22 januari 2021

Samen de schouders er onder!

STERKSEL – Op donderdag 25 september 2014 wordt in het dorpshuis Valentijn de jaarlijkse dorpsavond gehouden, van 20.00 tot 22.30 uur. Het motto is: ‘Samen de schouders er onder!’

Werkgroep Infrastructuur:

“Als inwoners van Sterksel (en van Maarheeze) hebben we nu al veel last van het vrachtverkeer van bedrijventerrein ’t Chijnsgoed en (in veel mindere mate) het LOG. Zoals u weet zoekt de projectgroep “SamenMeeNaarDeA2?” naar oplossingen om dit vrachtverkeer in de kernen Sterksel en Maarheeze te verminderen.
Er zijn nu belangrijke resultaten en voorstellen voor het vervolg van het project. Omdat we die voorstellen binnenkort gaan voorleggen aan de gemeenteraden van Heeze-Leende en Cranendonck, willen we weten of ze ook gedragen worden door de inwoners van beide dorpen.
Wij vinden het daarom erg belangrijk dat u naar de dorpsavond komt, want op 25 september a.s. vragen wij uw mening!”

Werkgroep Wonen en Zorg op Maat in Sterksel
“Graag willen wij u informeren over het resultaat van onze acties naar aanleiding van het onderzoek naar Wonen Welzijn en Zorg. Wij willen u deze avond voorstellen aan onze Wijkverpleegkundige, aan het “Zorgnetwerk Sterksel” en de 20 Buurtcontactpersonen. Tevens informeren wij u over het Sterksels koffiegezelschap, alle vervoersvoorzieningen en presenteren we met trots onze vernieuwde website. U mag dit niet missen!”

Veiligheid in de wijk:
Tot slot gaat de wijkagent Jos de Visser u informeren over de veiligheid in Sterksel.

Vanaf 19.45 uur staat de koffie voor u klaar.

Laat wat van je horen

*