13 december 2018

Ontmoet de prehistorie bij Leenderstrijp

Pingoruine (c) margot van den boer

Pingoruine (c) margot van den boer

HEEZE LEENDE – Je hoeft helemaal niet zo ver te gaan om met eigen ogen de restanten uit de ijstijd te zien. Een wandeling met de natuurgidsen van IVN Heeze-Leende in de omgeving van Leenderstrijp is voldoende om een indruk te krijgen van de krachten van de natuur. “We gaan o.a. naar het Klein Hasselsven om de overblijfselen van een pingoruïne te zien. Maar ook verhalen uit een minder ver verleden zullen aan de orde komen. Een beetje historie en veel natuur, dat kunnen de deelnemers aan de publiekswandeling verwachten op zondag 16 december. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het einde van de Heerstraat voorbij het boswachtershuisje.

Het Klein Hasselsven, oftewel Klokven, is een zogenaamde pingoruïne uit de ijstijd. Pingo’s zijn ontstaan in de ijstijd doordat grondwater omhoog kwam en onder het oppervlakte van de toendra bevroor. Daarbij werd de zandlaag omhoog en in zijwaartse richting geduwd en vormde een heuvel die door de eskimo’s “pingo” werd genoemd. Na het smelten van het ijs klapte de heuvel als het ware ineen en ontstond er een kuil met water en opstaande randen.
Na het bezoek aan het Klokven lopen we langs de vleermuizenkelder, een restant uit de tweede wereldoorlog. In de verte zie je de molen, een typische heimolen. De legende over de klokken uit de oude Sint-Janskapel zal zeker niet ontbreken.
Het wordt een aangename wandeling voor het hele gezin in de mooie natuur van Leenderstrijp. Deelname is gratis.”

Voor meer informatie zie de website van het IVN: www.ivn.nl/heeze-leende

Lezing IVN: Diersporen vertellen een verhaal

 

Annemarie Diepenbeek

Annemarie Diepenbeek

HEEZE – Op woensdag 28 november houdt Annemarie van Diepenbeek een lezing over Diersporen in het IVN-gebouw, de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het begint om 20.00 uur. Er is koffie vanaf 19.45 uur. Als je erbij wilt zijn dan is het aan te bevelen om op tijd te komen, want vol=vol.

Sporen081018_0859

Betrapt, door de afdruk in het zand                       (c) margot van den boer

 

Op het moment dat alle wandelaars verdwenen zijn, speelt zich in het bos en het veld heel wat af. Zelfs in de eigen achtertuin en in het stadspark vinden onder de nachtelijke sterrenhemel miniatuurdrama’s, stoeipartijen en feestmaaltijden plaats, waaraan wij mensen part noch deel hebben. Immers, wilde dieren zijn schuw en ze houden zich verborgen voor de mens. Toch kan de oplettende wandelaar die aanwezigheid van veel dieren zien als hij de sporen maar weet te herkennen. Diersporen vertellen welk dier hier was, wat het deed, wat het gegeten heeft, hoe het woont en leeft.
Diersporen geven een extra dimensie aan het buiten zijn; zij zijn de stille getuigen van die andere, zonder kompas en routebeschrijving vaak ’s nachts op pad zijnde wandelaars. Na deze lezing herken je de die tekenen beter en dat maakt elke natuurwandeling leuker en spannender.

Annemarie van Diepenbeek is de grootste Nederlandse expert op het gebied van diersporen en Europese zoogdieren. Als veldbiologe houdt zij zich vooral bezig met zoogdieren, reptielen en amfibieën en hun sporen. Zij heeft diverse veldgidsen op dit gebied op haar naam staan.
De lezing is een introductie in het brede scala aan sporen van inheemse zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Te denken valt aan loopsporen, vraat- en prooiresten, uitwerpselen, zoel- en zandbaden, veren en vervellingen, veeg- en schuursporen, holen en nesten.
Voor meer informatie: zie www.ivn.nl/heeze-leende

Wandelen naar het geheimzinnige Bultven

 

 

Lange Bleek Foto Ko Dousma

Lange Bleek Foto Ko Dousma

HEEZE – LEENDE – STERKSEL – Wat gaat er boven een lekkere herfstwandeling door het bos? Beetje mist, de lucht van vochtige aarde en natuurlijk paddenstoelen. En waar kan je dat het beste beleven dan bij de Lange Bleek gemeente Sterksel, samen met de natuurgidsen van IVN Heeze-Leende? Op zondag 18 november is er weer een wandeling voor het hele gezin. Vertrek om 14.00 uur vanaf het monument hoek Vlaamseweg / Lange Bleek.

Het natuurgebied Lange Bleek is een stuk natuur van ca. 280 ha met een zeer grote biodiversiteit. Er ligt een ven, het Bultven, er is heide, grasland, akkerland en bossen. Het gebied is zeer veelzijdig in soorten van zowel flora als fauna.  Het sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide.

Villa Elias Foto Heemkundekring HLZ

Villa Elias Foto Heemkundekring HLZ

De Lange Bleek heeft enkele heidevelden, diverse bosgebieden en een mooie heuvelachtige overgang naar het Peelven. En niet te vergeten een prachtig ven met een eilandje middenin het gebied. Een aantal oude wandelpaden completeren het geheel. Het ven is bekend onder de namen Bultven of Eliasven. Midden in het gebied kunt u nog de funderingsresten van een formidabele villa aantreffen van de joodse fabrikantenfamilie Elias, waarnaar het meertje genoemd is. Het gebied kent een bewogen geschiedenis. Wat de natuur betreft: sinds de opschoning van het ven groeit er weer gagel, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Verder groeien er bijzondere struiken in de buurt van de vroegere villa. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen. Een uniek gebied om in de herfstsfeer te komen.

In januari start de nieuwe Natuurcursus, een opstapcursus voor wie iets meer van de natuur wil weten. De cursus loopt van eind januari tot half oktober 2019. Voor meer informatie hierover en over de IVN-wandelingen: zie www.ivn.nl/heeze-leende

Roofvogel-expert in ‘t Perron

Visarend, foto WikiImages

Visarend, foto WikiImages

HEEZE – Op donderdag 18 oktober is Henk Sierdsema te gast in ’t Perron in Heeze voor een lezing over roofvogels. De avond wordt georganiseerd door de vogelgroep van IVN Heeze-Leende. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Henk Sierdsema is geen onbekende voor vogelliefhebbers. Vorig jaar hield hij nog een lezing in het IVN-gebouw over “Roofvogels in Nederland”. Het bleek een schot in de roos te zijn. Er kwamen meer belangstellenden opdagen dan er plaatsen waren in de Sleutelbloem. Daarom komt Sierdsema opnieuw naar Heeze.
Henk Sierdsema, van huis uit bioloog, is senior onderzoeker van Sovon Nederland. Hij is (roof)vogelkenner bij uitstek en geeft regelmatig lezingen.

Oehoe, foto Silke

Oehoe, foto Silke

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de lezing. Voorkennis is niet nodig. Ook als je de lezing van Henk Sierdsema eerder gehoord hebt dan is een bezoek aan ’t Perron aan te bevelen, omdat geen enkele lezing van Sierdsema gelijk is aan de vorige. Alleen al zijn prachtige foto’s zijn zeer de moeite waard! Tijdens de lezing zullen allerlei soorten roofvogels de revue passeren, met speciale aandacht voor de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. In Nederland komen 16 soorten roofvogels wijdverspreid voor.

Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

De Lange Bleek in Sterksel

HEEZE – STERKSEL – In september 2016 is onder andere Marco Wijnands gestart met een Natuur Gidsen Opleiding. Deze NGO duurt 2 jaar en deelnemers komen uit diverse IVN afdelingen uit ZuidOost Brabant, zoals de IVN afdelingen uit Asten-Someren, Geldrop, Laarbeek, Heeze-Leende, Nuenen en Helmond.
In totaal zijn er 27 afstuderende cursisten.

Marco: “Eén van de opdrachten was om een natuurgebied te observeren en hier een verslag van uit te brengen.
Samen met 2 andere cursisten is onze keuze gevallen op de Lange Bleek in Sterksel een natuurgebied van ca. 293ha.
Dit veelzijdige natuurgebied bestaat uit heide, loof- en naaldbossen en een ven. Dit ven heet het Bultven maar wordt in de volksmond ook vaak Eliasven genoemd. Dit naar één van de vorige eigenaren van dit huidige natuurgebied.
Deze naam heeft mijn aandacht getrokken omdat ik zelf uit Eindhoven kom en vroeger heb gespeeld op het oude fabrieksterrein van de voormalige Stoomlinnenfabriek Elias.

Uiteindelijk ben ik meer te weten gekomen over deze familie en het gebied.
Zij hebben in 1926 een Landhuisje of ook wel een jachthuisje laten bouwen voor een broer van de eigenaar die van jagen hield. Architect was C. Smit uit Eindhoven. In 1927 verrees een Boerderij van architect A. Clement uit Eindhoven. Deze worden op dit moment nog steeds bewoond.

Villa Elias achterzijde

Villa Elias achterzijde

In 1931 bouwden zij een landhuis als zomerverblijf heden ten dage Villa Elias genoemd.
Dit buitenhuis was van de hand van architect P.B. van Heugten uit Eindhoven.
Deze gegevens waren tot voor kort niet bekend, maar heb ik na veel speurwerk en medewerking van anderen boven water weten te krijgen, samen met originele bouwaanvragen en de daarbij behorende bouwtekeningen.
Van de familie heb ik uiteindelijk ook nog een foto ontvangen van de voorzijde van het buitenhuis. De foto die tot nu toe alleen bekend was is namelijk van de achterzijde.

Villa Elias voorzijde

Villa Elias voorzijde

De auto’s staan aan de voorzijde van het gebouw en de restanten van de fundaties van nu.
Dit is namelijk uit de bouwtekening te halen.

 

Deze informatie en meer over het gebied wil ik graag met iedereen delen en heb het daarom op 2 informatieborden laten zetten in samenwerking met Brabants Landschap.

Deze informatieborden worden op zaterdag 2 juni om 13:30 uur onthuld op de Lange Bleek. Deze onthulling zal worden gedaan en bijgewoond door de nazaten van de familie Elias.
Tevens is dit voor alle belangstellende bij te wonen.”

Meer over het gebied is te lezen op www.langebleek.nl

IVN : Op zoek naar de mystery guest in de Pan: de ijsvogel

ijsvogel Joe MatthewsHEEZE – LEENDE – Op zondag 15 april organiseert IVN Heeze-Leende weer een publiekswandeling. “We gaan dan onder andere op zoek naar de grote onbekende, de ijsvogel. Je weet dat hij er is, maar je bent al blij met een blauwe flits. Maar er is meer te zien. Onder leiding van een deskundige natuurgids wandelt u door het natuurgebied van de Pan in Sterksel. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij het Sterksels Kanaal aan de Panweg in Maarheeze.”

De naam “De Pan” geeft al aan dat er een laag gelegen gebied in voorkomt. Door het gebied stroomt de Sterkselse Aa, een kleine maar sterk slingerende beek die van belang is vanwege het voorkomen van enkele zeldzame vissoorten. Het beekdal is landschappelijk goed bewaard gebleven. Het Landgoed De Pan bestaat vooral uit droog naaldbos, graslanden en loofbos langs het Sterksels kanaal. Ook ligt er vlak bij een aardig open heideveldje, de Hoef genaamd.

In de Pan zijn op zeer korte afstand diverse landschapstypen te beleven. Het is een zeer vogelrijk gebied en de eerste vogelzang zal mogelijk al te horen zijn tijdens de wandeling. Voorkomende vogelsoorten zijn o.a. diverse spechtensoorten, gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, geelgors, zwartkopje en de tuinfluiter. Beloven kunnen we het niet, maar misschien zien we de ijsvogel wel!
De deelname aan de wandeling is gratis. Voor een overzicht van alle wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Wilde Orchideeën, een wereld apart

IVN

IVN

HEEZE – LEENDE – Grote kans dat u bij het horen van namen als harlekijn, bosvogeltje, soldaatje en vrouwenschoentje niet meteen aan orchideeën denkt. Toch behoren zij wel degelijk tot deze familie die enorm gevarieerd is en overal op de wereld voorkomt. De orchideeënfamilie is een van de grootste plantenfamilies op aarde. Het aantal soorten wordt op zo rond de 20.000 geschat. Een enorm boeiende wereld!

Om een tipje van de sluier te lichten organiseert de cursuswerkgroep van IVN Heeze-Leende in het kader van haar 40-jarig bestaan een lezing over Wilde Orchideeën. De lezing vindt plaats op maandag 12 maart in de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze en wordt gegeven door Jean Claessens en Jaques Kleynen. Dit zijn de schrijvers van het boek “The Flower of the European Orchid”, een standaardwerk voor iedereen die serieus in het bestuderen van orchideeën geïnteresseerd is. In de lezing gaan ze in op de opbouw van de bloem, op de relatie tussen orchidee en bestuiver en laten ze specifieke orchideeën zien aan de hand van unieke foto’s en video’s. Voor de orchideeënliefhebber een lezing om van te smullen! De avond wordt gehouden in de Sleutelbloem en begint om 20.00 uur.

Jean Claessens en Jaques Kleynen, afkomstig uit Geulle, het paradijs van de orchideeën in Nederland, zijn samen opgegroeid en hebben allebei pedagogiek gestudeerd. Pas laat zijn ze zich voor orchideeën gaan interesseren. Citaat Claessens: “Orchideeën zijn niet alleen schitterend om te zien, het zijn ook heel ingenieus georganiseerde planten, die met een breed arsenaal aan trucs -nectar, geurstoffen, vorm- optimaal proberen te profiteren van het bezoek van vooral insecten, die ze aantrekken”.

Bij de lezing zal geïnventariseerd worden of er belangstelling is voor een vervolg in de vorm van een extra lesavond (16 mei) over orchideeën plus een dagexcursie naar Thier de Lanaye in België, net op de grens bij Maastricht (19 mei).

Graag van tevoren opgeven bij de cursusgroep: Corrie Vincent tel. 040-8482844 of 06-33802188 of via mail corrie.vincent@hslnet.nl

Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende