27 september 2021

Boom, roos, vis… geschiedenis!

(foto Margot van den Boer)

Sloop Merlebos (foto Margot van den Boer)

Na jaren van planning en realisatie van scholenbouw is nu het moment van sloop aangebroken. De basisscholen Merlebos in de Nieuwe Hoeven en Parel (voorheen Bergerhof) in de Engelse Tuin hebben kortgeleden de nieuwbouw betrokken. De leegstaande gebouwen gaan tegen de vlakte. Voor heel wat Heezenaren ligt hier een herinnering aan de tijd van sommen en diktee’s van meesters en juffen.
Het hele proces van nieuwe onderwijshuisvesting heeft bijna tien jaar geduurd. Het was de periode waarin onder andere de pilot Bouwen binnen strakke contouren, het nieuwe dorpshuis, ’t Toversnest, scholenbouw en daarmee gepaarde gaande wijzigingen van bestemmingsplannen inclusief bezwaarprocedures voor de nodige opwinding zorgden.

(foto HLS Nu)

Bergerhof gestript (foto HLS Nu)

Laat wat van je horen

*