuijk.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 81 jaar is overleden: Corrie van Hooff-Heuer, echtgenote van Piet van Hooff. Voor haar was de uitvaartdienst op maandag 14 juli en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Corrie nu rusten in de vrede van de Heer.
(2) Op zondag 27 juli wordt om 11.30 uur gedoopt: Gwen Peeten, dochter van Rudie Peeten en Ellen Keijsers.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende

Zaterdag 12 juli om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Mienke Zwaneveld- Hooij namens het Leenderhof.

Zondag 13 juli om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden ouders Maas-Pompen.
Nelleke en Martina van der Paalen.
Piet van Meijl namens de buurt.

MEDEDELING:
Zondag 13 juli: doopzondag. Om 11.30 uur van Jordy Schoone, zoon van Maarten Schoone en Karin Lamers, om 13.30 uur doop van Sil Bax, zoon van Maarten Bax en Marianne Vlassak.

Sint Nicasius

HEEZE – Komende zondag om 11.00 uur is een plechtige eucharistieviering op het Nicasiusplekske op Kreijl (bij goed weer, anders in de St. Martinuskerk). Kapelaan zal opgehaald worden door de gilden bij VeRaVe op Kreijl en gezamenlijk zullen zij naar het kapelletje lopen.

Sint Nicasiuskapelletje

Sint Nicasiuskapelletje

Het Nicasiusplekske is een soort bedevaartsoord geworden. Elk jaar wordt daar rond 9 juli een mis in de open lucht gevierd. Nicasius werd in Heeze geboren en was één van de Martelaren van Gorcum.

Het Kapelletje is gebouwd op het gehucht Kreijl. Het is een halfopen bakstenen gebouwtje in gotische stijl met zadeldak werd kort na de Tweede Wereldoorlog op initiatief van de buurtbewoners gebouwd. Architect Gubbels maakte de tekeningen en aannemer Toon van Eert, die in de buurtschap woonde, bouwde de kapel. Het gebouwtje is enkele vierkante meters groot, en huisvest in een nis in de achterwand het borstbeeld van de heilige, waarvoor op een gemetselde verhoging kaarsen kunnen worden opgestoken. Het borstbeeld van de heilige, is afkomstig van een zuil aan de ingang van de voormalige pastorie, die gebouwd werd in 1820-1822. In de zijmuren bevinden zich glas-in-loodraampjes, gemaakt door J. van Leeuwen en Zoon uit Geldrop, met voorstellingen van de wapens van Noord-Brabant en Heeze, de Martinuskerk en landelijke flora en fauna.
Voor de jaarlijkse feestelijkheden wordt een altaar met baldakijn voor het kapelletje opgesteld.

Nicasius werd omstreeks 1522 geboren te Heeze. Nicasius en zijn heeroom Dirk, die secretaris was van paus Adriaan VI, zijn de ‘boegbeelden’ van de geschiedenis van Heeze. Nicasius studeerde theologie in Leuven, mogelijk met een beurs van oom Dirk, en werd priester en minderbroeder. Hij wordt beschreven als een geleerde die standvastig was in het geloof, zich aangetrokken voelde tot de mystiek en strikt leefde naar de gelofte van armoede. In 1572 woonde hij in het minderbroederklooster te Gorinchem, waar hij met een aantal andere geestelijken door de watergeuzen gevangen werd genomen, naar Brielle werd gebracht en op 9 juli werd opgehangen. Nicasius zou een extra losse strop om de hals gekregen hebben, zodat zijn doodsstrijd acht uur duurde. Spoedig werden de 19 geestelijken als martelaren voor het geloof vereerd, eerst in de Zuidelijke, later ook in de Noordelijke Nederlanden.

De achtereenvolgende geestelijken in Heeze zagen de verering van Nicasius het liefste in de parochiekerk. Deken W. van Haaren, die van 1946 tot 1950 pastoor van Heeze was, had een andere kijk op de Nicasiusverering dan zijn voorgangers. Pastoor en kerkbestuur steunden het idee een Nicasiuskapelletje te Kreijl te bouwen uit dankbaarheid voor de bescherming van Heeze tijdens de oorlog en daarna van de militairen in Indië. De bisschop stond in principe niet afwijzend tegenover het voorstel maar verleende uiteindelijk geen vergunning wegens mindere urgentie, waarop de buurtbewoners het heft in eigen hand namen en een kapel bouwden. Op 8 juli 1948 werd het kerkbestuur officieel van het voldongen feit op de hoogte gesteld, waarna de pastoor de volgende dag na het lof in processie met het hele dorp naar de kapel trok en de inwijding verzorgde. Het volgende jaar nam het kerkbestuur de kapel met schulden en baten van de buurt over. Vanaf die tijd werd elk jaar op de zondag na de martelaarsdag een lof op het Nicasiusplekske gehouden met IMG_0167bloemenhulde door de kinderen. De fanfare en de gilden trokken op vanuit het dorp terwijl de priesters en misdienaars zich gereed maakten in een naburige woning. Het pad van dit huis naar het kapelletje was versierd met wit-gele vlaggen; op de grond beeldde Wiel Dohmen met geel zand en verschillende kleuren zaagsel christelijke symbolen uit, zoals het kruis, de monstrans, de kelk en de hostie. Alleen de priester die de monstrans met de hostie droeg, mocht eroverheen lopen. Hij probeerde de voorstellingen te vermijden, want na de plechtigheid wilde iedereen ze bewonderen.
In 1959 werd voor het eerst op 9 juli een mis bij de kapel gehouden, met reliekverering; op de zondag erna was er het gebruikelijke lof. In de loop van de jaren zestig verdween het lof, om plaats te maken voor een jaarlijkse buitenmis, als het weer meewerkt. In 1972 werden ter gelegenheid van het 400e sterfjaar ook een lezing en een tentoonstelling gehouden.

Ook nu nog verzorgd het buurtschap de organisatie. Kapelaan en misdienaars worden op Kreijl opgehaald door de gilden St. Agatha en St. Joris. Ook fanfare Sint Nicasius verleent medewerking. De buurt zorgt voor de versiering, de plaatsing van geel-witte vlaggen en de nodige stoelen. Zij collecteren en zorgen voor koffie na afloop. De kinderen mogen nog steeds een bloemenhulde brengen. De mis begint om 11.00 uur op ’t Plekske. Bij slecht weer wordt de mis in de St. Martinuskerk gehouden.
Elk jaar is het een drukke mis waarbij veel ook oud-Heezenaren de weg terug weten te vinden. Voor een gegarandeerde plaats of een schaduwrijke plek is het advies om uw eigen stoel mee te brengen.

Kerkberichten parochie Sint Petrus' Banden

LEENDE – De kerkberichten voor komende week.

Zaterdag 5 juli om 16.30 uur: Eucharistie viering in het Leenderhof.
Sjef van Meijl namens broers en zussen.
Overleden familie van Asten-Vromans.

Zaterdag 5 juli om 19.00 uur: gezinsviering op het einde van het schooljaar, waarin de eerste communicanten én vormelingen verwacht worden.
Bijzondere intentie.
Welzijn van de parochianen.

Zondag 6 juli om 10.00 uur: Hoogmis.
Miet Noten- Engelen als jaargetijde en Jan Noten.
Alexandrina Hackfoordt.
Overleden ouders Vogels- Notten.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Adriaan van der Laak.
Jan van der Palen als jaargetijde, Gerardus van der Palen, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Frans Compen als jaargetijde.
Piet en Nell van Engelen-de Groof.
Fried Verhoeven en overleden familie Verhoeven en Familie Tromp.

MEDEDELING
* In de leeftijd van 80 jaar is op 23 juni overleden: Mienke Zwaneveld-Hooij. De uitvaartdienst was op vrijdag jl. en ze is begraven op ons kerkhof. Moge zij nu rusten in de vrede bij de Heer.
* Op zondag 13 juli worden de volgende kindjes gedoopt: om 11.30 uur Jordy Schoone, zoon van Maarten Schoone en Karin Lamers; om 13.30 uur Sil Bax, dochter van Maarten Bax en Marianne Vlassak.

Kerkberichten parochie St. Petrus' Banden

DCF 1.0LEENDE – De kerkberichten voor parochie St. Petrus’Banden:

Zaterdag 28 juni om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 29 juni om 10.00 uur: hoogmis.
Alexandrina Hackfoordt.
Christiaan van Ansem en Nel van Ansem-van Kuijk als jaargetijde.
Willem van Meijl vanwege zijn trouwdag.
Marinus Swinkels als jaargetijde en overleden familie.
Ria Rutten –van Ampting als jaargetijde en Harry Rutten.
Jan en Mia van Kuijk-Verweerden.
Josepha Spoorenberg-Corbey.

MEDEDELINGEN
* In de leeftijd van 60 jaar is op 17 juni overleden: Maria Donders-Tholen. Ze is op 21 juni bijgezet op ons kerkhof bij haar overleden echtgenoot Anton. Moge ze rusten in vrede.
* Op zondag 13 juli wordt om 13.30 uur gedoopt: Sil Bax, dochter van Maarten Bax en Marianne Vlassak.

Sint Petrus' Banden

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende.

Zaterdag 14 juni om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 15 juni om 10.00 uur: Hoogmis.
Cornelis Vogels.
Frans, Wies en Linda Hurkmans.
Jan van der Heijden namens peetoom en peettante.
Frits Roothans.
Piet van Meijl.
Frans Rooijmans als jaargetijde.
Frida Bax-Thijs als jaargetijde en Wout Bax.
Frans Cardinaal en overleden familie Cardinaal en overleden familie Peek.
Lies Thijssen- Roefs en Graard Thijssen namens de buurt.
Jan Cardinaal, namens de familie.
Overleden familieleden Spooren-Snoeijen.

Zondag 15 juni om 11.30: doop van Veerle van den Hurk, dochter van Norbert van den Hurk en Hélène Wernaart.

Maandag 16 juli om 9.00 uur: Gildemis St. Jan Baptista Leenderstrijp.
Levende en overleden gildebroeders en gildezusters van het gilde St. Jan Baptista, in het bijzonder de gildebroeders die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen: Theo Cardinaal, Frans Hurkmans en Frans van Hooff; voor een spoedig herstel van enkele zieke gildebroeders.

Eucharistieviering met gebruiken uit India

HEEZE – Zondag 15 juni 11.00 uur vindt er in de parochiekerk van Heeze een misviering plaats volgens de Syro-Malabarse ritus. Gecelebreerd door Pater Mervin (afkomstig uit de provincie Kerala, India) en met medewerking van koor van “verspreid in Nederland verblijvende Indiërs”.

Een viering van de eucharistie volgens de Syro-Malabarse ritus in Nederland is zeldzaam.
Deze mis is in het Malayalam, de taal welke alleen in Kerala wordt gesproken. De gezangen en de muziek zijn typisch Indiaas en opvallend klankrijk. De gebezigde kazuifels en altaar-kleden zeer kleurrijk.

De naam “Syro” is vanwege apostel Thomas die het geloof in India bracht. Deze
begon in het jaar 40 de verbreiding van het geloof in Syrie. Volgens de traditie vertrok
hij vandaar al predikend verder naar India waar hij langs de zuidwest kust trok tot Kerala.
Verder reisde hij naar Chennai waar hij gedood werd.

Deze Syro-Malabarse Misviering sluit goed aan bij de aandacht die India krijgt in het kader
van de regionale “Samen Verder / Vastenaktie 2014” met als doel de bouw van een kinderhuis in Bonakal India. Voor opvang van verweesde kinderen, ongeacht geloof, kaste, of sociale status. Met gratis onderdak, bescherming, voeding, kleding en onderwijs.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – De kerkberichten voor de komende week:

Zaterdag 7 juni om 11.00 uur: plechtige eucharistieviering b.g.v. het gouden huwelijk van Tinus van den Berg en Lies van den Berg-Verduijn.
Zaterdag 7 juni om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Zondag 8 juni: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. Om 10.00 uur plechtige hoogmis met medewerking van het dames- en mannenkoor. Frida Bax-Thijs en Wout Bax. Jan Noten en Miet Noten-Engelen. Cinth Jutten en Miet Jutten-Meulendijks. Overleden ouders Vromans-Bosch en hun overleden kinderen. Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans. Catharina Hendrika Hulsen, Petrus Jacobus van der Palen en hun overleden kinderen. Wim Maas en Mia Maas-van de Boom. Janus Scheepers. Piet van Meijl. Harry Vergoossen als jaargetijde. Henny en Marietje van Weert-van Asten.
Maandag 9 juni: TWEEDE PINKSTERDAG : om 10.00 uur eucharistie viering. Jan Maas vanwege zijn verjaardag. Harry Bax.
MEDEDELING: Zondag 15 juni om 11.30 uur: doop van Veerle van den Hurk, dochter van Norbert van den Hurk en Hélène Wernaart.

Gezinsviering Pinksteren

STERKSEL – Voor het Pinksterfeest waren alle vrienden van Jezus bij elkaar gekomen in een huis in Jeruzalem. Ze hadden de deuren en ramen dicht gedaan en zich teruggetrokken van de buitenwereld. Hoe moesten zij nu het Pinksterfeest vieren, zonder Jezus? Ze praatten erover met elkaar. Het ontbrak hen nog aan de moed om naar buiten te gaan en iedereen te vertellen over Jezus. Buiten waren de straten vol met mensen. Iedereen wilde het feest vieren in Jeruzalem. Van overal waren de mensen gekomen, ook uit de streken buiten Israël. Je hoorde verschillende talen door elkaar.
Plotseling blies er een sterke wind door het huis waar de vrienden van Jezus waren. Die wind blies de ramen en deuren open, en gaf de vrienden van Jezus het vuur en de moed om zich niet langer te verstoppen. Ze moesten naar buiten gaan en iedereen vertellen wat Jezus hen geleerd had, over zijn liefde voor de mensen en allemaal verstonden ze het in ieders eigen taal, Dat was wonderbaarlijk.
Dit vieren we met Pinksteren en daarom is er zaterdag 7 juni om 19.00 uur een gezinsviering in de Kerk. De gezinsviering wordt muzikaal opgeluisterd door de Jeugdfanfare van de Muziekvereniging de Heerlijkheid. De kinderen die op 29 mei hun communie hebben gedaan, mogen hun communiekaars meenemen. Deze zal tijdens de viering gebruikt worden.
Graag allemaal tot ziens.
Commissie Gezinsviering.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende.

Zaterdag 31 mei om 16.30 uur: Eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 1 juni om 10.00 uur: Hoogmis.
Jan Maas en Corry Maas- van Eijk.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Harrie van Meijl.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Nico van Gennip vanwege zijn verjaardag.
Henrica Bax-van Happen.
Annie Swinkels als jaargetijde en overleden familie.
Henny en Marietje van Weert- van Asten.
Harrie van Dommelen.
Overleden leden van de familie van Dommelen en overleden leden van de familie Bierings.
Bertha Maas- Maas.
Ria Vos-Steverink als jaargetijde.
Gijs Vlemmix en Pietje Vlemmix.
Jos van de Ven.
Frans en Riek Smulders-Verduijn.

MEDEDELING:
Vrijdag 6 juni om 12.30 uur: kerkelijk huwelijk van Joost de Vries en Loes Verhees, in de kapel van de zusters in Asten.
Zaterdag 7 juni om 11.00 uur: plechtige eucharistieviering b.g.v. het gouden huwelijk van Tinus van den Berg en Lies Verduijn.
Op zondag 15 juni om 11.30 uur: doop van Veerle van den Hurk, dochter van Norbert van den Hurk en Hélène Wernaart.