27 januari 2023

Bijzondere lezing Alzheimer Café: De wondere wereld van dementie

Alzheimer

Alzheimer

Op donderdag 12 juni 2013 houdt dr. Anneke van der Plaats in het Alzheimer Café Maarheeze een lezing met als titel De wondere wereld van dementie
Anneke van der Plaats gaat in op nieuwe inzichten in dementie en andere hersenaandoeningen. De nieuwe inzichten zijn afkomstig uit de neurowetenschappen, een vakgebied dat nog niet echt bekend is, maar wel sterk in de belangstelling staat.Een gunstige omgeving geeft minder probleemgedrag, een ongunstige juist meer. Vaak zijn we gewend om bij probleemgedrag naar de persoon te kijken en veel minder naar de invloed van de omgeving op dit gedrag. De omgeving zal veilig en herkenbaar moeten zijn: geborgenheid, prettige sfeer, ouderwetse inrichting en vooral geen haast uitstralen. En u, als verzorger, bent zelf een onderdeel van die omgeving. Wanneer u zelf  “gunstig“ bent, dan ontstaan er minder strubbelingen.  Het is belangrijk de juiste prikkels te geven op het juiste moment.
Dr. Anneke van der Plaats legt het verband tussen binnenkomende prikkels en het ontstaan van gedrag bij mensen met dementie. Dit geeft een nieuwe kijk op het ontstaan van probleemgedrag en, wat misschien nog belangrijker is, hoe we probleemgedrag kunnen voorkomen of verminderen. Zij kan boeiend en beeldend vertellen op een voor ieder begrijpelijke manier. Deze avond levert u daardoor kennis op die u direct kunt toepassen in uw eigen situatie. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp.

Plaats en tijd: Alzheimer Café Maarheeze, de Smeltkroes, Kijkakkers 1. De koffie staat klaar om 19 uur, programma van 19.30 tot 21.30 uur. Toegang gratis.
Meer informatie: Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne tel. 0800 3333 888 of Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE tel. 040 2973100

 

Laat wat van je horen

*