23 juli 2018

Vormsel Heeze

HEEZE – Anders dan in het verleden, vindt vanaf heden de voorbereiding op het Vormsel niet meer plaats op de scholen maar wordt dit buitenschools gedaan in de parochie.Tevens zal met ingang van het nieuwe schooljaar de vormseltoediening nog maar eens per 2 jaar plaatsvinden.

Op zaterdag 25 november 2017 om 19.00 uur zal Mgr. R. Mutsaerts naar Heeze komen voor de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten.

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee “ja” tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest.

Aanmelden
Hiervoorkunt u het inschrijfformulier http://www.parochienicasius.nl/images/OPGAVE_FORMULIER_VORMSEL_2017_Parochie_H.docx invullen en afgeven aan de pastorie Jan Deckerstraat 22 te Heeze of door te mailen naar vormsel@parochienicasius.nl.

AANMELDEN VOOR 1 SEPTEMBER 2017

Voorbereiding
De voorbereiding vindt plaats in het Martinushonk aan de linkerkant van de Martinuskerk (Jan Deckersstraat 24).
“We starten op 4 september om 20.00 uur met een ouderavond. Voor de kinderen vindt de voorbereiding steeds plaats op maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur. Met uitzondering van zondag 10 september waar de kinderen zich gaan voor stellen aan elkaar en al de andere mensen in de kerk. De kosten voor het gehele traject bedragen €40,-

Na het vormsel gaat het door
Bij het vormsel hoort ook een vervolgtraject: De laatste twee dinsdagavonden vinden plaats na het vormsel, in samenwerking met de M25 groep. Daarnaast gaan we met de hele groep naar de Power of Fire-dag in Den Bosch.  Ook bieden we de mogelijkheid om verder te gaan in van onze parochie!

Alvast opzoeken…
Als u uw kind wilt aanmelden, hebben we enkele gegevens nodig over de doop van uw kind. We vragen u naar de parochie, de plaats en de datum van het doopsel. Wij verzoeken u deze gegevens bij de aanmelding te vermelden. Vaak staan deze gegevens vermeld in het trouwboekje.
Hopelijk mogen we u, op de ouderavond 4 september om 20:00 uur in het Martinushonk begroeten.
Hierbij geven we jullie alvast alle data die belangrijk zijn voor het vormsel.”

Laat wat van je horen

*