8 oktober 2022

Sint Maarten met lampionnenoptocht

DCF 1.0

HEEZE – LEENDE – Op zaterdag 8 november wordt in verband met het feest van St. Martinus de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden voor de kinderen. Vanaf 17.15 uur verzamelen de kinderen zich dan op de parkeerplaats voor het Nicasiushuis. In een feestelijke lichtjesoptocht trekken ze vervolgens naar de pastorietuin. Daar kunnen zij zich dan lekker opwarmen bij het kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus. De parochie zal zorgen voor chocolademelk en koek. Alle kinderen zijn uitgenodigd om met hun (zelfgemaakte) lampion hieraan deel te nemen.

Ook in Leende is een Gezinsviering met lampionnentocht op 8 november. Vertrek lampionnentocht bij de kerk om 18.30 uur. De viering in de kerk begint om 19.00 uur. Na afloop is er warme chocomelk en een koekje.

Bazaar Protestante Gemeente Heeze c.a.

De bazaar is niet alleen een verkoopplek, maar zeker ook ontmoeting en bijkletsen

De bazaar is niet alleen een verkoopplek, maar zeker ook ontmoeting en bijkletsen

HEEZE – Afgelopen zaterdag hield de Protestantse Gemeente haar tweejaarlijkse bazaar. Marjan van Uythoven: “We hebben met de bazaar het recordbedrag van 4534,07 euro behaald! Twee jaar geleden hadden we na allerlei extra verkopen na de bazaar 3400 euro.” Een succesvolle verkoop dus.

Felix de kater

Felix de kater

De “rode Kater” heet Felix, deze naam is echter niet geraden.

 

Marjan: “Elk jaar een bazaar is moeilijk te doen. We zijn in januari gestart met elke week een ochtend werken voor deze bazaar. Je maakt samen dingen die je verkoopt. Elke keer weer anders. Dit brengt ook een saamhorigheid binnen de groep. En het is gewoon heel gezellig!”

Niet alleen de opbrengst voor de Protestantse Gemeente is een succes. Verder gaat niets verloren. Overgebleven speelgoed is naar Speelk8 en deze week verhuizen boeken, CD’s e.d. naar Weert waar een koor voor de verkoop zal zorgen. Kortom, niets wordt verspild.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 1 november om 15.30 uur: Allerheiligen/ Allerzielenviering in het Leenderhof.

Zondag 2 november om 10.00 uur: Allerzielen/ Allerheiligenviering met medewerking van het dames en- mannenkoor.
Misintenties:
Willem van Meijl.
Cor en Tiny Vorstenbosch en Cor de zoon.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Johannes Noten en Francisca Maas.
Ria Farjon-van Asten.
Overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Ger van der Palen.
Wim Maas en Mia Maas-van den Boom.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en Henk de zoon.
Thomas van der Laak.
Overleden ouders Seijkens-Altink.
Overleden familie Bottenberg.
Janus Seijkens en Melchior Hendriks vanwege zijn verjaardag.
Corrie van Hooff-Heuer.
Harrie Bax, Johannes Groenen en Petronella de Werdt en hun overleden kinderen.
Overleden ouders Johannes Hulsen en Wihelmina Hulsen-van der Linden.
Overleden ouders Versteijnen- van de Hoven.
Frans van Alphen, broers en schoonzussen.

MEDEDELING:
De collecte op Missiezondag, 19 oktober, heeft het mooie bedrag laten zien van € 324,35. Hiervoor hartelijk dank. De collecte is bestemd voor de christenen in Myanmar (=Birma), Zuidoost-Azië.

Sterksels’ Kerkhof verlicht

STERKSEL – Op zaterdagavond 1 november om 19.00 uur zal in de kerk van Sterksel de mis plaatsvinden voor Allerheiligen en Allerzielen. Na afloop van de mis wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een korte gezamenlijke voettocht naar het kerkhof om aldaar onze dierbare overledenen te herdenken en herinneringen te delen.
Het kerkhof zal wederom sfeervol verlicht worden.
U bent van harte welkom!

Eucharistieviering Achelse Kluis

HEEZE – LEENDE – Op zondag 26 oktober om 10.45 uur is er in de abdijkerk van de Achelse Kluis een eucharistieviering voor alle leden en overleden leden van de KBO, kring Dommel en Aa. Hier valt ook Heeze, Leende en Sterksel onder. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus ‘ Banden te Leende

LEENDE – Zaterdag 25 oktober om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Antoon van Dijk als jaargetijde.

Zondag 26 oktober
om 10.00 uur: hoogmis.
Jan Maas en Corry Maas- van Eijk.
Gerardus Jutten.
Bert van Lieshout en Truus van Kessel.
Franciscus van Weert, Martina van Velthoven en hun overleden kinderen.
Anneke Keijsers-Maas als jaargetijde en Jan Keijsers, kleinkind Resy en achterkleinkind Mascha.
Overleden familie van der Linden.
Voor opa en oma van der Heijden.
Overleden buurtgenoten van buurtschap “Oostrik”.
Overleden ouders van Riet-van den Heuvel en Rini de dochter.
Overleden ouders de Groot–van der Sanden, Piet en Riek en Anouk Rutten.

Mededeling
Op zondag 26 oktober om 14.30 uur: benefiet concert in de kerk, met aansluitend gezellig samen zijn in de pastorietuin.

Maandag 27 oktober om 19.00 uur: gelegenheid tot bidden van het rozenhoedje
onder leiding van de “Torenzangers”

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 18 oktober om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof met medewerking van de dameskoor.
Sjef van Meijl.
An Cardinaal-Sanders en An Cardinaal-Roothans.

Zaterdag 18 oktober om 19.00 uur: VIP-avond met medewerking van het mannenkoor.
Hans de Wit vanwege zijn verjaardag.
Uit dankbaarheid.

Zondag 19 oktober om 10.00 uur: hoogmis.
Frans, Wies en Linda Hurkmans.
Wilhelmus van der Laak en Antonia Geven en hun overleden kinderen.
Martinus Bax en Maria van der Kruijs als jaargetijde en overleden familie.
Fried Verhoeven en overleden familie Verhoeven en Tromp.
Leonardus van Velthoven en Catharina van Velthoven-Aarts.
Janus Seijkens als jaargetijde, Melchior Hendriks en Adrianus Broers als jaargetijde en Elisabeth van Cranenbroek.
Corry van Hooff-Heuer.
Theo de Groof.
Overleden familie Louwers-de Martinès.

Mededeling
Maandag 20 oktober om 19.00 uur: Gelegenheid tot het bidden van het rozenhoedje met medewerking van het avondwakekoor.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 11 oktober om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Zondag 12 oktober om 10.00: Hoogmis.
Giel van Dijk.
Ali van der Kruis-Versteeg en Theodorus van der Kruis.
Christiaan van Ansem en Nel van Ansem-van Kuijk als jaargetijde.
Jan en Lina Verhoeven-Thijssens en Henk de zoon.
Overleden ouders Maas-Pompen.
Henny en Marietje van Weert-van Asten.
Henrica Maria van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders.
Piet van Meijl.
Hubertha van Dijk-Smits, Arnoldus van Dijk en Anneke en Jack.
Anton van der Linden, Marlies van der Linden, Anna Cardinaal-Roothans en An Cardinaal-Sanders.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 72 jaar is overleden: Ria Scheepers. Voor haar was de uitvaartdienst op 2 oktober en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Ria nu opgenomen worden in het Licht van de Heer.
(2) Maandag 13 oktober om 19.00 uur; gelegenheid tot het bidden van het rozenhoedje met medewerking van het dameskoor.

Rozenhoedje

mariabeeld120807-39HEEZE – Tijdens de oktobermaand wordt elke werkdag om 12.00 uur het rozenhoedje gebeden in de Sint Martinuskerk (dagkapel, vooraan links), aan de Jan Deckersstraat 24 te Heeze.

Elke dag bidden ze vijf tientjes en sluiten ze af met de Maria-litanie.

 

In de overig maanden bidden ze het rozenhoedje elke woensdag om 12.00 uur.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 4 oktober om 15.00 uur: Kerkelijke huwelijksinzegening van Marlies van de Laak en Dennis Jansen.

Zaterdag 4 oktober om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.
Sjef van Meijl.

Zaterdag 4 oktober om 20.00 uur: Jongerenviering JUP in de kerk.

Zondag 5 oktober om 10.00 uur: Hoogmis.
Overleden familie Klessens-van de Borght.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun van den Nieuwenhof.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks
Wim Maas en Mia Maas-van de Boom.
Theo de Groof namens de klusgroep.
Johannes van Hooff en Wilhelmina van Hooff-Swinkels en hun overleden kinderen.
Coen Noten en Mien Noten- Stas.
Overleden familie van Laarhoven-Versteijnen en hun overleden kinderen.
Frida Verhoeven-Bos.

MEDEDELING:
(1) In de leeftijd van 85 jaar is overleden: Toos Cardinaal-Verduijn. Voor haar is de uitvaartdienst op 29 september om 10.30 uur en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.
(2) De oktobermaand is begonnen, d.w.z. de rozenkransmaand. We nodigen u uit tot het bidden van het rozenhoedje op maandag 6 oktober om 19.00 in de kerk. Het mannenkoor zorgt voor de muzikale invulling.
(3) Op zondag 12 oktober om 11.30 uur: doop van Brent Bierings, zoon van Johan Bierings en van Fanny Jaspers, om 12.15 uur doop van Sara van Stipdonk, dochter van Antoni van Stipdonk en van Anja Kersten.