2 juli 2020

Onderhoud wegen 2016 en kleine ergernissen

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende heeft ca. 1,37 miljoen m² aan verhardingen in beheer. Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan haar gemeentelijke wegen. Daarvoor worden jaarlijks onderhouds- en rehabilitatiewerkzaamheden (reconstructies en herinrichtingen) uitgevoerd. Burgemeester en wethouders stellen met inachtneming van het beschikbare budget het programma vast.
Het beschikbare budget maakt het dit jaar niet mogelijk om al het benodigde onderhoud te realiseren. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Daarbij gehanteerde criteria zijn onder andere veiligheid voor de weggebruiker en voorkomen van kapitaalvernietiging. Dit jaar worden er vooral conserveringsmaatregelen, plaatselijke maatregelen en enkele deklagen vervangingen uitgevoerd. Het asfaltonderhoud wordt uitgevoerd door Mouwrik Waardenburg bv en het elementenonderhoud door Den Ouden Groep (voorheen Reiling Sterksel).
Naast het onderhoud worden kIeine ergernissen van burgers geïnventariseerd, besproken en aangepakt. Deze lijst van ergernissen komt tot stand in samenspraak met de betrokken dorpsraden, het ZLTO en de Stichting Senioren Belangen. Het gaat dan om klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. Op 17 mei 2016 hebben de deelnemers gezamenlijk bepaald hoe en waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het derde kwartaal van 2016. Op de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden worden de bewoners en ondernemers door middel van brieven op de hoogte gesteld.