12 augustus 2020

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende 150913-26 (32)       

zaterdag 1 augustus  : nog steeds gèèn mis in het Leenderhof.

 

zondag 2 augustus om 10.00 uur: hoogmis.

Jan-Willem Braun en Anneke Braun–van de Nieuwenhof.

Overleden ouders Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen.

Ad Bergmans.

Overleden ouders Jan en Frida van Dijk- Gerlings.

Ook vermelden we de misintenties van 5 april jl.

Willem Engelen en Hanne Engelen-Bax.

Toon Smulders als jaargetijde.

Adriaan van Hooff en overleden familie van Hooff-Swinkels.

Overleden ouders van Meijl-Meulendijks en zoon Rinus.

Gèrard Rutten als jaargetijde en Antonetta Rutten-Lijten.

Ad Bergmans.

Overleden ouders Jan en Frida van Dijk- Gerlings.

Clasien Weekers-Vromans.

Hendrikus Spoorenberg.

Rein van Asten en Marie van Asten-Guitjens.

Jan van Mierlo als jaargetijde.

Overleden ouders De Groot-van der Sande, zoon Piet  en dochter Riek.

Truus en Piet Bax.

Kerkberichten

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

HEEZE – De eucharistievieringen tot 20 december zijn als volgt:

Dinsdag 11 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 12 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 13 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 15 december 2018, 19:00 uur Eucharistieviering
Intenties:Henk en Greet Janssen-Verhaak; Harry van Werde; Piet Ceelen;

Zondag 16 december 2018, 11.00 uur Eucharistieviering aansluitend OPENING BUITENKERSTSTAL
Intenties: Hanneke Sprengers; Germaine Jansen; Wim en Drina Snoeyen-v.d. Wildenberg; Leden en overleden leden KBO Heeze;

Dinsdag 18 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 19 december 2018, 19.00 uur BOETEVIERING, aansluitend Eucharistieviering

Donderdag 20 december 2018, 08.30 uur Eucharistieviering

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Vrijdag 23 november om 19.30 uur: eucharistieviering met de leden van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara n.a.v. hun patronessen.
Intentie: Levende en overleden leden van het gilde, met name Mien Cardinaal en Jan van Mierlo.

Zaterdag 24 november om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Met medewerking van de Torenzangers.
Jan de Win.

Zondag 25 november : Hoogfeest van Christus Koning. Om 10.00 uur: plechtige hoogmis met medewerking van dames-én mannenkoor, waarbij zij hun patrones de H. Cecilia gedenken.
Anneke Vogels- Notten en Petronella Vogels.
An van der Zanden- Kuijpers.
Harrie Bax en dochter Nellie Maas en schoondochter Yvonne.
Mien Cardinaal- Peek.
Overleden ouders Scheepers-Smulders en Mariet en Ria, de dochters.
Toon van der Sande en Diny van der Sande-Kerkhofs.
Jan van den Berg en Gonnie van den Berg-Liebregts.
Frans Michielsen.

Zondag 25 november om 16.30 uur: Italiaans najaarsconcert, verzorgd door het Heezer Vocaal Ensemble.

MEDEDELING
(1) Op zondag 25 november om 13.00 uur: doop van Suze van den Eijnden, dochter van Rob van den Eijnden en Karlijn van den Enden én zusje van Lize.
(2) Op dinsdag 27 november is van 10.30 uur tot 11.30 uur weer de bijeenkomst “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Hartelijk welkom aan allen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kopje koffie/thee steun en bemoediging bij elkaar willen vinden.

Kerkberichten Leende

LEENDE – 3e zondag van de adevent
zaterdag 16 december : om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof
intentie van de aanwezigen

zondag 17 december om 10.00 uur: hoogmis.
Anneke en Vogels en Petronella Vogels.
Overleden familie Vogels-Notten.
Overleden ouders de Waal, kinderen en hun kleinkind.
Gerard Kees als jaargetijde.
Toos Verhoeven-van Weert en overleden broers en zusters.
Jan Vlassak vanwege zijn verjaardag.
Antonius Waltherus Nicolaas Kerkhofs.

zondag 17 december om 14.00 uur: Kerstconcert verzorgd door het “Leends Accoord”.

MEDEDELING
(1) Op dinsdag 19 december is er weer een bijeenkomst van “Op de koffie/thee bij de pastoor”. Dit is een gezellig samenzijn voor mensen die hun partner verloren zijn. Dit samenzijn is vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur in de pastorie. U bent van harte welkom.
(2) Adventsactie. Mogen wij u hierop attenderen? Het bijeengebrachte geld gaat volledig en rechtstreeks naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. In de Nieuwsbrief van december staat hierover meer informatie. Enveloppen voor uw bijdrage liggen achter in de kerk én in de Mariakapel. Wilt u de envelop in de collectebus deponeren of in de deurbrievenbus van de pastorie? Dank voor uw bijdrage.
(3) Op dinsdag 19 december om 13.00 uur: KERSTVIERING voor de leden van de K.B.O. m.m.v. De Torenzangers.
Intentie: voor de levende en overleden leden van de K.B.O.

Kerkberichten Sterksel

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)
Zaterdag 25 november is er om 19.00 uur in de kerk van Sterksel een gezongen eucharistieviering.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Albert en Judith Jacobs-Tromp.
Henk van Asten.
Van het kerkkoor van wegen de patroondag van de H. Cecilia voor de overleden koorleden en in het bijzonder voor: Leo van Oss, Woutera van Middelaar en Sjef Olislagers die dit jaar overleden zijn.

kerk sterksel 140615-11 (2)Zondag 26 november Brabantse Open Kerkendag. Ook deze kerk heeft haar deur dan open van 14.00 uur tot 16.30 uur.

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)

STERKSEL – Mededelingen:

Zaterdag 14 mei openen zij met een eucharistieviering het Pinksterweekeinde.
De dienst begint om 18.00 uur dus om 6 uur!
Na de dienst wordt de Kermis feestelijk geopend.

Zondag 15 mei is er een gezongen Hoogmis om 9.30 uur met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor dit weekeinde zijn voor ;
Jan en Bertha Reiling-Lensinck.
Ouders Tielen- van de Laar en overleden familieleden.
In dit weekeinde wordt er een open schaal collecte gehouden voor “Week Nederlandse Missionarissen.”

Op de Zondagen in de meimaand is er om 14.30 uur Rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakeweg. U bent hier van harte bij uitgenodigd.