20 september 2021

Bosgebied ondergaat metamorfose na brand in 2010

Na de bosbrand

Na de bosbrand

Precies drie jaar geleden, in juli 2010 woedde er een hevige bosbrand in het gebied ten zuiden van de A67 nabij Lierop. Van de troosteloze aanblik van zwartgeblakerde aarde en bomen is weinig meer te zien. Er is veel geruimd en vooral de natuur zelf heeft zijn werk gedaan. Overal schiet het groen weer op, vooral de berk, en de afgelopen week was er een deken van lila bloemen waar te nemen. Na de brand bleek dat het eerder al de bedoeling was dat het gebied een meer open karakter zou krijgen. De brand heeft hier ongewild een bijdrage aan geleverd. Ter ontsluiting is een fietspad aangelegd, waardoor het gebied voor fietsers nu beter toegankelijk is, hoewel echte natuurliefhebbers misschien de wenkbrauwen fronsen bij deze ontsluitingsijver. Ongereptheid blijft een belangrijke kwaliteit van de natuur.

Laat wat van je horen

*