27 januari 2023

Locale land- en tuinbouw wil dichter bij consument staan

Poster D'as goed boeren

Poster D’as goed boeren

Op 4 juni vond in Heeze de aftrap plaats van Da’s Goed Boeren, een ZLTO-project om de burger meer te vertellen over de agrarische sector. Dat gebeurde met een streekontbijt bij het melkveehouderijbedrijf van de familie Vermeer in Heeze. Terwijl de genodigden aan de ontbijttafel konden genieten van brood, kaas, vis en fruit uit deze streek, werd informatie verstrekt over enkele ontwikkelingen in de agrarische sector.
Een belangrijke ontwikkeling is geweest dat de relatie tussen producent en consument totaal verdwenen is en dat producten in de prijsvechterswereld anoniem zijn geworden. De bedrijven van het ZLTO-project wil die band weer herstellen. Zij kiezen niet voor de grootschalige landbouw, zoals die als  antwoord op de voedselschaarste van midden vorige eeuw ontstaan is. Bedrijven die de landbouw grootschalig willen aanpakken, hebben hun uitbreiding in andere landen gezocht, zoals bijvoorbeeld rozenkwekers die in Afrika grote kwekerijen hebben opgezet.
Locale en regionale bedrijven willen kleinschalig en dicht bij de afnemer produceren. Ondernemers in de agrarische sector werken met hart en ziel aan hun producten en besteden veel aandacht aan zaken als duurzaamheid en milieuvriendelijk produceren. Ze willen dichter bij de consument staan om ‘gesleep’ met voedingsproducten te beperken. Ze realiseren zich dat de burger van vandaag de nodige kritische vragen heeft over voeding en fair trade. Daar willen ze graag een antwoord op geven. Dat is de doelstelling van het nieuwe initiatief ‘Da’s Goed Boeren’, die omschreven is in de agrarische structuurvisie van ZLTO.
Zie bijvoorbeeld de Landwinkel in Borkel en Schaft

 

 

Laat wat van je horen

*