23 maart 2023

Begroting 2015: koersvast, ook financieel

HEEZE – LEENDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september jl. de sluitende begroting 2015 gepresenteerd. De gemeenteraad stelt deze op 3 november a.s. definitief vast. Dit is de eerste begroting die dit college aanbiedt. In de begroting zijn alle projecten en nieuwe ambities van de coalitie opgenomen.
Heeze-Leende heeft een meerjarig sluitende begroting zonder extra bezuinigingen en daar is het college van burgemeester en wethouders trots op. Het is aan de gemeenteraad om de begroting 2015 vast te stellen en te bepalen waar het geld in 2015 aan zal worden besteed.
Het college is ook ambitieus om met minder middelen in moeilijke economische tijden op verantwoorde wijze belangrijke projecten te realiseren.

De burgers merken dat er niet meer geld betaald gaat worden dan de inflatie. En toch worden projecten naar voren geschoven die in de ijskast waren geplaatst. Er is extra geld nodig voor sociale projecten in verband met overgang zoals WMO, participatie, jeugdzorg e.d. van rijk naar gemeente. Hiervoor zijn ze al een jaar aan het monitoren en er is een vangnet samen met de 21 oude SRE gemeenten.
Wethouder Moons, financien beleeft zijn vuurdoop: “We hebben steeds de burger op het netvlies en doen wat we moeten doen. Ons huishoudboekje moet in orde zin. En dat is het. Er komt veel geld binnen, maar dat willen we met grote zorgvuldigheid uitgeven. We hebben een waslijst aan verplichtingen maar steeds stellen we ons de vraag: Wat willen we? Wat kost het? Is dit haalbaar?” Volgens de collega’s in Moons wel iemand die ‘op de centen zit’. “En dat moet ook” werd aangevuld.

Nu is het wachten op de reacties van coalitie en oppositie.

Laat wat van je horen

*