27 januari 2023

Beleidsplan jeugdhulp en verordening jeugdhulp

HEEZE – LEENDE – Vanaf 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Met deze wet krijgt de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de jeugdigen en hun ouders op het gebied van preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De nieuwe verantwoordelijkheden richten zich onder andere op een laagdrempelige en herkenbare toegang tot jeugdhulp en het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp.

De gemeente heeft beleidsvrijheid in de uitvoering van deze verantwoordelijkheden. Wel zal de gemeente in de uitvoering rekening moeten houden met een bezuiniging vanuit het Rijk. De gemeente Heeze-Leende wil zich bijvoorbeeld richten op preventie, een integrale aanpak bij problematiek en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk.

Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft, welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan en een verordening.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp liggen van 24 juli tot en met 21 augustus in de hal van het gemeentehuis ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien op www.heeze-leende.nl: Wat speelt er, Bekendmakingen, Verordeningen en reglementen.

Iedereen kan tot en met 21 augustus schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders op e-mailadres inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp worden in de raadsvergadering van 3 november 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u deze stellen via inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Laat wat van je horen

*