23 maart 2023

CDA-Statenfractie tegen schaliegas

De CDA-Statenfractie heeft zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Brabant. “Bij twijfel niet inhalen,” vindt het CDA. “De kwaliteit van het drinkwater is in Brabant van uitmuntende kwaliteit. Dit is belangrijk voor onze inwoners en is ook de belangrijkste vestigingsfactor voor veel grote ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie. We willen deze waterkwaliteit en de economische bedrijvigheid die er mee samenhangt niet in de waagschaal stellen.”

Verder heeft de provincie een energieagenda vastgesteld die uitgaat van duurzame energie. Een deel van de Essentgelden wordt hiervoor via het nieuwe energiefonds ingezet. We zetten volop in op de omschakeling naar duurzaamheid en daar past wat het CDA betreft de winning van schaliegas niet bij.

De CDA Statenfractie komt met een motie om de provincie Brabant als geheel aan te merken als boorvrije zone voor schaliegas.

Bron: CDA

Laat wat van je horen

*