7 februari 2023

Pastoor Somers overleden

Pastoor Somers Mutsaerts.

Emeritus pastoor J. Somers tijdens de Nicasiusviering op 11 juli 2010 (foto Margot van den Boer)


Vrijdagavond 15 februari overleed pastoor J. Somers. Hij is vredig ingeslapen. Hij was pastoor in Heeze van 1967 tot 1990. Tijdens zijn emeritaat ging hij nog vele eucharistievieringen voor. Zijn laatste mis was op 1 mei 2010 in de kapel van het Nicasiushuis. Tijdens de Nicasiusviering op het Nicasiusplekske op Kreijl nam hij afscheid van ‘zijn’ parochianen. Zijn laatste jaren woonde hij op Eikenburg in Eindhoven, waar hij op 91 jarig leeftijd overleed.  De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 23 februari 2013 om 10.30 uur in de Martinuskerk te Heeze, waarna begrafenis op het parochiekerkhof, met gilde-eer. Pastoor Somers was erelid van het Sint Jorisgilde. Gelegenheid tot afscheid nemen van 19 tot 20 uur in Rouwcentrum Fiddelaers, Spoorlaan 9c te Heeze op donderdag 21 februari en vrijdag 22 februari.

Laat wat van je horen

*