2 juli 2020

Week van de Hoogbegaafdheid: 11 t/m 19 maart 2017

Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd; dat is 1 op de 50 mensen. Intelligentie is een essentieel onderdeel van hoogbegaafdheid, maar het is méér dan alleen een hoog IQ. Gedrevenheid, autonomie, creativiteit, sensitiviteit zijn andere aspecten van hoogbegaafdheid die vaak genoemd worden. Mensen die hoogbegaafd zijn kunnen veel betekenen voor hun omgeving of de maatschappij indien zij in staat worden gesteld hun kennis en kunde optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Het is daarom belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat ervoor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen, want dat gaat niet vanzelf. Tijdens de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’ worden bijna 100 activiteiten door het hele land georganiseerd, want hoogbegaafdheid komt overal voor!

Het team achter de Week van de Hoogbegaafdheid biedt een platform waar de organisatoren van de activiteiten hun evenement plaatsen. Er zijn dit jaar opnieuw veel activiteiten aangemeld en deze staan getoond op de kaart van Nederland en België, op www.weekvandehoogbegaafdheid.nlen www.weekvandehoogbegaafdheid.be. De activiteiten zijn heel divers: van symposia tot informatieve lezingen of koffiemomentjes met hoogbegaafdheidsspecialisten. Er zijn activiteiten voor kinderen, ouders, hoogbegaafde volwassenen, professionals en andere belangstellenden.
 
Tijdens ‘De week van de Hoogbegaafdheid’ staat het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid centraal. Op diverse plaatsen in Nederland en België kunnen mensen deelnemen aan activiteiten die een rechtstreekse link hebben met hoogbegaafdheid. Hierdoor vergroten zij hun kennis en kunnen ze sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid herkennen bij zichzelf, hun kind of bijvoorbeeld een collega.

Deze week wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), Rianne van de Ven Coaching &Consultingen iQBegrijp/iQMaak