2 juni 2023

Aanleg glasvezel op De Poortmannen begonnen

Eerste aansluitingen medio april (foto HLS Nu)

Eerste aansluitingen medio april (foto HLS Nu)

“De aanleg van het glasvezelnetwerk in Heeze-Leende vordert gestaag,” zo meldde Oscar Vinck, directielid van HSLnet  tijdens een speciaal belegde bijeenkomst om de pers te informeren over de voortgang van de glasvezel in Heeze-Leende.
In Heeze is de aanleg voltooid, in Leende en Sterksel nagenoeg. Zo’n 92 procent van de woningen is in huis aangesloten. Er zijn circa 3000 modems geïnstalleerd. Het netwerk draait stabiel met een beschikbaarheid van 99,9 procent.

Glashelder

Tegenslagen zijn er ook geweest. Glashelder, de provider van het eerste uur, is failliet. Volgens bronnen is de oorzaak gelegen in onderschatting van omvang van de service in de beginfase. De benodigde extra capaciteit heeft veel geld gekost. Ondanks dat spreekt directeur Oscar Vinck van HSLnet zijn bewondering uit voor het feit dat Glashelder de enige speler is geweest die in het project durfde te stappen, waar andere aanbieders de geboden kans niet grepen.

Oscar Vinck: “Over de partijen in het hele glasvezelproject bestaat soms onduidelijkheid. Je moet onderscheid maken tussen diensten (telefoon, internet, tv enz), apparatuur (POP’s, modems, kabel enz.) en de coöperatie met ledenraad, bestuur en directie enz.”

Nieuwe providers
Intussen heeft HSLnet met drie nieuwe dienstenaanbieders afspraken gemaakt: Plinq, Trined en Canal Digitaal, wat een opmaat betekent naar verdere variatie in aanbod.  Voor de afnemers komt er dus steeds meer te kiezen.
Ook worden mogelijkheden verkend van andere vormen van dienstverlening. Zo loopt er een pilot met ZuidZorg om consulten per beeldscherm te geven, iets dat met glasvezeltechniek beter kan dan met bestaande technieken.

De Poortmannen
De volgende stap ligt in de aansluiting van de drie bedrijventerreinen en buitengebieden, waar de behoefte maar ook de spreiding erg groot is. En dat bepaalt natuurlijk de kosten, die viermaal zo hoog zijn. De financiering is daarmee een flinke uitdaging. Voor de bedrijven op De Poortmannen is er goed nieuws: dankzij de bereidheid van vijf grote bedrijven om een investering te doen, kon de aanleg deze maand beginnen. Volgens verwachting is de eerste aansluiting half april actief. Voor de aangesloten bedrijven betekent dit een belangrijke verbetering van de bedrijfsprocessen. In totaal komen er op De Poortmannen 99 aansluitingen.
Kempenhaeghe, met circa 300 medewerkers een andere grote organisatie in de gemeente, is al eerder aangesloten.

Succesverhalen
Voor de verre uithoeken als Bruggerhuizen, Huisvenseweg, Pandijk en andere is volgens Oscar Vinck letterlijk en figuurlijk nog een hele weg te gaan. De graafcapaciteit is voldoende. De financiering moet echter komen van de nieuw aangesloten gebruikers. Dat vraagt tijd. Oscar Vinck: “De stemming is positief. De bijeenkomsten in Heeze en Leende zijn goed bezocht. De ledenraad is zeer betrokken en werkt hard. De reacties van gebruikers zijn positief. Dat is belangrijk voor verdere stappen.”

 

Laat wat van je horen

*