27 januari 2023

Aandacht voor verbreding snelweg A2

HEEZE – LEENDE – De verbreding van de snelweg A2 en het huidige ongewenste sluipverkeer door Heeze, Leende en Sterksel heeft bij het gemeentebestuur nog steeds de volle aandacht. Op donderdag 10 juli vond op uitnodiging van wethouder verkeerszaken Jos van Bree een overleg plaats met mevrouw Visser, lid Tweede Kamer VVD en in die functie woordvoerder verkeer. Bij dit overleg waren tevens aanwezig wethouder Carola Meuwissen van gemeente Cranendonck, verkeerskundige Berry Verlijsdonk en Anton Kirkels, lid Provinciale Staten VVD Limburg.

Het doel van het overleg was om de A2 Zuid, en dan met name de snelweg tussen Eindhoven en Weert, op de agenda te krijgen en de verkeersproblematiek voor met name de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck te benoemen. Van Bree legde uit wat tot nu is gebeurd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en welke zoektocht is gedaan naar tussentijdse oplossingen. Mevrouw Visser gaf aan dat de bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s, zoals Brainport Eindhoven, haar eerste prioriteit heeft. “Oplossingen als spitsmijden zijn prima, maar veelal tijdelijk van aard”, aldus het kamerlid. “Het mag er echter niet toe leiden dat er daardoor geen extra rijstrook op de A2 aangelegd mag worden. Want dat is de echte structurele oplossing.” De komende tijd gaat het gemeentebestuur verder met het lobbyen op bestuurlijk en politiek niveau.

Laat wat van je horen

*