26 september 2020

Werkzaamheden A 67

A67: Werkzaamheden tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten (richting Eindhoven) van 17-24 juli.

A67 via viaduct Genoenhuis Geldrop - kleinGELDROP – HEEZE – Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van de A67. De werkzaamheden vinden plaats aan de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten in de richting van Eindhoven. Hierdoor is de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (37) Liessel richting van Eindhoven afgesloten voor al het verkeer van maandag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 18 juli 05.00 uur, dinsdag 18 juli 21.00 uur tot woensdag 19 juli 05.00 uur en woensdag 19 juli 21.00 uur tot donderdag 20 juli 05.00 uur. Daarnaast is de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten richting Eindhoven afgesloten van vrijdag 21 juli 21.00 uur tot maandag 24 juli 05.00 uur. Tijdens dit weekend is oprit (34) Geldrop naar de A67 richting Eindhoven afgesloten op zaterdag 22 juli 06.00 uur tot 12.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Afsluitingen
A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (37) Liessel richting Eindhoven
– Maandag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 18 juli 05.00 uur.
– Dinsdag 18 juli 21.00 uur tot woensdag 19 juli 05.00 uur.
– Woensdag 19 juli 21.00 uur tot donderdag 20 juli 05.00 uur.

A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten richting Eindhoven
– Vrijdag 21 juli 21.00 uur tot maandag 24 juli 05.00 uur.

Oprit (34) Geldrop naar de A67 richting Eindhoven
– Zaterdag 22 juli 06.00 uur tot zaterdag 22 juli 12.00 uur.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Tweede inloopavond MIRT-Verkenning A67

A67 via viaduct Genoenhuis Geldrop - kleinHEEZE – LEENDE – GELDROP – Sinds dit voorjaar wordt er vol onderzoek gedaan aan de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken. In deze Verkenning wordt gekeken naar mogelijkheden om de problemen op de A67 op te lossen. Daarbij is de mening van weggebruikers en omwonenden belangrijk: rijdt u regelmatig over de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken? Denk dan mee over oplossingen voor de knelpunten op deze snelweg.
Veel reacties ontvangen over knelpunten
“In de Verkenning zijn de knelpunten en mogelijke verbeterpunten die u als weggebruiker, omwonende, belangenorganisatie, bedrijf of overige belanghebbende ervaart op de A67 van groot belang. Om die te inventariseren organiseren we gesprekken, informatiebijeenkomsten en werksessies. Op 16 mei jongstleden werd de eerste inloopbijeenkomst goed bezocht door vele weggebruikers en omwonenden. Ook zijn er honderden reacties binnengekomen op het online platform (bereikbaar via www.mirtA67.nl) waar iedereen op een kaart van de A67 knelpunten en oplossingsrichtingen kan aangeven.”
Tweede inloopavond
Op dinsdag 20 juni vindt tussen 17.00 uur en 19.00 uur de tweede inloopavond plaats in Cultureel Centrum De Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Tijdens deze bijeenkomst gaat de organisatie met aanwezigen in gesprek over de mogelijke oplossingen voor de knelpunten die de afgelopen weken en maanden verzameld zijn. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom tijdens deze inloopbijeenkomst om mee te denken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager MIRT-Verkenning A67 Wouter van Iperen, 06-54982521

Werkzaamheden A67

A67: Werkzaamheden tussen knooppunt Leenderheide en afrit Geldrop (richting Venlo) op 12-13 november

De A67 tussen knooppunt Leenderheide en afrit (34) Geldrop is afgesloten van zaterdag 12 november 20.00 uur tot zondag 13 november 12.00 uur in de richting van Venlo. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt. Door de werkzaamheden is ook de verzorgingsplaats Meelakkers met het daaraan gelegen tankstation langs de A67 in de richting van Venlo afgesloten. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Omleidingsroutes
Het verkeer komende vanuit Eindhoven in de richting van Geldrop wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A2 tot knooppunt Leenderheide.
– Ga ter hoogte van knooppunt Leenderheide over op de Leenderweg.
– Volg de Leenderweg tot de afslag rechts naar de Piuslaan.
– Volg de Piuslaan tot de afslag naar rechts richting Geldropseweg/Eindhovenseweg richting Geldrop.

Het verkeer komende vanuit Eindhoven in de richting van Heeze wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A2 en houd ter hoogte van knooppunt Leenderheide Maastricht aan.
– Volg de A2 tot afrit (34) Valkenswaard
– Ga onder het viaduct door de Valkenswaardseweg op.
– Volg de Valkenswaardsweg tot de T-splitsing met de Dorpsstraat.
– Sla linksaf de Dorpsstraat in.
– Volg de Dorpsstraat tot deze overgaat in de Oostrikkerstraat-Langstraat en Leenderweg in de richting van Heeze.

Het verkeer komende vanuit Eindhoven in de richting van Venlo wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A2 en houd ter hoogte van knooppunt Leenderheide Venlo aan.
– Volg de A2 tot afrit (44) St. Joost.
– Ga aan het einde van de afrit de N276 op richting de A73 in de richting van Venlo.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

A67 zes nachten dicht tussen De Hogt en Hapert richting België

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 22 november tot en met maandag 25 november en van vrijdag 29 november tot en met maandag 2 december ’s nachts onderhoud uit aan de A67. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is de A67 in de nachten dicht tussen knooppunt De Hogt en Hapert in de richting van de Belgische grens. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd en omleidingsroutes.

Heeze-Leende blij met steun in de rug voor A2 en A67

De gemeente Heeze-Leende ligt in de oksel van de snelwegen A67 en A2 en ervaart dagelijks de problemen van de filevorming op deze wegen.  De moties van Provinciale Staten van Brabant en Limburg zijn daarom een steun in de rug bij de jarenlange strijd om de fileproblematiek onder de bestuurlijke aandacht te brengen.
De Provinciale Staten van Brabant en van Limburg hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de bezuinigingsvoorstellen van de A67 ongedaan te maken en om te komen tot een aanpak van de A2 tussen Eindhoven en Weert.
“Wij zien deze moties als een belangrijke steun in de rug. Wij strijden er al jaren voor om de problematiek van de A2/A67 onder de bestuurlijke aandacht te krijgen,” aldus wethouder Jos van Bree. “Heeze-Leende ervaart dagelijks het niet goed functioneren van deze snelwegen. Het vele sluipverkeer gaat ten koste van de leefbaarheid. Het gaat namelijk niet alleen om grote hoeveelheden personenauto’s maar ook om zware vrachtwagens die dagelijks door de kernen Heeze, Leende en Sterksel rijden. Het zware verkeer is niet alleen desastreus voor de leefbaarheid. Ook het vestigingsklimaat voor ondernemers en nieuwe inwoners is door de slechte bereikbaarheid verre van optimaal.”
De gemeente Heeze-Leende hoopt van ganser harte dat minister Schultz van Haegen gevoelig is voor de argumenten die de beide Staten aangedragen. Zij wil graag in overleg komen met de minister om de problematiek, waar Heeze-Leende al jaren mee kampt, eindelijk op te lossen.