16 augustus 2022

Aandacht voor mantelzorgers

HEEZE – LEENDE – In het tv-programma ‘Ik zorg voor jou’ biedt Peter van der Vorst samen met een zorgteam hulp aan mantelzorgers. Dit tv-programma is elke woensdag vanaf 6 januari 2016 wekelijks gedurende acht weken te zien op RTL4 van 21.30 tot 22.30 uur.

In dit programma worden acht mantelzorgers begeleid tijdens hun zoektocht naar meer balans tussen hun mantelzorgtaken en eigen leven.

Op zoek naar steun en advies?
Heeft u een mantelzorgvraag en behoefte aan advies en/of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn, mevrouw Gonnie van der Vorst, tel. (06) 51 86 13 54 of gonnievandervorst@cordaadwelzijn.nl.
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg, werkt mee aan dit programma door de inzet van expertise en de Mezzo mantelzorgcoach. Zie voor meer informatie www.mezzo.nl/ikzorgvoorjou.

Laat wat van je horen

*