21 oktober 2019

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen. Discussie raakt gemeenten.

Uit een vorige week gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2012  92,7 miljard euro is uitgeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan in 2011. Per hoofd van de bevolking is dat een bedrag van 5535 euro.
Een paar opvallende punten zijn:

  • Sterke groei uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Ook groei uitgaven aan ziekenhuiszorg en tandheelkundige zorg
  • Daling uitgaven aan huisartsenzorg, geneesmiddelen en kinderopvang

Vooral de uitgaven aan de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe. [Lees meer…]