8 december 2022

Belangengroeperingen zijn teleurgesteld in houding college B&W

Het plan dat gesteund wordt door

Het plan dat gesteund wordt door bijna alle Leendenaren

LEENDE – Reactie van de Belangengroepen Leende op het persbericht van de gemeente Heeze-Leende

“Naar aanleiding van de eerdere berichtgevingen in de regionale pers zien de belangengroeperingen zich genoodzaakt om hierop te reageren. Er is om te beginnen zeker geen sprake van een fantastisch plan. Er ligt inderdaad een plan, maar hiervoor het gebruikerscollectief nog steeds een No-Go heeft afgegeven. Alle belangengroeperingen zien ook de noodzaak voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Leende, maar wel een accommodatie waar we de komende 40-50 jaar mee vooruit kunnen en waar ze ook met z’n allen achterstaan en trots op willen zijn. Bij de inspraakavond over de aankoop van het RABOBANK
gebouw is door de belangengroeperingen aangegeven dat de aankoop alleen een goed plan is, als er een nieuwe indeling ontworpen zou worden. Alleen het verplaatsen van het gebouw (wat nu gebeurd is) heeft absoluut geen voordelen. Naast de inrichting van het gebouw roep het verkeersplan de nodige vragen op. Een door alle partijen gewenste ontsluiting via de Kerkstraat is niet voorzien en niet bespreekbaar.
De geplande ontsluiting via de Julianastraat – Dorpstraat zal deze kruising alleen maar gevaarlijker maken. Ook zijn de parkeerplaatsen niet aaneen gesloten gesitueerd, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De afdeling Heeze-Leende van Veilig Verkeer Nederland heeft de nodige op- en aanmerkingen op het onderhavige plan.
Onderstaande passage uit het persbericht: “Er zijn veel gewenste aanpassingen op het plan gedaan en over verreweg de meeste zaken in het plan is nu iedereen tevreden” geeft een verkeerd beeld. Er zijn wel aanpassingen gedaan, maar zoals gezegd bestaat er nog steeds een
No-Go. Voor wat betreft het verkeersplan zijn de belangengroeperingen zeker niet tevreden.
Alle belangengroeperingen hebben in de afgelopen periode steeds gekozen voor constructief overleg met het college op basis van de verbeteringen volgens het convenant van 29 november 2016, met de hoop (verwachting) om er gezamenlijk uit te komen. Dit is nu zeker niet het geval.
Afgelopen week was een afvaardiging van de Belangengroepering uitgenodigd voor een gesprek met het college van B&W. Op initiatief van de gemeente was gevraagd om de vergadering voor te laten zitten door een mediator. Op het laatste moment is dit gesprek door het college geannuleerd De belangengroepen zijn zich terdege bewust van de situatie waarin de gemeente zich bevindt. Maar door al een half jaar te roepen “er kan niets meer veranderen, het is de manier van de gemeente of geen manier” komen we geen van allen iets verder. Hierdoor lijkt een nieuw Centrum Plan Leende verder weg dan ooit. Want één ding staat vast: alle belangengroepen zullen tot aan de Raad van State door blijven werken om een verbeterd Centrum Plan Leende gerealiseerd te krijgen, een daadwerkelijk fantastisch Centrum Plan.
Namens de Belangengroepen Leende”

Het plan dat gesteund wordt door

Het plan dat gesteund wordt door

Laat wat van je horen

*