17 mei 2021

Berkenschutse opent nieuwbouw havo/vwo

htrt

Feestelijke opening (foto HLS Nu)

Op woensdag 19 februari is de nieuwbouw van de afdeling havo/vwo van De Berkenschutse op de locatie Sterkselseweg 65 in Heeze officieel geopend. Tijdens een middagbijeenkomst met veel muzikale optredens van de leerlingen, voerden verschillende sprekers het woord over de het bijzondere resultaat van de nieuwbouw, die op veel manieren afgestemd is op de leerlingen die er onderwijs volgen. Dat zijn vooral kinderen die kampen met hinder van een vorm van autisme, een aandoening die in de regio Eindhoven bovengemiddeld voorkomt. Een van de kenmerken is een andere vorm van concentratie. Kempenhaeghe is trots op de nieuwbouw:  een bijzonder gebouw voor passend onderwijs aan bijzondere leerlingen. Burgemeester Verhoeven en wethouder Van Bree verrichtten de opening door het losknippen van kleurige ballonnen.

Passend onderwijs

Binnen de nieuwe wet passend onderwijs zijn sommige leerlingen afhankelijk van speciaal onderwijs. Sinds tien jaar is er in het voortgezet speciaal onderwijs een sterke groei van het aantal leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Deze leerlingen hebben bijzondere aanpassingen nodig om onderwijs te kunnen volgen. Veel van hen zijn hypersensitief voor omgevingsprikkels. In het nieuwe havo/vwo-schoolgebouw heeft De Berkenschutse speciale voorzieningen gecreëerd voor deze doelgroep leerlingen. Veel suggesties die leerlingen zelf hebben aangereikt, zijn verwezenlijkt. Leerlingen hebben soms ook daadwerkelijk meegeholpen bij de realisatie van het gebouw, zoals het leggen van betonnen vloerplaten, het verlijmen van kalkstenen of het bepalen van kleurstellingen.

Laat wat van je horen

*