2 juni 2023

Overlast hondenpoep

De laatste tijd ontvangt de gemeente weer klachten over overlast van hondenpoep, met name in de omgeving van de sporthal De Pompenmaker/Ten Borchwardplein, de Groene Spinner en de St. Nicasiusstraat. Maar ook in het buitengebied is er overlast.
Hondenpoep brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo bevat hondenpoep veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten. De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond niet poept op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir) en op openbare terreinen als plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken enzovoort. Hondenbezitters die zich hier niet aan houden zijn strafbaar. De gemeente doet een oproep de overlast door hondenpoep te voorkomen: Ruim bij het uitlaten van uw hond de uitwerpselen op. Spreek elkaar indien nodig op een positieve manier aan op goed gedrag.

 

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Bert Buijsenstraat 1,3,5 en 7 Heeze: wijzigen van 4 seniorenwoningen naar 4 patiowoningen
 • Hoogeindseweg 5 Leende: uitbreiden woonhuis en wijzigen voorgevel
 • Schoolstraat 23 Leende: uitbreiden woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

 • Halfeindschestraat 3 Leende: het kappen van 3 berken
 • Jan Deckersstraat 29 Heeze: het verbouwen van een pand
 • Leenderweg 50 Heeze: het kappen van een spar en een eik
 • Peelven 2 Sterksel: het oprichten van een rijhal

Intrekking omgevingsvergunning

 • de Zegge 6 Heeze: betreft bouwen van een serre

Verkeerszaken

Standplaatsenbeleid en notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen
Op 29 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Heeze-Leende het standplaatsenbeleid en de notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen vastgesteld. Deze beleidsnota is een verzameling van alle regels, procedures en beleidstukken rondom standplaatsen. De notitie met betrekking tot de inrichting geeft uitvoering aan het beleid door de standplaatsen op de locatie ‘gemeentehuisplein’ te situeren. Dit beleid ligt tot 18 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Suzanne de Rooij combineerde haar promotie met een druk gezinsleven

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Voor promotieonderzoek moet je jarenlang alles aan de kant zetten. Alleen met grote opoffering, ook van familie- en gezinsleden, afzien van veel plezierige dingen en veel steun van je omgeving, bereik je het eindpunt. En vooral geen onverwachte ontwikkelingen op je levenspad. Dat is de heersende opvatting. Suzanne de Rooij uit Heeze promoveerde op 11 januari 2013 op een onderzoek naar de opleiding HBO-Rechten: ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging?’ Daarmee rondde zij een intensief onderzoekstraject af, in een periode waarin ook haar privéleven veel dynamiek had. Met HLS Nu blikt ze terug.

Hoe is allemaal begonnen?
Ik heb elf jaar als advocaat gewerkt in Enschede en Eindhoven. Al heel lang had ik de behoefte om een juridisch onderwerp een keer helemaal uit te zoeken. Maar echt concrete plannen heb ik nooit gehad. Omdat ik gespecialiseerd was op het terrein van het arbeidsrecht, dacht ik aan een onderwerp op dat terrein. [Lees meer…]

Aangehouden man in onderzoek brand gemeentehuis Waalre heengezonden

Waalre – De 34-jarige inwoner van het Brabantse Haaren, die afgelopen woensdag was aangehouden in het onderzoek naar de brandstichting op het gemeentehuis van Waalre, is vrijdagochtend heengezonden. Zijn rol en de mate van betrokkenheid bij de zaak zijn nog altijd onderwerp van onderzoek. De man werd in verband gebracht met de zwarte Volkswagen Touran, die onlangs in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht onder de aandacht is gebracht. Het onderzoek van de politie gaat onverminderd voort. Er werken nog altijd 40 rechercheurs aan de zaak. In belang van het onderzoek doet de politie geen verdere mededelingen.

Rijbewijs dronken automobilist ingevorderd na aanrijding

De politie heeft donderdagavond het rijbewijs ingevorderd van een 51-jarige automobilist uit Heeze die teveel had gedronken en een aanrijding had veroorzaakt. Rond 18.30 uur was hij in Heeze met zijn auto tegen de achterkant van een andere wagen gereden. Daarbij waren geen gewonden gevallen. De automobilist en de bestuurster van de andere wagen waren naar een horecazaak aan de Jan Deckersstraat gegaan om de schadeformulieren in te vullen. Daar gedroeg de man zich agressief en vervelend jegens het personeel, waarop de politie werd gebeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, roken ze dat de man had gedronken. Ze wilden hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse, maar daartegen verzette hij zich. Hij werd met enige dwang opgepakt en naar het bureau gebracht. Daar blies hij tot tweemaal toe een hoog alcoholpromillage. Omdat de waarden teveel uiteen liepen, volgde een bloedproef. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.

Start sanering Kloosterlaan

Geen eiken aan de Beukenlaan in Sterksel

Halfverharding Kloosterlaan Sterksel blijft

Zoals op veel plaatsen in de regio liggen in de bodem van de Kloosterlaan in Sterksel zinkassen, afkomstig van de zinkfabriek in Budel. Die zinkassen veroorzaken bodemverontreiniging. Tussen de gemeente Heeze-Leende en Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) zijn nu afspraken gemaakt over de sanering van de zinkassen en de ontstane bodemverontreiniging. De voorbereidingen voor de bodemsanering zijn inmiddels afgerond. Op 4 februari 2013 start het aannemersbedrijf Kiggen met saneren. De aannemer verwacht dat het saneren ongeveer drie weken duurt. Tijdens de carnaval ligt de sanering stil. Het is de bedoeling dat omwonenden en eigenaren van percelen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Aanliggende percelen blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Bij klachten of vragen kunnen bewoners terecht bij directievoerder Willem van Est (06-53707886).
Verder wordt ook de bestaande laanstructuur hersteld. Enkele slechte bomen en bomen die niet in de laanstructuur met eiken thuishoren verdwijnen. De kap start op 29 februari. In het najaar worden nieuwe wintereiken geplant.
De verharding van de Kloosterlaan bestaat nu uit een halfverharding van zinkassen met een lemen laag. Na de sanering komt een halfverharding terug. Bij de keuze van halfverharding wegen de klachten over stofoverlast mee.

Insluiper duwt bewoner van trap. Politie zoekt getuigen

Budel – Een 93-jarige man werd donderdag rond 14 uur in zijn woning aan de Grootschoterweg geconfronteerd met een voor hem onbekende man. Er ontstond een worsteling waarbij de hoogbejaarde man van een trap werd geduwd. Hij liep daardoor een hoofdwond en een pijnlijke rug op. Hij werd zekerheidshalve overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend of de insluiper goederen heeft weggenomen.
De insluiper verliet hierna de woning en verdween in onbekende richting. Een getuige zag rond dat tijdstip een man met een rugzak, voorzien van gele strepen, door de straat rennen. De politie wil graag in contact komen met de persoon die met deze rugzak liep en roept anderen op te reageren wanneer ze denken iets verdachts hebben gezien. Telefoon: 0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000.

Onpartijdige voorlichting

De mening van: Wout Elbers

Wij worden heden ten dage overstelpt met een overdonderende manier van voorlichting, niet altijd even betrouwbaar. Niet iedereen is even argwanend en sommigen tippelen er gewoon in. Hadden ze maar beter op moet letten. En zo gingen zelfs een land en vele banken failliet en moest de Staat ingrijpen met onze belastingcentjes. Met een  betere voorlichting en controle had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Niet alleen op Statelijk maar ook op Gemeentelijk niveau dreigt hetzelfde gevaar. Zo’n  8 maanden geleden ontvingen alle huishoudens  een Gemeentelijk schrijven over de belangrijkheid van een nieuwe breedbandkabel waarmede de indruk kon worden gewekt dat hier ging om een gemeentelijk belang, mogelijk ter ondersteuning van een zakelijk initiatief. Een bewust opgezette fuik zou ook een goede noemer kunnen zijn geweest. Velen liepen achter de muziek aan en het vereiste aantal deelnemers werd bereikt waar tegenover stond een meerderheid van niet-deelnemers maar daar werd gemakshalve eventjes  aan voorbij gegaan. Rest dan nog de financiering van de beloftes en zoals gewoonlijk is dat een procedure van geven en nemen, en net zoals met de politiek moet men tussen de regels door leren lezen. Zelf  betrok ik dan ook  de rol van de Gemeente daarbij en bleef even hangen bij de Gemeentelijke garantie eisen  voor eigen kapitaal bij een eventuele banklening. Let wel het gaat zoals bij alles in de Gemeente om uw belastingcentjes. Maar goed, er moet zo’n 900.000 opgehoest gaan worden en dan blijkt toch, althans volgens mijn mening, dat het initiatief te klein van opzet is om te kunnen slagen en vraagt om een groter deelnamegetal en zelfs samenvoeging op dit gebied met andere gemeentes waar ook dergelijke coöperatieve problemen spelen. Enigszins achterdochtig van aard vraag ik mij af of dit zelfs niet in de opzet is ingecalculeerd. Maar wat blijft er op zo,n moment dan nog over van het lokale enthousiasme  en het gevoel van saamhorigheid. Als de voorspellingen uitkomen zorgen andere factoren er intussen wel voor dat wij in toekomst naar één grote gemeente van 50.000 inwoners toe moeten. Vooralsnog is dat toekomstige treurmuziek waar wij dan weer minder snel achteraan zouden kunnen gaan lopen. Rest dus de vraag: hoe lang blijft uw SHL netje zelfstandig? Intussen is men druk bezig om de benodigde centjes bij elkaar te schrapen o.a met uitgifte van zakenobligaties waarbij men aan  de beoogde deelnemers met behulp van dorpse sentimenten en een hoog rentepercentage alleen nog maar iets van plannen tracht te verkopen. Let wel dat dergelijke obligaties verhandelbaar zijn tegen een op dat moment aanwezige waarde. Het is niet voor niks dat Staatsobligaties juist om die rede een lagere rente garanderen. Want wie is daar beter toe in staat dan de Staat. Zakelijke obligaties daarentegen lokken met een hogere rente maar zijn minder veilig en betrouwbaar  vanwege de risico,s. Vergeet daarbij niet dat de hogere rente van zakelijke obligaties ergens terug verdiend zal moeten worden, wat weer in de verbruikerskosten verdisconteerd moet worden. U bent dan een gedwongen klant geworden, tegen misschien wel hogere kosten om uw eigen rente te kunnen garanderen. klant geworden om uw eigener beter dan de Staat er toe in staat waarbij men zich af kan vragen de dan aanwezige waarde. Tevens zal een hoge rente terug verdiend moeten worden in het product c.q.  verbruikerskosten van de abonnees. Waarbij  het er op gaat lijken dat men zelf meebetaald voor de  hoge rente die ook nog eens fiscaal belast gaat worden.  En wat gebeurt er bij een vroegtijdig faillissement? En dan heb ik het even nog niet gehad over de geraamde kosten  die zoals meer voorkomt wel eens veel te laag ingeschat zouden kunnen zijn en blootgesteld aan manipulaties of, zoals in de titel van dit verhaal, ‘verkeerde voorlichting’. Beloftes zijn nog géén waarheden. Misschien toch: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele  gedwaald? Of met andere partners? Even wachten op betere tijden? Maar vooral: de Gemeente er buiten houden!

Wout Elbers                                     

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 5

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan ‘Woongebieden Providentia 1e fase
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 22 januari 2013 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 1e fase”  vast te stellen. Het uitwerkingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 31 januari tot en met woensdag 13 maart 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het uitwerkingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Intrekking omgevingsvergunning

 • De Groote Aa 12 Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis
 • Leenderweg 35A Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis

 Aangevraagde omgevingsvergunning 

 • Kerkstraat 7 Leende: uitbreiden woonhuis
 • Pomperschans 70 Leende: verbouwen van een woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

 • Pomperschans 49 Leende: oprichten garage/berging
 • Ven 1c Heeze: oprichten van een bijgebouw
 • Warande 19 en 21 Heeze: oprichten van een carport

Verkeerszaken

Verkeersmaatregel carnavalsoptochten Leende

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid op zondag 10 februari 2013:

 • Langstraat ter hoogte van kruising Ven/Heike: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 9.00 en 16.30 uur
 • Zevenhuizen ter hoogte van garage Roothans: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 16.30 en 19.00 uur

Duizendste lid voor KBO Heeze

Mansvelders

Het duizendste lid Tonnie Mansvelders met KBO-voorzitter Roos Damen (r) (foto Margot van de Boer)

Tijdens een informele bijeenkomst op 25 januari 2013 in het grand café van ’t Perron in Heeze maakte burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende het duizendste lid van KBO Heeze bekend. Voor deze bijeenkomst waren 47 nieuwe leden uitgenodigd die lid zijn geworden tijdens de ledenwerfactie ‘Lid werft lid’.
Het duizendste lid is mevrouw Marjo Mansvelders-van Eersel uit Heeze. Zij kreeg uit handen van de burgemeester namens de KBO een dinerbon voor twee personen, te besteden bij De Boschwachter. Ook kreeg zij namens de gemeente nog een leuke attentie aangeboden en namens Flowers Bloemen een fraai boeket. Omdat de burgemeester het sneu vond voor het lid 999 lid, de heer Mansvelder, en lid 1001, mevrouw Van Leeuwen-van den Heuvel, had hij ook voor hen een attentie namens de gemeente meegebracht. De KBO kijkt terug op een geslaagde ledenwerfactie en gaat op naar de 1100 leden. 1 op de 10 inwoners van Heeze is al lid.