23 oktober 2021

Boswerkzaamheden Leenderbos

Rijkdom aan insecten

LEENDE – Staatsbosbeheer start eind deze week met werkzaamheden in het noordelijk deel van het Leenderbos. Er worden bomen geoogst. Hoofddoel van de werkzaamheden is om een heideverbindingszone te maken tussen de natuurbrug over de Valkenswaardseweg en diverse heidegebieden in het Leenderbos. Hierdoor wordt het leefgebied van planten en dieren die afhankelijk zijn van veel zonlicht en heide uitgebreid. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Heidesnelweg
Veel dieren kunnen zich via de nieuwe ‘heidesnelweg’ beter verplaatsen en andere heideterreinen bereiken zoals Laagveld en de Hasselsvennen. Delen van het bestaande naaldbos worden meer open en plaatselijk ontstaat vochtige en droge heide. Hiervan profiteren onder meer talloze vogels, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën. In de open delen blijven loofbomen staan zoals zomereik, berk en beuk. Alle bestaande wandel- en fietspaden blijven na de werkzaamheden intact, het landschap wordt alleen afwisselender en plaatselijk meer open.

Open plekken in het bos
Naast het creëren van een heideverbindingszone, worden ook enkele stukken naaldbos met grove den en Corsicaanse den gedund. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bestaande bomen. Hier blijft het bos dus bos. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op mierenhopen en op bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet.

Wandel, fiets en ruiterpaden tijdelijk minder goed begaanbaar of omgeleid
De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd. Op een enkele plek wordt een wandel of ruiterroute tijdelijk omgeleid. De fietspaden blijven volledig opengesteld voor publiek.

Zondagochtend 19 februari publiekswandeling
Zondag 19 februari start om 11.00 uur bij de grote parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Valkenswaardseweg, ingang Strijperpad een wandeling voor publiek. Onder leiding van de boswachter wordt het bos bezocht waar de werkzaamheden plaats vinden. Er wordt uitleg gegeven over duurzaam bosbeheer en de heideverbindingszone. Aanmelden voor de publiekswandeling is niet nodig. De wandeling duurt tot 12.30 uur. Honden kunnen mee, indien aangelijnd. De bospaden zijn begaanbaar voor kinderwagens met stevige wielen.

Laat wat van je horen

*