28 maart 2023

Brabant maakt uitzonderingen voor megastallen

Noord-Brabant wil in bijzondere gevallen toestaan dat veehouderijen groter worden dan de 1,5 hectare die drie jaar geleden na een burgerinitiatief tegen megastallen is afgesproken. Gedeputeerde Staten stelden dat deze week voor aan Provinciale Staten.
In overbelaste situaties wil de provincie een grotere stal op een andere plek toestaan. Ook als er buiten de grenzen van de 1,5 hectare maatregelen zijn te nemen om de stal beter in het landschap te passen is een marginale uitbreiding mogelijk. Melkveehouders die willen omschakelen naar een bedrijf met koeien in de wei mogen ook grotere stallen hebben.
De provincie wil wel dat alle uitbreiders voldoen aan extra eisen die nog moeten worden opgesteld in een zogenoemde maatlat. Bovendien wordt een dialoog met de buren verplicht.
Uitbreiding boven 1,5 hectare ligt erg gevoelig in Brabant, bij natuur- en milieuorganisaties en bij bijvoorbeeld ruim 33.000 ondertekenaars van het toenmalige burgerinitiatief tegen megastallen. Ook Provinciale Staten zijn kritisch op uitbreidingen. Eind 2011 hebben Provinciale Staten bijvoorbeeld afgesproken dat de Brabantse veestapel kleiner moet. Om PS tegemoet te komen komt er een systeem waarbij boeren alleen nog extra dieren gaan houden als er in de buurt bedrijven zijn gestopt. De provincie zegt dat er zo een natuurlijke rem ontstaat op de groei van de veestapel.

Laat wat van je horen

*