20 augustus 2022

GS geven groen licht voor ontwikkeling Hof van Cranendonck

Impressie te ontwikkelen Hof van Cranendonck

Impressie te ontwikkelen Hof van Cranendonck

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontwikkeling van het Hof van Cranendonck duidelijke meerwaarde heeft voor Brabant. Het gaat om plan met een stevige impact, zowel ruimtelijk en financieel als in het opzicht van systeemvernieuwing en maatschappelijke aanvaardbaarheid. De provincie wil, gebaseerd op het koersdocument ‘Transitie Stad en Platteland’, meer uitgaan van de ondernemerskracht van de Brabanders. Daarbij kunnen de algemene regels soms in de weg zitten. Bij aantoonbare maatschappelijke meerwaarde kan de provincie sinds 2012 afwijken van de regels. Eind vorig jaar hebben GS al aangegeven dat zij positief staan tegenover de meerwaardeaanpak voor de projecten De Logt en Heihorsten. Deze week geven GS groen licht voor Hof van Cranendonck.

Hof van Cranendonck behelst de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve voorziening met een eigentijds thema ‘Terug in de Tijd’. Het plan behelst een hotel met wellness, een restaurant, een conferentiecentrum, een theater, een kleinschalige winkelgalerij, een binnen paviljoen met horeca, minibrouwerij en een streekmuseum op het gebied van de Kempische volkskunsten. In alle facetten wordt het thema terug in de tijd ingebouwd, als het gaat over eten en drinken, dienstverlening, shows en muziek. Op de plek van de voormalige proefboerderij in Cranendonck worden  enkele bestaande (historische) gebouwen herontwikkeld, de stallen gesloopt en hiervoor uitgebreid met nieuw te bouwen onderdelen.

Geen onnodige vertraging
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een afwijking van de Verordening ruimte nodig. Dit gebeurt door het geven van een zogenaamde proactieve aanwijzing. Bij deze aanwijzing wordt ook een oordeel gevraagd van Provinciale Staten. De proactieve aanwijzing maakt deze eenmalige ontwikkeling mogelijk. De gemeente zal samen met de initiatiefnemer een voorontwerp bestemmingsplan bij de provincie indienen, op basis waarvan de formele procedure start, inclusief de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De procedures van gemeente en provincie lopen daarbij gelijk op, zodat er geen onnodige vertraging optreedt. Deze procedures vergen ten minste een half jaar. De gemeente stemt af, adviseert en werkt samen met de ontwikkelaar die de inhoud levert voor het, door de gemeente te toetsen, bestemmingsplan. De gemeente en de ontwikkelaar stemmen af en trekken zo veel mogelijk samen op in de communicatie over dit initiatief richting betrokkenen.

Poli dermatologie St. Anna Ziekenhuis breidt uit in Eindhoven

De polikliniek dermatologie van het St. Anna Ziekenhuis breidt het spreekuur verder uit.  Met ingang van 18 februari 2013 kunnen patiënten naast Geldrop ook terecht op de St. Annalocatie in Eindhoven. De dermatologen houden daar spreekuur op maandag- en vrijdagmiddag. Voor een afspraak met de poli dermatologie kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 040 – 286 4862.
Deze uitbreiding is een vervolg op de avondopenstelling van de poli dermatologie in het St. Anna Ziekenhuis locatie Geldrop in november 2012. Kijk voor meer informatie over de poli dermatologie en specifieke aandachtsgebieden als huidkanker en eczeem op de St. Annawebsite.

.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Bert Buijsenstraat 1,3,5 en 7 Heeze: wijzigen van 4 seniorenwoningen naar 4 patiowoningen
 • Hoogeindseweg 5 Leende: uitbreiden woonhuis en wijzigen voorgevel
 • Schoolstraat 23 Leende: uitbreiden woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

 • Halfeindschestraat 3 Leende: het kappen van 3 berken
 • Jan Deckersstraat 29 Heeze: het verbouwen van een pand
 • Leenderweg 50 Heeze: het kappen van een spar en een eik
 • Peelven 2 Sterksel: het oprichten van een rijhal

Intrekking omgevingsvergunning

 • de Zegge 6 Heeze: betreft bouwen van een serre

Verkeerszaken

Standplaatsenbeleid en notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen
Op 29 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Heeze-Leende het standplaatsenbeleid en de notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen vastgesteld. Deze beleidsnota is een verzameling van alle regels, procedures en beleidstukken rondom standplaatsen. De notitie met betrekking tot de inrichting geeft uitvoering aan het beleid door de standplaatsen op de locatie ‘gemeentehuisplein’ te situeren. Dit beleid ligt tot 18 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Suzanne de Rooij combineerde haar promotie met een druk gezinsleven

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Voor promotieonderzoek moet je jarenlang alles aan de kant zetten. Alleen met grote opoffering, ook van familie- en gezinsleden, afzien van veel plezierige dingen en veel steun van je omgeving, bereik je het eindpunt. En vooral geen onverwachte ontwikkelingen op je levenspad. Dat is de heersende opvatting. Suzanne de Rooij uit Heeze promoveerde op 11 januari 2013 op een onderzoek naar de opleiding HBO-Rechten: ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging?’ Daarmee rondde zij een intensief onderzoekstraject af, in een periode waarin ook haar privéleven veel dynamiek had. Met HLS Nu blikt ze terug.

Hoe is allemaal begonnen?
Ik heb elf jaar als advocaat gewerkt in Enschede en Eindhoven. Al heel lang had ik de behoefte om een juridisch onderwerp een keer helemaal uit te zoeken. Maar echt concrete plannen heb ik nooit gehad. Omdat ik gespecialiseerd was op het terrein van het arbeidsrecht, dacht ik aan een onderwerp op dat terrein. [Lees meer…]

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 5

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan ‘Woongebieden Providentia 1e fase
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 22 januari 2013 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 1e fase”  vast te stellen. Het uitwerkingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 31 januari tot en met woensdag 13 maart 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het uitwerkingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Intrekking omgevingsvergunning

 • De Groote Aa 12 Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis
 • Leenderweg 35A Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis

 Aangevraagde omgevingsvergunning 

 • Kerkstraat 7 Leende: uitbreiden woonhuis
 • Pomperschans 70 Leende: verbouwen van een woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

 • Pomperschans 49 Leende: oprichten garage/berging
 • Ven 1c Heeze: oprichten van een bijgebouw
 • Warande 19 en 21 Heeze: oprichten van een carport

Verkeerszaken

Verkeersmaatregel carnavalsoptochten Leende

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid op zondag 10 februari 2013:

 • Langstraat ter hoogte van kruising Ven/Heike: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 9.00 en 16.30 uur
 • Zevenhuizen ter hoogte van garage Roothans: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 16.30 en 19.00 uur

Duizendste lid voor KBO Heeze

Mansvelders

Het duizendste lid Tonnie Mansvelders met KBO-voorzitter Roos Damen (r) (foto Margot van de Boer)

Tijdens een informele bijeenkomst op 25 januari 2013 in het grand café van ’t Perron in Heeze maakte burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende het duizendste lid van KBO Heeze bekend. Voor deze bijeenkomst waren 47 nieuwe leden uitgenodigd die lid zijn geworden tijdens de ledenwerfactie ‘Lid werft lid’.
Het duizendste lid is mevrouw Marjo Mansvelders-van Eersel uit Heeze. Zij kreeg uit handen van de burgemeester namens de KBO een dinerbon voor twee personen, te besteden bij De Boschwachter. Ook kreeg zij namens de gemeente nog een leuke attentie aangeboden en namens Flowers Bloemen een fraai boeket. Omdat de burgemeester het sneu vond voor het lid 999 lid, de heer Mansvelder, en lid 1001, mevrouw Van Leeuwen-van den Heuvel, had hij ook voor hen een attentie namens de gemeente meegebracht. De KBO kijkt terug op een geslaagde ledenwerfactie en gaat op naar de 1100 leden. 1 op de 10 inwoners van Heeze is al lid.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 4

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning A2 Leende-Eindhoven km. 173.1
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het realiseren van een ecoduct op de locatie A2 tussen Leende en Eindhoven km 173.1 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag van 14.00 tot 19.00 uur. Gedurende deze 6 weken kunnen schriftelijk zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht.

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Hodibalduslaan 1 Heeze: plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
 • Laathof 14 Sterksel: wijzigen van de voorgevel
 • Oostrikkerdijk 8 Leende: oprichten van een schuur
 • Ronde Bleek 8 Sterksel: wijzigen luchtwasser en wijziging dieraantallen
 • Strabrecht 1 Heeze: kappen van 29 bomen

Verleende omgevingsvergunning

 • Breedvennen 73 Leende: oprichten van een carport
 • Burgemeester Vogelslaan 3 Leende: wijzigen van de brandcompartimentering
 • Dominee Kremerstraat 7 Heeze: wijzigen constructie Nicasiushuis
 • Heezerenbosch 2 Heeze: oprichten van een garage/bergruimte
 • Peelven 8 Sterksel: plaatsen van een tijdelijke kantoorunit
 • Veestraat 10 Leende: oprichten van een schuilhut met broedplaats voor de boerenzwaluw

Beschikking intrekken vergunning reguliere procedure

 • Gemini 50 Heeze: verbouwen van woonhuis
 • Heezerenbosch 5 Heeze: oprichten van een africhtingshal
 • Heezerweg 11 Sterksel: oprichten van een luchtwasser

Kennisgeving Wabo Reiling Sterksel BV, Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet de vergunningen voor een project verlenen. Het project betreft de verandering van de vigerende vergunning en uitbreiding van capaciteiten, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Tegen de beschikking kan tot en met 1 maart 2013 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden.
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en natuur, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 januari 2013 tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Iedereen kan tot en met 1 maart 2013 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verkeerszaken

Intrekken parkeerverbod Ds. Kremerstraat, sportveldzijde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het intrekken van het parkeerverbod, waarbij het verboden is te parkeren aan de westzijde van de Dominee Kremerstraat gedurende werkdagen, gedeelte De Laarstukken tot Berkelmanspad en het verwijderen van bord E1 (parkeerverbod) van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord met de tekst ‘ma t/m vr 08.00 – 18.00h’ 1994. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari 2013. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. Het verkeersbesluit en de situatietekening liggen tot en met 4 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Verordeningen en reglementen

Evenemententerrein gemeentehuis verkeersmaatregelen
Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid wordt het gedeelte evenementterrein gemeentehuisplein (parkeerplaats) vanaf 9 januari om 07.00 uur t/m 12 februari 2013 om 24.00 uur in beide richtingen, voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 R.V.V. 1990. Verder geldt er een parkeerverbod door plaatsing van bord E1 van bijlage 1 R.V.V. 1990.

800×600

(Dit is een verkorte versie van de openbare bekendmakingen. De volledige versie vindt u op www.heeze-leende.nl.)

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }st2:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

Infomiddag social media en tablets

Infomiddag Seniorweb

Infomiddag Seniorweb

Maarheeze – Zaterdag 26 januari 2013 verzorgt Leercentrum van Seniorweb een informatiemiddag over social media en tablets. U krijgt antwoorden op vragen als: Wat zijn twitter, facebook en skype? Wat heb ik er aan? Wat heb ik nodig? Wat zijn de gevaren? Wat heb ik nodig om een tablet te gebruiken? Wat kan ik ermee? Enzovoort. Een goede introductie voor ieder die wil weten hoe deze middelen nut en plezier kunnen verschaffen in het alledaagse gebruik. Aan de hand van deze middag wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor het opzetten van workshops en cursussen. Wie zich al heeft aangemeld met een formulier, wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de stand van zaken.
Tijd en plaats: zaterdagmiddag 13.30 uur, leslokaal aan de Hogeweg 3 in Maarheeze (achter de kerk).
Voor inlichtingen of direct aanmelden zonder introductie: Wil Baselmans (0495-495566) of centrum2648@gmail.com