22 januari 2021

Huurachterstand in coronacrisis? WoCom helpt!

wocomHEEZE – LEENDE – REGIO – Woningcorporatie vormt vangnet voor oudere en kwetsbare huurders

 

WoCom komt huurders, die door het coronavirus financieel in de knel komen, tegemoet. In deze onzekere tijd, met alle maatregelen die gelden, is de woningcorporatie zich bewust van haar maatschappelijk rol. Dit vertaalt ze onder andere in het aanpassen van de betalingsregels. Huurders die door het coronavirus hun huur niet of niet helemaal kunnen betalen, worden geholpen.

De impact van de coronacrisis is groot. Het kan zijn dat het inkomen van huurders helemaal of deels in gevaar komt. Doordat het werk wegvalt of als er sprake is van arbeidstijdsverkorting. Dit geldt ook voor de ZZP’ers waarvoor het niet langer mogelijk is om hun werk voort te zetten. De overheid zet een groot pakket aan maatregelen in om de economische gevolgen voor deze mensen te beperken. Ondanks deze maatregelen kunnen huurders tijdelijk of langer in de knel komen.

 

Uitstel van betaling of regeling

De woningcorporatie onderkent de bijzondere, kwetsbare positie van deze groep huurders. ,,We willen voor hen een vangnet vormen en zoeken per huurder naar een passende oplossing”, zegt Mirjam Kräwinkel. ,,Misschien helpt een betalingsregeling of een uitgestelde huurverplichting de huurder door deze moeilijke periode te komen.” Normaal gesproken gaat woCom ook in gesprek met huurders die betalingsproblemen hebben. ,,Maar nu zal dat aantal dus waarschijnlijk veel groter zijn”, verwacht de directeur-bestuurder. De corporatie roept huurders op om snel aan de bel te trekken als het betalen van de huur een probleem wordt. Hiervoor kunnen zij bellen op 0493-497666.

 

Geen huisuitzettingen

Wat er ook gebeurt: huurders hoeven zich geen zorgen te maken dat ze hun huis uit moeten. De woningcorporatie doet géén huisuitzettingen zolang de coronacrisis voortduurt. Behalve als er ook sprake is van criminele activiteiten of ernstige overlast. Wanneer huurachterstand ontstaat, gaat woCom in gesprek met de huurder. Door snel en persoonlijk contact namen huurachterstanden en uitzettingen als gevolg daarvan gelukkig al elk jaar af.

 

Bellen naar oudere huurders

De woningcorporatie wil er juist nu extra voor de samenleving zijn. “Zo bellen we oudere en kwetsbare huurders. Gewoon om te vragen hoe het met ze gaat. En of wij, als woCom, iets kunnen betekenen.” Daarnaast ondersteunt de corporatie lokale initiatieven die mensen en diensten met elkaar verbinden.

 

Heeze-Leende slaagt in huisvesten Statushouders

gemeente Heeze-LeendeSterksel verwelkomt vijf statushouders in “De Heerlykheid”

Heeze-Leende moest in 2017 van het Rijk nog 33 statushouders huisvesten. Dit betrof nog 21 statushouders waarvoor de gemeente in 2016 geen woonruimte kon vinden en 12 statushouders die de gemeente als taakstelling van het Rijk had gekregen voor de eerste helft van 2017. Heeze-Leende is hierin nu geslaagd, door samen met woningcorporatie woCom naar creatieve oplossingen te zoeken.

Creatieve oplossingen
De laatste statushouders zijn recent gehuisvest in ‘De Heerlykheid’. WoCom heeft de horecaruimte in Sterksel, die al geruime tijd leeg stond, geschikt gemaakt voor de huisvesting van maximaal 5 bewoners. De gemeente heeft vorig jaar vergunning verleend voor de verbouwing en vrijstelling van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal tien jaar. Alle 33 mensen zijn nu gehuisvest waardoor Heeze-Leende aan haar taakstelling van het Rijk voldoet.

Burgemeester blij met resultaat
Burgemeester Paul Verhoeven: “Het behalen van de taakstelling heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost. Omdat de gemeente Heeze-Leende weinig sociale huurwoningen heeft, moesten we naarstig op zoek naar alternatieven. Daarbij is gezorgd voor spreiding over de kernen. En probeerden we te voorkomen dat de huisvesting van statushouders tot gevolg zou hebben dat voor andere mensen de kansen op een huurwoning vrijwel nihil werden. De gemeente onderzocht samen met woningcorporatie woCom of er andere mogelijkheden voor huisvesting van statushouders zijn dan de reguliere sociale huurwoningen. De verbouwing van het pand ‘De Heerlykheid’ is één van deze mogelijkheden. In goede samenwerking met woCom, zijn we hierin nu geslaagd en dat stemt mij zeer tevreden.”

Nu de gemeente aan haar taakstelling heeft voldaan, is het ook niet meer noodzakelijk voor woCom om de panden aan de Tinnegieter en de Ambachten aan te kopen. De nieuwe taakstelling voor de tweede helft van het jaar is ook al bekend: de gemeente Heeze-Leende moet in de tweede helft van 2017 tien statushouders huisvesten.