2 juni 2023

Leendenaren naar Ommel

Mariabeeld (c) margot van den boer

Mariabeeld
(c) margot van den boer

LEENDE –  Veel gelovigen gaan in de meimaand op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Ommel.

Vanwege de coronapandemie moet er dit jaar rekening worden gehouden met beperkingen en de geldende voorschriften, waardoor de vieringen dit jaar anders zijn dan dat u gewend bent.

Op zaterdagavonden zijn er twee vieringen: om 18.00 en 19.30 uur en op zondag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag zijn er drie vieringen: om 7.30, 9.30 en 11.30 uur.

De misintenties die voor een weekendmis worden opgegeven, worden in datzelfde weekend tijdens elke heilige Mis opgedragen. Doordeweeks zijn er ook nog de standaard vieringen om 8.00 uur. U dient zich vooraf aan te melden via telefoonnr. 06 – 822 55 733!

Weet dat u van harte welkom bent in Ommel! Zij vragen u om rekening te houden met alle maatregelen die in en rond de kerk van Ommel gelden om ons aller gezondheid te beschermen.

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal er ook dit jaar geen Leendse Bedevaart naar Ommel worden georganiseerd.

 

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

Kerk Sterksel (c) margot van den boer

Kerk Sterksel
(c) margot van den boer

Zaterdag 1 mei is er een eucharistieviering om 17.00 uur

De opgegeven intentie voor de dienst is voor Mien Polman en overleden familie.

-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 9.30-10.30 uur.
Voor Pastorale zorg neem contact met het pastoraalteam in Geldrop 040-2862364.

Voor misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Wilt u bij het opgeven van een misintentie ook vermelden met hoeveel personen u wellicht naar de viering komt? Dit in verband met de beschikbare plaatsen in de 1,5 meterkerk.

Heeft u vragen, dan kunt u steeds terecht bij M. de Leeuw of bij het secretariaat in Leende, tel. 040-2061215.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

RK Kerk Leende  (c) margot van den boer

RK Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 1 mei géén dienst in het Leenderhof.

 

Zondag 2 mei om 10.00 uur: Hoogmis.

Bert Leblanc vanwege zijn verjaardag.

Jan-Willem Braun en Anneke Braun –van den Nieuwenhof

Henrica Bax-Van Happen en Jan Bax.

Clasien Weekers-Vromans.

Rein van Asten en Marie van Asten-Guitjens.

Intentie uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 50 jarig huwelijk.

 

MEDEDELING:

Zondag 2 mei om 11.30 uur: doop van Merel Bunt, dochter van Wiebrand Bunt en

Karin Heilijgers, én zusje van Jesper

Marlies Maas-Buijsen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marlies Maas - Buijsen, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marlies Maas – Buijsen, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

HEEZE – Marlies Maas – Buijsen (62) kreeg tijdens lintjesregen van burgemeester Paul Verhoeven te horen, dat ze geridderd werd. Ze kreeg de versierselen behorende bij de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

Naast haar werkzaamheden voor het door haar vader opgerichte bedrijf Bumet heeft Marlies activiteiten ontwikkeld als vrijwilliger. Zo was ze secretaris Industrieel Contact Heeze (1992-1997), lid wagenbouwersgroep Vriendenkring van Gaal (1992-heden), lid van de Raad van Toezicht Stichting Vrienden Brabantsedag (2004-2014), ambassadeur Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius (2004-heden).

Marlies Maas-Buijsen is als dochter van de oprichter van het bedrijf Bumet al op jonge leeftijd betrokken bij de bedrijfsvoering. Begonnen als administratief medewerkster in 1994 heeft zij in 2004 definitief het stokje van hem overgenomen als directeur/eigenaar. Naast de locatie in Heeze, heeft BUMET sinds 2002 ook een locatie in Debrecen (Hongarije), samen goed voor werk aan 200 vaste medewerkers en een vijftigtal uitzendkrachten.

Het bedrijf BUMET i.c. speelt een grote rol binnen de gemeenschap van Heeze-Leende. Niet alleen als werkgever, maar zeker ook op maatschappelijk en sociaal gebied. Dit is alleen mogelijk doordat Marlies zich daar voor 100% voor inzet.

Te denken valt daarbij aan sponsoring van nagenoeg alle verenigingen in de kern Heeze. Maar ook vervoer van kleding, computers, ziekenhuisbedden e.d. voor de Stichting Icarus uit Heeze naar Roemenië, Ook zorgt ze voor vervoer van materiaal van basisschool Merlebos naar het jaarlijkse schoolkamp.

Ger Geurts onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ger Geurts, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ger Geurts, Lid in de Orde van Oranje Nassau

LEENDE – Burgemeester Verhoeven mocht Ger Geurts (65 jr.) de versierselen geven behorende bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Geurts heeft van 1985-1995 jaar deel uitgemaakt als van het jeugdbestuur van voetbalvereniging DOSL uit Leende en heeft daar verschillende rollen vervuld. Ook was hij mede-organisator van allerlei activiteiten voor de jeugd en was hij actief betrokken bij de organisatie van Sinterklaasavonden en sponsorbijeenkomsten. Een belangrijke rol vervulde hij bij het G-team, niet alleen door actief te zijn als scheidsrechter, maar er ook voor te zorgen dat deze jong volwassenen een geweldige middag hadden.

Vanaf 1995 is hij actief bij carnavalsvereniging De Lindse Blaos. Hij heeft verschillende (bestuurs) functies vervuld: secretaris, ceremoniemeester, penningmeester Raad van Elf en vice-vorst en zitting in diverse commissies.

Als trouwambtenaar, oftewel Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand, heeft Ger een bijdrage geleverd aan één van de mooiste dagen van elk bruidspaar; en wilde slechts één antwoord van de echtelieden horen: ‘ja’. Hij heef deze functie vervuld van medio 2008 tot 2019.

In de periode 2008 tot 2016 was Geurts van de Dorpsraad Leende en sinds 2016 tot medio 2020 vormde hij samen met mw. Liebregts de duo-voorzitter van de Dorpsraad Leende.

Vanaf 2010 zet Ger zich in als secretaris van buurtvereniging De Breedvennen.

Willemien Steegmans-Roxs: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Willemien Steegmans-Roxs

Willemien Steegmans – Roxs, Lid in de Orde van Oranje Nassau

HEEZE – Tijdens Lintjesregen mocht burgemeester Paul Verhoeven aanbellen bij Willemien Steegmans-Roxs (73 jr.). Verhoeven verraste haar met de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Steegmans is vanaf 1988 actief voor Hockey Heeze en dan met name voor het wedstrijdsecretariaat van deze vereniging. Ze regelt de contacten met de KNHB en andere clubs uit de verre regio.

Binnen de hockey club is ze verantwoordelijk voor de site waarop de wedstrijden worden ingepland. Ze zorgt er ook voor dat de aanvoerders, coaches en scheidsrechters op de hoogte zijn van tijden en locaties van wedstrijden.

Ieder jaar nodigt ze Engelse scholen uit om op de velden van Hockey Heeze wedstrijden te komen spelen tegen één van de jeugdteams. Hiervoor neemt ze de totale organisatie op zich.

Onlangs heeft Willemien aangegeven dit jaar te stoppen met haar activiteiten voor Hockey Heeze.

Naast haar vrijwilligerswerk voor Hockey Heeze was Willemien ongeveer 10 jaar, tot 2018 actief als buurtcoördinator collectes en dan met name die van het KWF.

Kees Eichhorn: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees Eichhorn, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kees Eichhorn, Lid in de Orde van Oranje Nassau

HEEZE – Burgemeester Verhoeven mocht tijdens Lintjesregen een bezoek brengen aan Kees Eichhorn (65 jaar).

Eichhorn is al sinds 1977 actief voor Korfbalvereniging Eymerick. Hij is actief als korfballer, penningmeester, secretaris, scheidsrechter, lid jeugdcommissie, lid mediacommissie en ondersteuner bij grote activiteiten.

Daarnaast collecteert Kees sinds 1990 voor de Brandwondenstichting. Vanaf de 80-er jaren is hij ook actief geweest als collectant voor dit Fonds en gedurende 15 jaar als collectant voor de Zonnebloem. Sinds 1996 coördineert hij collecte voor het Fonds Gehandicaptensporten. Vanaf 2018 maakt deze collecte deel uit van de Goede Doelen Week Heeze en zet Eichhorn zich in als lid van deze werkgroep. 

Frans Reiling: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frans Reiling, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frans Reiling, Lid in de Orde van Oranje Nassau

STERKSEL – Burgemeester Paul Verhoeven mocht tijdens de lintjesregen naar zijn dorpsgenoot Frans Reiling(66 jr.).

Frans is van 1974 tot 2011 actief geweest voor de Stichting Jeugdbelangen Sterksel. In 1973 was hij mede-oprichter van de Stichting. Hij was onder meer actief als secretaris-penningmeester, maar ook als oppasouder tijdens de soos.

In 2011 is hij gestopt als bestuurslid en heeft toen mede de organisatie van de 6-kamp in Sterksel ter hand genomen. Hij is nog steeds actief als scheidsrechter bij deze 6-kamp.

Als bestuurslid/voorzitter was hij sinds 1996 tot 2017 actief bij de Stichting Jeugdvakantiewerk Sterksel.

De ‘Bloe Noots’ zijn opgericht in 2012; Reiling was één van de initiatiefnemers. Tegenwoordig is hij druk doende met de organisatie van de repetities, de jaarlijkse bezoeken aan de wijnfeesten en de diverse optredens.

Frans is als vrijwilliger actief voor de Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A. sinds 2018. Hij verricht hier alle voorkomende werkzaamheden van vakkenvullen tot het bezorgen van boodschappen.

In 2019 is Reiling gestart met de uitvoering van QUIZ! op Sterksel onder de vlag van de Stichting LEUK! op Sterksel. Vanwege COVID-19 is de uitvoering uitgesteld moeten worden, maar in 2021 zal de 1e QUIZ! worden georganiseerd.

Noor Planje: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Noor Planje, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Noor Planje, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

LEENDE – Burgemeester Verhoeven mocht tijdens lintjesregen een onderscheiding uitdelen aan een vrouw die zelf vele lintjes op heeft mogen spelden: Noor Planje (74 jr.). Planje werd gedecoreerd met de versierselen horende bij de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Noor Planje was lang actief in het openbaar bestuur, o.a. als wethouder in Roermond (1986-1990), burgemeester van Kessel (1990-1997) en burgemeester van Heeze-Leende (1997-medio 2005).

Voortkomende uit haar publieke functies is zij gedurende haar wethouder- en burgemeesterschap lid geweest van diverse provinciale en regionale commissies en commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vanaf 2000 heeft zij diverse vrijwilligersactiviteiten ontwikkeld:

  • voorzitter Wildbeheereenheid Eymerick (2000-2013)

  • voorzitter Sensoor Noord-Brabant (voorheen SOS Telefonische Hulpdienst) (2003-2015)

  • voorzitter RTV Horizon (2010-2013)

  • voorzitter Stichting Mentonschap Zuidoost Brabant (2011-heden)

  • voorzitter Sponsorcommissie Stichting Brabantsedag/bestuurslid Dagelijks Bestuur (2012-heden)

  • voorzitter werkgroep Brabantdorp (2012-heden)

Adriaan vertelt: Toekomst

Adriaan van der Velden woont en werkt in Colombia. Regelmatig praat hij u en mij bij. Dit keer over de: Toekomst.

Zo ongeveer het laatste wat ik van mijn eigen zou denken, is het idee dat ik verstand zou hebben van het coronavirus. Maar zelfs ik kon aanvoelen dat het met de Pasen goed uit de hand zou gaan lopen in Colombia.

40.000 toeristen waren er in Cartagena en overal ging iedereen bij elkaar op bezoek. Gevolg, de besmettingen lopen razendsnel op en het aantal doden per dag (wat op gemiddeld 60 per dag lag) gaat weer naar de 450 per dag. En nu moet alles weer dicht. Dat maakt het er niet makkelijker op voor de bevolking.

Die krijgen het voor de zoveelste keer moeilijk om aan eten te komen en dat is niet bevorderlijk voor de motivatie. Het geeft een gevoel dat we nooit uit het moeras komen en daar heeft iedereen last van.

Zo ook wij op de school. Wij hebben als uitgangspunt dat iedereen die van onze school afkomt een goed handschrift heeft. Dat de leerling begrijpend kan lezen. Dat er een goede basiskennis is van mathematica en dat ze weten hoe de wereld eruitziet en wat de mogelijkheden en de problemen zijn. Dat laatste wel heel globaal.

Ik heb buiten het medeweten van de leerkrachten per klas onderzocht hoe het nu met de daadwerkelijke kennis staat van de leerlingen. Daar kwam uit dat 40% van de leerlingen het heel goed doet, 30% redelijk tot goed en 30% gewoon te weinig kennis heeft. Daar zijn we al een paar weken heftig mee aan het werk met de leerkrachten. Het gaat weer op zijn Zuid Amerikaans met heel veel emotie. En ik kan er voor een groot gedeelte in komen.

De omstandigheden om te werken zijn moeilijk en dat nu al meer dan een jaar lang. Er wordt veel gevraagd van de leerkrachten maar zeker net zoveel van de ouders en daar gaat het fout. De 30% kinderen die te weinig kennis hebben zijn vrijwel alleen van ouders die elke dag moeten vechten om eten op tafel te krijgen. Maar het mag nooit zo zijn dat dan de kinderen maar moeten lijden met hun opleiding. Dat gaan we dus niet accepteren. Actief deelnemen aan de lessen, hun huiswerk af hebben moet basis zijn. Daarnaast moeten we gaan zoeken hoe we deze kinderen bijles kunnen geven. Als dat thuis niet mogelijk is dan maar op een andere plaats. Dan zal het deze kinderen duidelijk gemaakt moeten worden dat er meer lesuren per dag nodig zullen zijn. Het gaat om de toekomst van deze kinderen en daar zal door de ouders, leerkrachten en mij een oplossing voor moeten worden gezocht. Dat gaat geen een coronavirus tegenhouden.