23 maart 2023

Minder flitspalen, meer continu in werking

politieLagere kosten, snellere afhandeling en minder onderhoud. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van de digitale flitspaal. Het analoge ‘zusje’ verdwijnt binnen twee jaar volledig uit het Brabantse straatbeeld. Hiervoor in de plaats komt een beperkter aantal digitale flitspalen die 24/7 ‘draaien’.

De digitale flitspaal biedt de politie de nodige voordelen. Maar niet iedereen is blij met deze nieuwe variant. Twee digitale flitspalen bij een kruising in Aalst-Waalre zorgden de afgelopen maand voor commotie. “Als een digitale flitspaal een snelheidsovertreding vastlegt, zie je geen flits,” zegt Ed Hagen, chef van het team Verkeer bij de politie-eenheid Oost-Brabant. “Pas drie weken later valt bij de overtreder de acceptgiro op de mat. Automobilisten die regelmatig te hard rijden, komen dan voor onaangename verrassingen te staan.”

Frustratie bij overtreders

Dit speelde volgens Hagen ook bij de digitale flitspalen op de doorgaande weg door Aalst-Waalre: “Sommige automobilisten rijden hier steevast te hard. Doordat zij hier één en soms wel twee keer per dag geflitst worden, loopt het aantal boetes flink op. Ik begrijp de frustratie van deze overtreders, maar uiteindelijk staan deze palen er niet voor niets. De kruising in Aalst-Waalre behoort tot één van de gevaarlijkste kruisingen van Brabant.”

Persbericht

De politie stuurt voortaan bij de plaatsing van elke nieuwe digitale flitspaal onder meer een persbericht. “Ook als we een analoge flitspaal vervangen door een digitale variant,” vertelt Hagen. “We hopen hiermee zoveel mogelijk weggebruikers van deze veranderingen op de hoogte te brengen.”

Locaties flitspalen

Medio 2015 zijn alle analoge flitspalen in Brabant verdwenen. Ongeveer tweederde hiervan komt niet terug. “We kijken kritisch naar de plaats van de nieuwe, digitale flitspalen”, vertelt Van Coillie, analist Verkeer Oost-Brabant. “Op basis van een verkeersveiligheidsanalyse bepalen we samen met provincie en gemeenten de  geschiktste locaties. Verkeersveiligheid is hierbij het uitgangspunt en niet milieu of politiek. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet plaatsen van een digitale flitspaal ligt echter bij het Landelijk Parket Team Verkeer.”

Laat wat van je horen

*