27 januari 2023

Thema-avond geeft inzicht in vele vormen van dementie

rfggggggggggggea

Op woensdag 13 november 2013 is het Alzheimer Café in Maarheeze weer geopend. Gastspreker tijdens de thema-avond is drs. J.A.M. (Judith) Wilmer, klinisch geriater in het St. Catharinaziekenhuis Eindhoven. Ze gaat in op de verschillende vormen van dementie die er zijn.
De termen dementie en de ziekte van Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen waarbij er sprake is van een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk en lichamelijk functioneren. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook vormen die minder bekend zijn, zoals onder andere Vasculaire dementie, Fronto-temporale dementie en Lewy Body syndroom. Zijn er verschillen in diagnose en behandeling?

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp (cliënten, mantelzorgers, zorgverleners). Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze. De koffie staat klaar vanaf 19 uur, het programma begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.
Indien u niet beschikt over eigen vervoer, kunt u tegen een vergoeding van 2 euro binnen Maarheeze en 4 euro buiten Maarheeze, thuis worden opgehaald en teruggebracht.
Meer informatie: Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne tel. 0800 3333 888 gcj.baselmans@Landvanhorne.nl of Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE tel. 040 2973100.

Laat wat van je horen

*