21 september 2020

Lokale ergernissen

gemeente Heeze-Leende“Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente. Op de homepage klikt u op ‘Melding of klacht’.

De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2019 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt als volgt, publiceren, inventariseren, prioriteren, uitvoeren.

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 22 februari 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 22 februari 2019 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:

Tussen 22 februari en 15 maart bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 22 maart krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 26 maart 2019. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,– kunnen verrichten in 2019 worden uitgevoerd.

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.

Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar de website van de gemeente en klik op ‘melding of klacht’, vul het formulier in en druk op verzenden. Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400.”

Heeze-Leende stelt geld beschikbaar voor oplossen kleine ergernissen

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Ook dit jaar stelt gemeente Heeze-Leende weer geld beschikbaar voor het oplossen van kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen.

Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!
Met enige regelmaat krijgt de gemeente Heeze-Leende meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente, www.heeze-leende.nl. Rechts in het ‘Direct regelen’ menu klikt u op ‘Klachten en meldingen’. Ook kunt u klachten en meldingen 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app. Deze downloadt u via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040-22 41 400.

De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt, omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste, ‘minder urgente’ meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2017 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan ze dit doen?
Het proces verloopt als volgt: inventariseren, prioriteren, uitvoeren.

Inventarisatie
De gemeente wil dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 22 maart 2017 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 22 maart 2017 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:
⦁ Dorpsraad Sterksel: ⦁ dorpsraad@sterksel.nu
⦁ Dorpsraad Leende: ⦁ secretariaat@dorpsraadleende.nl
⦁ Kernraad Leenderstrijp, Marjolein Arps, secretaris: ⦁ arps.marjolein@gmail.com
⦁ ZLTO, ⦁ zltokempenzuidoost@zlto.nl
⦁ SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel ⦁ j.spoorenberg3@kpnplanet.nl

Tussen 22 maart en 12 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 20 april krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op dinsdag 25 april 2017. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan de € 100.000 besteed gaat worden.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald, geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die voor € 100.000 kunnen worden verricht in 2017 worden uitgevoerd.

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.

Onderhoud wegen 2016 en kleine ergernissen

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende heeft ca. 1,37 miljoen m² aan verhardingen in beheer. Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan haar gemeentelijke wegen. Daarvoor worden jaarlijks onderhouds- en rehabilitatiewerkzaamheden (reconstructies en herinrichtingen) uitgevoerd. Burgemeester en wethouders stellen met inachtneming van het beschikbare budget het programma vast.
Het beschikbare budget maakt het dit jaar niet mogelijk om al het benodigde onderhoud te realiseren. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Daarbij gehanteerde criteria zijn onder andere veiligheid voor de weggebruiker en voorkomen van kapitaalvernietiging. Dit jaar worden er vooral conserveringsmaatregelen, plaatselijke maatregelen en enkele deklagen vervangingen uitgevoerd. Het asfaltonderhoud wordt uitgevoerd door Mouwrik Waardenburg bv en het elementenonderhoud door Den Ouden Groep (voorheen Reiling Sterksel).
Naast het onderhoud worden kIeine ergernissen van burgers geïnventariseerd, besproken en aangepakt. Deze lijst van ergernissen komt tot stand in samenspraak met de betrokken dorpsraden, het ZLTO en de Stichting Senioren Belangen. Het gaat dan om klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. Op 17 mei 2016 hebben de deelnemers gezamenlijk bepaald hoe en waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het derde kwartaal van 2016. Op de locaties waar werkzaamheden plaatsvinden worden de bewoners en ondernemers door middel van brieven op de hoogte gesteld.