7 oktober 2022

Kerkberichten Sint Petrus'Banden

SONY DSCLEENDE – Nog even en het is Kerst.

Zaterdag 20 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Drina van Dijck-van den Eijnde namens het Leenderhof.
Zondag 21 december om 10.00 uur: Hoogmis.
Jan Rutten en Nelly Rutten-Scheutjens.
Lauw Snoeijen.
Willem, Tonna en Cobi van Ansem.
Friedje, Drika en Jan van Laarhoven.
Adriaan van Hooff.
Broers Wil en Frits van de Laar.
Overleden ouders Godefridus van de Laar en Petronella Elisa van Weert.
Joop en Trees Vrakking- Verkleij.
Piet van Mierlo, namens de K.B.O.

MEDEDELING:
Op zondag 21 december worden de volgende kindjes gedoopt: om 11.30 uur: Luuk Daems, zoon van Koos Daems en Monique van den Broek, om 12.15 uur Beer Stas.

Zondag 21 december om 14.00 uur: kerstconcert, gegeven door het “Leends Accoord”.

Maandag 22 december om 19.00 uur: boeteviering met medewerking van het dameskoor.

Woensdag 24 december om 15.30 uur: kerstviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

Woensdag 24 december kerstavond om 18.30 uur: Gezinsviering met kerstspel.
Piet van Meijl.
Adriaan Borgers en Frans Schenkels.

Woensdag 24 december om 20.30 uur: kerstviering met medewerking van de zanggroep Switch.
Sjang Rutten en Ida Houtappels en Johannes de zoon.

Woensdag 24 december om 22.30 uur: plechtige nachtmis met medewerking van het dames- en mannenkoor.
Adriaan van der Laak.
Ger van der Palen en Karel Gelissen.
Overleden familie van Kuijk- van Gerwen.
Jos Prinsen en Hans de zoon.
Frans, Wies en Linda Hurkmans.
Marinus de Win.
Harrie de Lepper, familie de Lepper-Weijers en Jan Engelen.
Marie-Christine Maas.

Donderdag 25 december: HOOGFEEST VAN KERSTMIS: om 11.00 uur: plechtige mis met medewerking van het “Leends Accoord”.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Overleden ouders Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.
Frida Bax-Thijs en Wout Bax.
Overleden ouders Graard Thijssen en Lies Thijssen- Roefs.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Ria Scheepers.
Martinus Engelen en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Overleden ouders Gerard en Anna de Werdt-Timmermans.
Toon en Nel Maas-van Mierlo, Mariël Verduijn en Bertha Maas- Maas.
Opa Jan van Laarhoven.
Piet van Meijl.
Martinus Bekkers en Allegonda Jozina Bruijsten.
Corrie van Hooff- Heuer.
Overleden leden van het “Leends Accoord”.
Overleden familie Mulder-Smolenaars.
Harrie van Dommelen.
Els van Houts.
Wilhelmina Hendrix-Emmerinck.
Albert van der Laak.

Vrijdag 26 december: TWEEDE KERSTDAG: om 10.00 uur: hoogmis met medewerking van het dames- en mannenkoor.
Henny en Marietje van Weert-van Asten.
Fried Smulders namens de kinderen.
Harrie Bax.
M
EDEDELING: aan al onze lezers en lezeressen: gezegende Kerstmis.

Opening kerststal voorplein Sint Martinuskerk

SONY DSCHEEZE – Ook dit jaar zal de prachtige kerststal weer op het grasveld voor de Sint Martinuskerk staan. De kerststalploeg is druk aan het werk om de stal en entourage op te bouwen.

De kerststal zal feestelijk geopend worden op de 4e adventszondag, aansluitend aan de Hoogmis van 11.00 uur, dus zondag 21 december 12.00 uur.
Voor alle aanwezigen is er koffie, een drankje en een worstenbroodje.

Welkom!

Kerstcommunie: vrijdag 19 december

HEEZE – Op vrijdag 19 december zal pater Marvin thuis de Kerstcommunie brengen aan de zieken. Vanaf 9.15 uur komt de pater bij de zieken en thuiszittenden op bezoek. Degenen die gewoonlijk de H. Communie ontvangen op de eerste vrijdag van de maand hoeven niet extra te reageren. Deze kerstcommunie komt in de plaats van de ziekencommunie op vrijdag 2 januari 2015. Willen andere parochianen ook graag thuis de kerstcommunie ontvangen, dan is een telefoontje naar de pastorie voldoende (tel. 040 226 1215).

Boeteviering met aanbidding

HEEZE – Pater Marvin: “Een goede voorbereiding op het geboortefeest van de Heer houdt ook in dat de parochie graag gelegenheid biedt om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Op dinsdag 16 december houden we een boeteviering met aanbidding om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk. Daarna is er gelegenheid tot een persoonlijke biecht.”

Kerkbericht Sint Petrus'Banden

LEENDE – Zondag 14 december om 10.00 uur: Hoogmis
Jan Maas en Corry Maas-van Eijk.
Anneke Vogels- Notten.
Toon van den Broek.
Jan Vlassak vanwege zijn verjaardag.
Everard en Bets van Mensvoort- Schoone.

Op dinsdag 16 december om 13.30 uur : Heilige mis t.b.v. de Zonnebloem.

Op vrijdag 19 december om 13.00 uur: Kerstviering in de Kerk t.g.v. KBO.

Sint Petrus'Banden

LEENDE – Zaterdag 3 januari om 16.30 uur: Eucharistie viering in het Leenderhof.

Zondag 4 januari: FEEST VAN DE OPENBARING DES HEREN. Om 10.00uur: Hoogmis
Overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Frida Bax- Thijs en Wout Bax.
Cinth Jutten en Miet Jutten- Meulendijks.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun- van den Nieuwenhof.
Frida Verhoeven namens Koos.
Nelly Evers- Schellekens vanwege haar verjaardag.

Adventsviering

STERKSEL – De vier weken voor de Kerst wordt de Adventstijd genoemd. In deze periode bereiden de katholieken zich voor op de geboorte van het kindje Jezus.

Op zaterdag 29 november is er daarom een Adventsviering in de parochiekerk van Sterksel.
De viering begint om 19.00. Jong en oud is welkom!

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

Zaterdag 22 november om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof, met medewerking van het avondwakekoor.

Zondag 23 november om 10.00 uur: Ceciliaviering met medewerking van het dames- en mannenkoor.
Janus Seijkens vanwege zijn verjaardag en Melchior Hendriks.
Harrie Bax.
Toon van den Broek.
Wilhelmus van Happen, Maria van Happen- Gerlings en hun overleden kinderen.
Overleden leden van het dames- en mannenkoor.

MEDEDELING:
Op zondag 23 november worden de volgende kindjes gedoopt:
11.30 uur: Jip Roosen, zoon van Rob Roosen en Anne van Dijk,
12.15 uur: Guus Raaijmakers zoon van Jaap Raaijmakers en Desiré Umans
13.00 uur: Memphis Pruijmboom, zoon van, Jo Pruijmboom en Janina Schuman.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus ‘ Banden

LEENDE – Zaterdag 15 november om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.
Toos Cardinaal-Verduijn namens het Leenderhof.

Zondag 16 november om 10.00 uur: hoogmis.
Adriaan van der Laak.
Marietje Hurkmans-van der Cruijs en Jan Hurkmans en Frans de zoon.
Piet van Meijl.
Jan Maas en Corry Maas-van Eijk.
Frans van Happen als jaargetijde.
Overleden familie Rooijmans-Theuws.
Nico van Gennip als jaargetijde.
Gradus van den Broek.
Overledenen van de familie van den Broek en familie Schenkels.

MEDEDELING:
Op zondag 23 november worden de volgende kindjes gedoopt: om 11.30 uur Jip Roosen, zoon van Rob Roosen en Anne van Dijk, om 12.15 uur: Guus Raaijmakers en om 13.30 uur: Sjoerd Verhoeven zoon van Dennis Verhoeven en Maartje Engelen.

Kerkberichten van de parochie St. Petrus’ Banden

LEENDE – Zaterdag 8 november om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Sjef van Meijl
Katinka Martens- Hartvelt namens het Leenderhof.

Zaterdag 8 november om 19.00 uur: Sint Maartenviering.
Mariël Verduijn, Nel en Toon Maas- van Mierlo en Bertha Maas- Maas.
Zondag 9 november om 10.00 uur: Hoogmis
Jacobus Liebregts en Petronella de Waal als jaargetijde en overleden familie.
Overleden ouders Jan en Toos Cardinaal- Verduijn.
Henny en Marietje van Weert-van Asten.
Theodorus van Kuijk en Johanna van Kuijk-Vos en Theo van Kuijk.
Frieda Reijnders-van Kuijk en Harrie van der Paalen.
Bijzondere intentie.
Wim Couwenberg als jaargetijde.
Petrus Kerkhofs en Margaretha Kerkhofs-Bax als jaargetijde.
Tini Snoeijen vanwege zijn verjaardag.

MEDEDELING:
Op zondag 9 november worden gedoopt: Lise Maas, dochter van Edwin Maas en Rieky van der Kruis, om 12.30 uur: Bas Simkens, zoon van Roel Simkens en Joke Cobben, om 13.30 uur: Sjoerd Verhoeven, zoon van Dennis Verhoeven en Maartje Engelen.