24 maart 2023

Rapport: werk samen aan terugdringen winkelleegstand

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ dat Detailhandel Nederland vandaag presenteert. Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden. [Lees meer…]

Risicomanagement als onderdeel van de bedrijfscultuur

Het opleggen van strakke regels vanuit de directiekamer om bedrijfsrisico’s te beperken kan een averechts effect hebben: medewerkers kunnen zich gaan verschuilen achter de procedures. Hoe zorg je ervoor dat individuele medewerkers zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor hun acties? [Lees meer…]

IDHL Ondernemersprijs voor Riet Fiddelaers uit Heeze

Ondernemer van het jaar

Ondernemer van het jaar (foto Margot van den Boer)


Riet Fiddelaers van Expertisecentrum Omgaan met Verlies is door de ruim 90 leden van de ondernemersvereniging Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende (IDHL) uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2013. Burgemeester Paul Verhoeven overhandigde deze week de prijs die aan de onderscheiding verbonden is tijdens het drukbezochte nieuwjaarsdiner aan de winnares. Elk jaar bestaat de prijs uit een kunstwerk van beeldhouwer Tom Haemers uit Heeze en een oorkonde. [Lees meer…]

Verkiezing van het Gezelligste Café 2014

cafe de koffer heeze

Café De Koffer Heeze

Hebt u een supergezellig café? Meld u dan nu gratis aan voor de Verkiezing van het Gezelligste Café in uw gemeente!
Nomineer nu uw café! Op 12 februari gaat De Verkiezing van het Gezelligste Café 2014 van start. Café-eigenaren kunnen er nu voor zorgen dat er op hun café gestemd kan worden. Deelname is geheel gratis.

Nederland boert goed: agrarische export naar recordhoogte

De waarde van de export van agrarische producten uit Nederland is in 2013 gestegen naar een recordhoogte van € 79 miljard. Dat is ten opzichte van 2012 een stijging met 5%. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakte deze nieuwe cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) bekend tijdens de landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn. [Lees meer…]

Regionale samenwerking huisvesting arbeidsmigranten

Het college van b & w van Heeze-Leende stemt in met het concept van de Regionale verklaring arbeidsmigranten 2.0. Vorig jaar heeft een groot aantal SRE-gemeenten via een regionale verklaring aangegeven het welzijn en de huisvesting van arbeidsmigranten samen goed te willen regelen.
Inmiddels heeft de regionale stuurgroep arbeidsmigranten een nieuwe verklaring opgesteld na overleg met onder meer de ZLTO en een aantal betrokken wethouders. Het doel is om te komen tot regionale samenwerking rond huisvesting van arbeidsmigranten en een zo goed mogelijke, passende en eenduidige huisvesting van de arbeidsmigrant.
In deze nieuwe verklaring vormen de keuzevrijheid voor de arbeidsmigrant en de kwaliteit van de huisvesting de twee belangrijkste uitgangspunten. Door met alle partijen af te spreken dat de huisvesting van arbeidsmigranten op termijn moet worden gecertificeerd, wordt bereikt dat er een beter beeld ontstaat van waar en hoe de arbeidsmigranten zijn gehuisvest. De stuurgroep onderkent dat er veel bestaande situaties zijn waar de huisvesting al goed is
geregeld. Vandaar dat in de verklaring nu staat dat huisvesting in nieuwe situaties bij voorkeur wordt verzorgd door professionele huisvesters (zoals woningcorporaties) en binnen de bebouwde kom.

Aandacht voor zorgkwaliteit en patiëntgerichtheid

De St. Anna Zorggroep organiseerde onlangs een zogenoemde Kwaliteitslunch voor haar medewerkers. Tijdens deze lunch presenteerden collega’s aan elkaar verbeterinitiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van patiënten- en cliëntenzorg. Met deze dag benadrukt de zorggroep dat zij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan.

De afgelopen maanden konden medewerkers verbeterinitiatieven aandragen. Uit de inzendingen zijn in de voorrondes zes projecten uitgekozen die dee dag gepresenteerd mochten worden. Dit gebeurde in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Een vakjury onder leiding van Ingrid Wolf (lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep) en een publieksjury kozen samen het winnende verbeterinitiatief. Ze letten hierbij onder andere op de meerwaarde voor cliënten/patiënten, kwaliteitswinst, de mate van innovatie en de manier waarop het initiatief werd gepresenteerd.

‘Vroeger tijden’ doen herleven
Dit keer won: ‘Terug in mijn tijd’, een project dat door de woonzorgcentra van Ananz in gang is gezet om een zo gunstig mogelijke omgeving voor dementerende ouderen te creëren. De inrichting van de psychogeriatrische locaties van Ananz wordt dusdanig aangepast dat deze aansluit bij het dementie-stadium van de cliënt. Zo worden bijvoorbeeld elementen uit vroeger tijden zoals een transistorradio, een oude wasmachine, antiek servies of oude schilderijen toegevoegd aan de woonomgeving. Dementerende cliënten voelen zich hierdoor zich meer thuis en ervaren meer rust. Verzorgenden merken dit verschil ook.
De betrokken medewerkers ontvingen de Anna Kwaliteitsprijs 2014 en mogen samen een leuke groepsactiviteit ondernemen.

Nieuwsgierig?
Kom kijken! Bent u nieuwsgierig geworden naar de gepresenteerde verbetertrajecten? In de centrale hal worden de posters van de zes initiatieven tijdelijk gepresenteerd.

Zorg voor patiëntgerichtheid en kwaliteit
De kwaliteitslunch is één van de instrumenten waarmee de St. Anna Zorggroep werkt aan kwaliteit van zorg en blijvend werkt aan een cultuur van patiënt- en cliëntgerichtheid binnen haar organisatie.

KvK: Marktpotentieel aanpassen senioren woningen minimaal 1 miljard tot 2015

De zorg in Nederland is volop in beweging. Mede door politieke keuzes in Den Haag zijn er grote veranderingen op de markt voor zorgbestendige woningen die kansen bieden voor ondernemend Nederland. Uit onderzoek van de Kamers van Koophandel blijkt dat om langer thuis te blijven wonen er veel investeringen in bouwkundige aanpassingen en aanpassingen in domotica (huisautomatisering) nodig zijn. Deze investeringen liggen voor de lange termijn t/m 2040 tussen de circa 5,5 miljard en 57 miljard euro. Op de korte termijn t/m 2015 zijn tussen de 1 en 11 miljard aan investeringen nodig. Om ondernemers te helpen bij het identificeren waar de kansen liggen, hebben de Kamers van Koophandel  in het najaar van 2013 onderzoek gedaan naar de landelijke en lokale ontwikkelingen op de woon- en zorgmarkt. De uitkomst is een inventarisatie van de bestaande en toekomstige capaciteit van zorgwoonvormen in Nederland voor de verschillende provincies en gemeenten.
Bron: KvK

Meer grond geeft koeien de ruimte

Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan. [Lees meer…]

Brede steun stimulering duurzame veehouderij

Er is brede steun voor de wijze waarop de provincie de verduurzaming van de veehouderij wil stimuleren met de zogenaamde Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Deze is ontwikkeld door de provincie, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, de Provinciale Raad Gezondheid en een vertegenwoordiging van de Brabantse gemeenten. [Lees meer…]