17 juni 2019

Sint Petrus’ Bandenkerk

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)
LEENDE – Vieringen tijdens de feestdagen:

HOOGFEEST VAN KERSTMIS
Maandag 24 december om 15.30 uur: Kerstviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.
Nelly de Waal namens het Leenderhof.
Truus Vlijmincx-Erich namens het Leenderhof.
maandag 24 december om 18.30 uur: gezinsviering met kerstspel.
Theo de Groof.
Frans Schenkels.
Adriaan Borgers

Maandag 24 december om 20.30 uur: eucharistieviering met medewerking van zanggroep SWITCH.
Sjang Rutten en Ida Rutten-Houtappels en Johannes de zoon.
Antoon van der Linden als jaargetijde en dochter Marlies.
Sjef en Marietje Noten-Thijs.
Jan en Ida Bekkers namens de kinderen.
Adrianus Kees en Elisabeth van Moorsel en overleden familie.
Harrie en Ria Rutten-van Ampting.
Albert van der Laak.
Hugh Fraser.
Riek en Naud van Weert-Jutten, Maria en Piet Heijboer-Pitjes.
Toos Vrenken, Cor en Bertha van Oers.
Janus Bax, Frans en Go van Mensvoort –Bax en Nick van Mensvoort.

Maandag 24 december om 22.30 uur: plechtige nachtmis met beide koren.
Ger van der Palen en Karel Gelissen.
Adriaan van der Laak.
Frans en Anneke Hessels
Overleden familie Van Kuijk-van Gerwen.
Adriaan van Hooff en overleden familie Bottenberg.
Marinus de Win.
Jos Prinsen als jaargetijde en zoon Hans.
Antoon van de Wildenberg en Sjaan van de Wildenberg- Maas.
Janus van Hooff en Annemearie van Hooff- Smulders en Marianne Hoeijmans.

Dinsdag 25 december : HOOGFEEST VAN KERSTMIS : om 11.00 uur: plechtige eucharistieviering met medewerking van de gemengde zanggroep “Leends Accoord”
Overleden ouders Toon en Nel Maas, Mariëlle Verduijn en Bertha Maas-Maas.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Overleden ouders Thijssen-Maas en hun overleden kinderen.
Antonius van Hunsel en Hendrika van Hunsel-Rooijakkers.
Graard Thijssen en Lies Thijssen Roefs.
Jan Rutten en Nelly Rutten-Scheutjens.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun–van den Nieuwenhof.
Jan van Mierlo.
Antoon Verhees als jaargetijde.
Wilhelmina Hendrix-Emmerinck.
Piet van Meijl.
Els van Houts.
Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.
Overleden ouders Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen.
Clasien Weekers.
Harrie van Dommelen.
Overleden ouders Frans Brouwers en Miet Brouwers-Boonen.
Antonius Liebregts, Petronella Houtappels en Harrie de zoon.
Overleden leden van het “Leends Accoord.”
Overleden ouders Wim en Miet van Meijl–van der Palen en zoon Antoon.
Jan en Tiny Dietvorst, Rik de kleinzoon, Frans en Mien Geven, John de zoon en Mitchell de kleinzoon.
Toon en Marie Roothans – van Kempen.

Woensdag 26 december: 2e KERSTDAG : om 10.00 uur : hoogmis waarin het mannenkoor de Deutsche Messe van Fr. Schubert gaat zingen.
Franciscus van Weert, Martina van Veldhoven en overleden kinderen.
Hennie van Weert en Marietje van Weert-van Asten.
Geerdina van Eerdt
Harrie Bax, dochter Nelly Maas-Bax en schoondochter Yvonne.
Fried Smulders namens de kinderen.
Sjef Rutten en Theo Duray.

Donderdag 27 december om 15.00 uur: Kindje wiegen : kerstviering met de bewoners van het Leenderhof.

Misintenties
Voor opgave misintenties (€ 11,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 08.30 – 11.30 uur

MEDEDELING:
(1) Op zondag 30 december om 11.30 uur: doop van Jur Schoone, zoon van Stefan Schoone en Celeste Vrijburg en broertje van Luuk.
(2) Mogen we u attenderen op onze Adventsactie, bestemd voor onze zusterparochie in Laitkynsew, India? De collectebussen staan in de kerk. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan deze kinderen.
(3) Mogen we uw aandacht vragen voor de schoenendoosactie, die ten goede komt aan de kinderen in Gambia? De dozen kunnen in de pastorie of voor de gezinsviering met Kerstmis worden afgegeven. Dank voor uw steun.
(4) Bezoek kerststal. We zoeken vrijwilligers die op 1e en 2e kerstdag een uurtje tijd kunnen vrijmaken om toezicht in de kerk te houden. Elk jaar opnieuw zijn er honderden mensen die de kerststal én de versiering willen komen bekijken en de kerstsfeer proeven. Heeft u tijd over, laat het ons weten? Tel. 2061215. Met dank voor uw medewerking.

Laat wat van je horen

*