31 maart 2020

Volgorde Pecha Kucha avond

HEEZE – LEENDE – Pecha Kucha avond in Heeze-Leende als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Pecha-Kucha-BDZes minuten en 40 seconden? Dat is niet veel tijd om een verhaal te vertellen. Huidige gemeenteraadsleden van 8 politieke partijen in Heeze-Leende gaan het proberen! Met behulp van 20 dia’s, elk niet langer dan 20 seconden in beeld, delen zij met de bezoekers, hun verhaal, hun ideeën en hun programma. En in 400 seconden, moet de spreker klaar zijn met zijn of haar verhaal. Want de spelregels zijn streng en de klok is onverbiddelijk!

Pecha Kucha
Wereldwijd worden er Pecha Kucha avonden georganiseerd. Het idee kwam uit Japan, waar Pecha Kucha (spreek uit: petsja-koetsja) eigenlijk Prietpraat betekent. Maar het is veel meer dan dat! Het format dwingt de spreker om op een creatieve manier en in korte tijd, een voordracht te houden. En voor de luisteraar is het een prettige manier om in korte tijd interessante informatie te vergaren, met beeld erbij.

Vrienden van de Bieb en Pecha Kucha
Vrienden van de Bieb werkt samen met Bibliotheek Dommeldal, die ervaring heeft met Pecha Kucha avonden. De afgelopen jaren organiseerde zij er al drie met “gewone” dorpsgenoten die volgens de Pecha Kucha methode in de Bibliotheek kwamen vertellen over hun passie, hun hobby of een bijzondere gebeurtenis.

Op donderdag 22 februari om 20.00 uur is de eerste Pecha Kucha politieke avond, in Dorpshuis ’t Perron in Heeze. De burgemeester van Heeze-Leende gaat bij de aanvang van de openbare raadsinformatiebijeenkomst op maandag 5 februari met een loting de volgorde bepalen waarin de partijen hun verhaal gaan doen op 22 februari. Zelf zal burgemeester Paul Verhoeven de avond openen met zijn Pecha Kucha-verhaal! Er is voldoende gelegenheid om na de presentaties in debat te gaan met de lijsttrekkers.

Pecha Kucha Politiek: overtuigend, want kort maar krachtig!

Nieuw verkiezingsprogramma D66 in Heeze-Leende

D66pr-286x286HEEZE – LEENDE – “Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeente Heeze-Leende is klaar!
Deze keer hebben we samen met de andere fracties van D66 in de regio een programma opgesteld aan de hand van een toekomstbeeld voor de regio en wat er daarvoor moet gebeuren in onze gemeente.

Alles begint bij Goed Bestuur in onze eigen gemeente.
Daarvoor is allereerst groot draagvlak onder de inwoners nodig.
Momenteel is dat er niet en bestaat de coalitie die het college vormt uit 3 partijen die slechts 8 van de 17 zetels bezetten in de raad.
Dit leidt tot angstig , krampachtig bestuur, waarbij geen visionair beleid kan worden gevoerd.

D66 is voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, waardoor zo veel mogelijk partijen dit kunnen steunen, we zijn het immers op de meeste hoofdlijnen best eens.
Daarbij worden dan de beste bestuurders gezocht voor de job.
Leest u ons programma, hoe wij hieraan inhoud willen gaan geven en ga op 21 maart naar de stembus om ons de kans te geven het beter te doen!”

https://heeze-leende.d66.nl/content/uploads/sites/155/2014/03/Verkiezingsprogramma-D66-Gemeenteraadsverkiezingen-2018-HL-v2.1.pdf

Nico van der Palen: lijsttrekker LOKAAL Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Het bestuur van LOKAAL Heeze-Leende maakt bekend dat Nico van der Palen is benoemd tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Nico van der PalenDe huidige fractievoorzitter van LOKAAL Heeze-Leende wil graag nog een volgende periode in de gemeenteraad plaatsnemen, omdat hij vindt dat zijn werk nog niet af is.

“Ik wil, met behulp van de kiezers, van LOKAAL Heeze-Leende de grootste partij maken, zodat we na de verkiezingen mee kunnen praten en onze stempel kunnen zetten op het te maken beleid en de uitvoering daarvan”, aldus de ambitieuze lijsttrekker.

De kernpunten van het verkiezingsprogramma zijn bekend en de uitwerking hiervan in een definitieve vorm wordt eind januari 2018 gepresenteerd.
Ook de lijst met kandidaten voor de verkiezingen is zo goed als afgerond. De huidige kern heeft aangegeven te willen doorgaan. Daarnaast hebben zich nieuwe mensen aangemeld ter versterking van de top tien van de lijst. Ook de grote groep vaste aanhangers heeft zich wederom bereid verklaard om hun steun te verlenen en zodoende de ambities van LOKAAL Heeze-Leende waar te maken.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot campagneleider, Dennis Keuten, tel 06-23006222 of dl.keuten@hslnet.nl

Dorpsraad Leende

dorpsraad leendeLEENDE – De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma.

De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

D66 : 50 jaar jong!

downloadHEEZE – LEENDE – “In de 50 jaar dat D66 bestaat is politiek misschien nog nooit zo relevant geweest als nu. Immigratie, milieu, zorg, technische vooruitgang maar ook lagere economische groei vragen om antwoorden van bestuurders en beleidsmakers. Maar niet zonder de burger daarin mee te nemen want die maken anders een eigen keuze, zoals de recente Brexit aantoont.

De combinatie van een meer populistische en behoudende tijdgeest met directe democratie is geen gemakkelijke. Het stelt D66 voor de uitdaging na te denken over de eigen grondbeginselen. Ook de politieke koers staat ter discussie, met recente geluiden uit het land dat het wel wat minder liberaal en meer sociaal kan. Gelukkig dat er na 50 jaar nog steeds discussie is en hierin willen we jullie graag meenemen.

Eind oktober vindt het jubileum Congres plaats, waar ongetwijfeld veel amendementen gaan komen op het verkiezingsprogramma. Het zou leuk zijn als we er met een flinke groep uit De Kempen zijn dus meld je vooral snel aan.
Ook zijn we al druk bezig met de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, eerste aanzetten voor programma’s, kieslijsten etc zijn in de maak. We nodigen alle leden nadrukkelijk uit hier ook een bijdrage te leveren, meld je bij de lokale fractie of bij ons als Bestuur.

Maar eerst staat onze Algemene Afdelingsvergadering op de agenda. We hebben een ontzettend leuke avond voor de boeg met landelijke en regionale sprekers over “Bereikbaarheid in Zuidoost Brabant” en aansluitend een barbecue. De uitnodiging hebben jullie inmiddels ontvangen, schrijf je snel in zodat we weten met hoeveel we zijn. Deze avond staat trouwens ook open voor introducés.

Houd de website en agenda in de gaten en mis niks van de activiteiten die D66 regio Kempen organiseert”, aldus Marion Hinderdael, voorzitter.