24 maart 2023

Boswerkzaamheden Leenderbos

bos wandeling (c) margot van den boer

werkzaamheden Leenderbos 
(c) margot van den boer

LEENDE – Staatsbosbeheer startte midden oktober met werkzaamheden in het noordwestelijke deel van het Leenderbos. Het streven is dit jaar de werkzaamheden af te ronden. Vooral berken en naaldbomen zullen gekapt worden. Het doel van de werkzaamheden is om heide met bos te herstellen naar open heide. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens de houtoogst wordt hierop gelet. In het begin van dit jaar is het project al van start gegaan en binnenkort zal de 2e fase van het project beginnen.

Heideverbindingszone
In de 2e fase vindt de uitbreiding van de heideverbindingszone tussen de natuurbrug over de Valkenswaardseweg en diverse heidegebieden in het Leenderbos zoals Laagveld en de Hasselsvennen. Delen van het bestaande naaldbos worden meer open en plaatselijk ontstaat vochtige en droge heide. Hiervan profiteren onder meer talloze vogels, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën. In de open delen blijven loofbomen staan zoals zomereik en beuk.

Duurzaam bosbeheer
Het Leenderbos is een multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie één van de functies van het bos. Het hout van de omgezaagde bomen wordt, onder het label Hollands hout, gebruikt in bijvoorbeeld de bouw. Hout dat niet geschikt is voor verwerking in andere producten wordt als ‘energiehout’ gebruikt voor het opwekken van duurzame energie. De opbrengsten van het hout komen ten goede aan het beheer van de natuurgebieden. Staatsbosbeheer zorgt met duurzaam bosbeheer ook voor hout voor toekomstige generaties.

Wandel, fiets en ruiterpaden tijdelijk slechter begaanbaar
Tijdens de boswerkzaamheden worden diverse wandelroutes, fiets- en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. Toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes en linten zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen.

Laat wat van je horen

*