16 augustus 2022

Kerkberichten van de parochie van de St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 27 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 28 september om 19.00 uur: gezongen eucharistieviering.
Willem van Meijl vanwege zijn verjaardag.
Hendricus Swinkels als jaargetijde en Maria Swinkels-Bastiaans en overleden familie.
Kees de Waal.
Overleden familie van Happen-Gerlings.
Harry Vergoossen t.a.v. zijn 70 ste verjaardag.
Mien Schoone-Kuijpers en Hugo Postuma.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 81 jaar is plotseling overleden Frida Verhoeven-Bos. Voor haar was de uitvaartdienst op 18 september en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Frida nu rusten in de vrede van de Heer.
(2) Zaterdag 4 oktober om 15.00 uur: kerkelijke huwelijksinzegening van Dennis Jansen (Ulft, Gelderland) en Marlies van der Laak (onze parochie).

Kerkberichten Leende

LEENDE – Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende.

Zaterdag 20 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Sjef van Meijl.

Zondag 21 september om 10.00 uur: Hoogmis.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Wilhelmus van der Laak, Antonia Geven en hun overleden kinderen.
Jan en Anneke Keisers-Maas, kleinkind Resy en achterkleinkind Mascha.
Overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Aloys Wolters.

Kerkberichten Leende

Kerkberichten van de parochie St. Petrus ‘ Banden te Leende.

Zaterdag 13 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.
Mevr. Vermeulen-Willekens namens het Leenderhof.
Anton van Nieuwenhuijzen namens het Leenderhof.

Zondag 14 september om 10.00 uur: hoogmis.
Overleden ouders van Meijl- Verduijn.
Overleden ouders Vromans- Bosch en hun overleden kinderen.
Frans van Happen.
Fam. Van Happen-Snelden.
Jan Beliën en familie Beliën-Rozemeijer en Cor en Carlijn.
Uit dankbaarheid b.g.v. 96e verjaardag.

Zondag 14 september om 11.30 uur: gezinsviering b.g.v. nieuwe schooljaar
Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar.
Om goede klassfeer.
Zieke parochianen.

MEDEDELING:
Zondag 14 september: doopzondag: om 12.30 uur: doop van Sem Schenkels; om 13.15 uur: doop van Puck Houtsma.
De MIVA-collecte op 24 augustus heeft € 255,39 opgebracht, waarvoor hartelijke dank.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 6 september om 16.30 uur: Eucharistieviering in het Leenderhof.
Jaantje van den Wildenberg- Maas namens het Leenderhof
Mien Barten-Pöpping namens het Leenderhof.

Zondag 7 september om 10.00 uur: hoogmis.
Overleden familie Hackfoordt.
Maria Carolina de Win.
Pastoor Petrus Vogels
Frida Bax-hijs en Wout Bax.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Martina van Veldhoven, Franciscus van Weert en overleden kinderen.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en Henk de zoon.
Piet van Meijl.
Pietje Vlemmix als jaargetijde en Gijs Vlemmix.
Theo de Groof namens de klusgroep.
Adriaan van Hooff.
Fien Keijsers-van Mierlo als jaargetijde.
Leonardus van Velthoven en Catharina van Velthoven- Aarts.
Toon van der Sande en Diny van der Sande- Kerkhofs.
Sjef Weijers en overleden familie Weijers-de Lepper.
Wim van Hooff als jaargetijde.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 75 jaar is overleden: Toos Vrenken-Stienen. Voor haar was de uitvaartdienst op woensdag 27 augustus en aansluitend de crematie. Moge Toos nu opgenomen worden in het eeuwig Licht.
(2) Op vrijdag 12 september om 19.00 uur: Kerkelijk huwelijk van Eva van Engelen en Martijn der Kinderen.
(3) Op zondag 14 september is om 11.30 uur de volgende gezinsviering met als thema: Klaar voor de start. Allen hartelijk welkom.
(4) Om 12.30 uur: doop van Sem Schenkels, zoon van Frans Schenkels en Monique Verhagen, om 13.15 uur: doop van Puck Houtsma, dochter van Alexander Houtsma en Lieke Simkens.

57ste Brabantsedag: Krantenkoppen

IMG_20140812_010345-1ajpg

Krantenkoppen

HEEZE – Zeventien rijdende theaterdecors trekken komende zondag 31 augustus  voor de 57ste keer door het centrum van Heeze. Zo’n tweeduizend acteurs, beelden met muziek, dans en theater onderwerpen uit. Deze onderwerpen komen uit de Brabantse geschiedenis. Die historie is dit jaar letterlijk uit de ‘Krantenkoppen’ gegrepen. Kom naar de optocht, welke start om 14.00 uur op Ginderover en laat je verbazen. Ervaar hoe de historie van Brabant opnieuw tot leven komt. De stoet trekt richting Geldropseweg en ontbindt zich bij de Pastoor Spieringslaan.

Maar voor de ‘grote’ optocht is nog een vooroptocht. Vanaf 13.00 uur wordt u vermaakt door Gemengd Douchen, Tamboerkorps N.A.T., Koninklijk Woensels Tamboerkorps, Drumfanfare Exempel. Langs het prcours treft u Swingorkest Dubent en Coest, elders Blusswerruk en Me Tresse.
In de gemeentehuistuin is een brunch, rondom het gemeentehuis het Theater van Vermaak. Daar vindt u straattheater, swingende muziek. In elke hoek van de tuin is wat te belven. Voor het gemeentehuis is de kunstmarkt. Optredens van Folgazan, Blue Grass Boogiemen, Board of Directors en theateracts van de Krantenverzamelaar, Live Teksten Krant, de Snelle Krantenjongens en De Discreator.

Wil je op tijd binnen zijn, ga dan om 10.00 uur naar de eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Met een mooi optreden van de Korale, het gemengde koor uit Laarbeek zingt de Missa in G.

Tijd over? Vergeet niet om de exposities in ’t Perron (365 dagen in 365 verschillende t-shirts) of Morgen in de Krant in de pastorietuin (installaties ‘Vrije Val’, jawel BH’s in de pastorietuin, ‘Tabloid’ en tafels). Deze alleen tot de optocht te bezichtigen.

Na de optocht zal het dorp zeker niet uitgestorven zijn. Op diverse plaatsen is live muziek en tijdens de slotavond van dit 9 dagen durende evenement worden de prijzen uitgereikt. Winnaar bekend? Het feest kan beginnen tot in de late uurtjes!

Kerkberichten St. Petrus' Banden

LEENDE – Zaterdag 31 augustus om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Corrie van Hooff – Heuer namens het Leenderhof.

Zondag 31 augustus om 10.00 uur: Hoogmis.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Petrus van Mierlo en Petronella van Meijl en hun overleden kinderen.
Sjraar Thijssens.
Martinus Jaspers en dochter Bertie.
Frans Rooijmans.
Overleden ouders van Dijk- Beerten als jaargetijde.
Marinus de Win als jaargetijde
Laurens en Nelly Raassens als jaargetijde.

MEDEDELING
Op vrijdag 12 september om 19.00 uur: Kerkelijk huwelijk van Eva van Engelen en Martijn der Kinderen.
Op zondag 14 september om 12.30 uur; doop van Sem Schenkels, zoon van Frans Schenkels en Monique Verhagen, om 13.15 uur doop van Puck Houtsma, dochter van Alexander Houtsma en Lieke Simkens.

MIVA collecte, 30 – 31 augustus 2014

HEEZE –
MIVA (Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie) werd in 1935 opgericht om missionarissen, zowel mannen als vrouwen,
te voorzien van transport tijdens hun uitzending. Zo konden ze werk verrichten op het terrein van kerkopbouw,
onderwijs en gezondheidszorg. Vele missionarissen werden gesteund, in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Nog steeds is MIVA wereldwijd actief en helpt pioniers (missionarissen en leken-missionarissen), met transport- en communicatiemiddelen.
Pioniers kunnen MIVA’s hulp inschakelen voor financiering van een auto, vrachtwagen, fiets, boot of ezel;
maar ook voor computers, internetverbindingen, een radiomast, digitale camera’s en andere communicatieapparatuur.

Dit jaar aandacht voor twee heel bijzondere mensen, echte pioniers: Henry en Fabéré. Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij.

Pionier Fabéré helpt albino’s.
Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht.
Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar.
Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker.
Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen.
Daarnaast hebben albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en
kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar.
Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino’s in een groter gebied te bereiken.

Pionier Henry, rolmodel in een rolstoel.
Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien.
Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte verstoten door hun familie.
Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken.
Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te
veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten.

Uw hulp maakt het verschil !
Steun met uw gift tijdens het collecteweekend van 30 en 31 augustus in kerk en Nicasiushuis of door uw bijdrage over te maken
naar NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Breda.
Meer informatie: MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda, tel. 076 5217150
e-mail; info@miva.nl
Zie ook: www.miva.nl en
www.oneMen.org

Ingezonden door:
Parochieel Missiecentrum Heeze.
Secretariaat: Altlas 42, 5591 PK, Heeze.

Samenwerking parochies #Heeze-Leende en #Geldrop-Mierlo

Onderstaande tekst is onlangs voorgelezen in de betrokken parochies

“Beste parochianen,
Sinds eind 2013 is een groep vrijwilligers in de vorm van een stuurgroep druk bezig met de voorbereiding van de samenvloeiing
tussen de parochies van Heeze, Leende, Sterksel, Mierlo en Geldrop welke vanaf 1 januari 2015 van start gaat. De eerste
oriënterende periode is achter de rug en het leek de stuurgroep nu het juiste moment om u van enige informatie te voorzien ten aanzien van de voortgang.

Het laten samenvloeien van 5 parochies heeft veel voeten in de aarde. Veel tijd is gespendeerd aan het inzichtelijk maken
van wat ieders behoefte is voor de toekomst en het afstemmen van de manier van werken na 1 januari 2015.

De stuurgroep constateert tevreden dat de bijdrage vanuit iedere parochie met eenzelfde intentie gebeurt. Een samenwerking
waarbij behoud van lokale identiteit voorop staat, ondersteund door centrale faciliteiten. We streven ernaar om voor een zo
lang mogelijke periode in ieder kerkgebouw een eucharistieviering aan te bieden. En we zijn de benodigde infrastructuur,
die daarvoor nodig is, aan het voorbereiden. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van de vele werkgroepen en vrijwilligers, de financiële huishouding, gebouwenbeheer en een bestuur. Al deze aspecten beginnen langzaamaan vorm te krijgen.

De stuurgroep laat zich inspireren en neemt een goed voorbeeld aan het pastorale team waar de samenwerking al gedurende
een langere periode aanwezig is en naar ieders tevredenheid ingevuld wordt. Bij ziekte of afwezigheid van pastores wordt structureel gezocht naar een juiste invulling en prioriteit van activiteiten om de eucharistie door te laten gaan.
De huidige verwachting is dat er na de zomervakantie een uitgebreidere informatieronde komt waarbij,
waar mogelijk en zover bekend, meerdere details gedeeld worden. Het is dan tevens de bedoeling dat deze informatieronde
gecombineerd wordt met een bijeenkomst waar vragen kunnen worden gesteld.”

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden te Leende

Zaterdag 2 augustus om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 3 augustus om 10.00 uur: hoogmis.
Sjef van Meijl als jaargetijde.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Jan- Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Adriaan van der Laak.
Henrica Maria van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders.
Adriana Bax-van der Palen als jaargetijde.
Els van Houts vanwege haar verjaardag.
Theo de Groof namens de klusjesgroep.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

Zaterdag 2 augustus om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 3 augustus om 10.00 uur: hoogmis.
Sjef van Meijl als jaargetijde.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Jan- Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Adriaan van der Laak.
Henrica Maria van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders.
Adriana Bax-van der Palen als jaargetijde.
Els van Houts vanwege haar verjaardag.
Theo de Groof namens de klusjesgroep.