4 februari 2023

Geslaagde jaarlijkse schietwedstrijd Sint Jorisgilde

Sint Joris

Sint Joris

Vandaag zondag 13 oktober 2013 was de jaarlijkse schietwedstrijd om vleesprijzen bij het Sint Jorisgilde Heeze. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden was er een geweldige opkomst. Veel gildebroeders en belangstellende waren naar het gildeterrein De Santen gekomen. Er was goed gezorgd voor een hapje en een drankje. Het was een heel geslaagde schietwedstrijd.
De uitslag van de wedstrijd was als volgt:

Grootgeweer: 1. Jan van Lierop sr., 2. Gerard Bernards, 3. Els Bijnen, 4. Jan van Lierop sr., 5. Antoon Ceelen, 6. Henk van Stipdonk, 7. Gerard Bernards, 8. Garard Bernards, 9. Peter Janssen, 10. Gijs Jacobs

Klein geweer: 1. Hans Kessels, 2. Gerard Bernards, 3. Toon Verguld, 4. Gerard Bernards, 5. Henk van Stipdonk, 6. Gerard Bernards, 7. André Kessels, 8. Hans Kessels, 9. Renno Guitjens, 10. Ad van Eersel, 11. Gerard Bernards, 12. Dirk van Lierop, 13. Wim Snoeijen

Met gildegroet.
Baas Deken
Rens Guitjens

Laat wat van je horen

*