8 december 2019

Helpt u ook mee collecteren voor mensen met epilepsie?

HEEZE – Van 6 tot en met 11 juni 2016 vindt de jaarlijkse collecte van het Epilepsiefonds plaats. Om door te kunnen gaan met de epilepsiebestrijding kan het Epilepsiefonds de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan worden opgehaald voor mensen met epilepsie.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen.

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoeken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

Doe mee
Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in de tweede week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via www.ikgacollecteren.nl. U kunt ook contact opnemen met Lilian Bongers (collecteleider Heeze voor het Epilepsiefonds), telefoon 040 2 86 10 87 of via een mailbericht naar collectenef@gmail.com